Kamulaştırma Kategorisi

İstimlak-Kamulaştırma Bilgisi Öğrenme Talebi Dilekçesi

İstimlak-Kamulaştırma Bilgisi Öğrenme Talebi Dilekçesi

İstimlak yani bir diğer adıyla kamulaştırmaya dair bilgilerin öğrenilmesi amacıyla bir dilekçe yazılmalıdır. Yazılması gereken dilekçe örneği aşağıda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılmıştır. İstimlak-Kamulaştırma Bilgisi Öğrenme Talebi Dilekçesi  KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE            BAŞVURUCU             : VEKİLİ                      İLGİ               : ... Parseller KONU            : İstimlak Hakkında Bilgi Edinme Talebi Müvekkilim, ... sayılı taşınmazlarda paydaştır. Söz konusu...

daha fazla bilgi edinin
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasını yeni malik yürütebilir – Yargıtay Kararı: Esas : 2015/3745 Karar : 2015/10379

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasını yeni malik yürütebilir – Yargıtay Kararı: Esas : 2015/3745 Karar : 2015/10379

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasını yeni malik yürütebilir T.C.YARGITAYBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/3745Karar : 2015/10379Tarih : 07.05.2015 Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30.10.2014 gün ve 2014/9581 Esas - 2014/24508 Karar sayılı ilama karşı davacı vekilince verilen...

daha fazla bilgi edinin
Kamulaştırma Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Kamulaştırma Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Kamulaştırma Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi X ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNE     DOSYA NO                                :    BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN DAVALI        :                                                      VEKİLİ                                      :         DAVACI                                   :   Karayolları Genel Müdürlüğü                                       VEKİLİ                                      :     KONU                                       :  ...

daha fazla bilgi edinin
Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Dava Dilekçesi

Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Dava Dilekçesi

ADANA X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                     : DAVACI VEKİLLERİ  : DAVALI                      :  X Belediyesi KONU                        :    Belirlenen kamulaştırma bedelinin düşük olması sebebiyle değerinin fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere ….. TL’ye artırılması talebidir. DAVA DEĞERİ          : AÇIKLAMALAR          : Müvekkilimizin … İli, … İlçesi … mahallesi, … ada, … pafta, … parselde kayıtlı … m2 lik arsası … yapılacağı gerekçesi ile...

daha fazla bilgi edinin
Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır? İdarenin kusurlu davranışı olarak ele alabileceğimiz "kamulaştırmasız el atma" maalesef sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Sizler için İncekaş Hukuk Bürosu avukatları olarak kamulaştırmasız el atma hususunda ne şekilde dava dilekçesinin hazırlanması gerektiğini ele aldık.  Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi -1- ADANA (…) İDARE  MAHKEMESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ;                                                YÜRÜTMENİN...

daha fazla bilgi edinin
Kamulaştırmasız El Atma Uzlaşma Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Uzlaşma Dilekçesi

ADANA X BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA Uzlaşma Talebinde Bulunan: Vekili: Avukat Saim İNCEKAŞ - Adana Avukat Konu: Müvekkilin sahip olduğu …. İli, ….. İlçesi, …. Mah., …. Mevkii, 13467 Ada ve … Parselde kayıtlı taşınmazına, kamulaştırmasız el atılması nedeni ile başkanlığınıza karşı kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat davası açmadan evvel 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. Maddesinde ve ilgili mevzuatta yer alan idareye karşı dava açmak için gereken uzlaşma başvuru şartının...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.