Avukatlık Nedir, Avukat Ne İş Yapar? Avukat Nasıl Olunur ve Mesleğin Özellikleri Nelerdir?

Avukat nedir, avukatlık ne demektir, Avukat kimdir, Avukat kime denir?  Avukatlık mesleğinin özelliği nelerdir? Nasıl Avukat olunur? Avukat olmak istiyorum sorusuna bir avukat tarafından verilen cevaplar. Avukat olmak için nasıl bir yol izlemeliyim? Avukat hangi okullarda Okur? Avukatlık mesleği zor bir meslek midir?


AVUKAT TANIMI

Avukatlar, “kamu hizmeti” gören serbest meslek mensubu kişilerdir.

Avukatların temelde iki önemli görevi vardır;

 • Temsil ettikleri tarafın hak ve menfaatlerini korumak.
 • Yargılama faaliyetlerinde hukukun uygulanmasına ve adaletin tecellisine yardımcı olmaktır.

Hukuk Fakültelerini bitirip gerekli sınavları başaran ve Avukatlık Stajı yapan ve Avukatlık Ruhsatnamesi aldıktan sonra bir Baro’ ya kayıt yaptıranlar, avukatlık yapabilirler.

Avukatın anlamı, avukatlık meslegi hakkında tanım ve bilgiler

 

Avukat ne anlama gelir, Avukatlık nedir, Avukat kime denir?

Avukat hukuk eğitimini tamamlamış ve yargısal makamlarda kişilerin haklarını iddia ve savunma çerçevesinde koruma görevini meslek edinmiş kişilere denir. Aynı zamanda avukat hukuki ve yasal alanlarda  kişilere danışma ve yol gösterme hizmeti sunar. Avukatlar serbest olarak çalışabileceği gibi özel bir kuruma bağlı olarak da çalışabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarında ise avukatın tanımı şu şekilde yapılmıştır:

Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Avukat bir dava sürecinde davalı veya davacı tarafın mahkeme işlemlerini kontrol eden, savunmasını veya iddialarına öne süren ve tarafların haklarını savunmakla görevlendirilen kişiye denir. Avukat müvekkilinin menfaatine olacak işlemleri yapmakla yükümlüdür. Günümüzde avukatlardan gerçeği ortaya çıkarması değil vekili olduğu tarafı etkili  bir şekilde temsil etmesi beklenir. Avukat müvekkil aleyhine olan delil ve belgeleri kullanmaz bu tarz davranışlarda bulunmaz. Avukatın genel anlamıyla görevleri bu şekildedir.

Avukatlık nedir, avukatlar ne iş yaparlar? Avukatın görevi nelerdir?

 • Hukuksal  ve yasal konular hakkında yorum yapmak,
 • Mahkemelerde, hakem heyetlerinde ve çeşitli yargı organlarında kişilerin  haklarını korumak, mağdur olanların haklarını dava etmek ve savunmak,
 • Resmi kurumlardaki işleri takip etmek, adliyedeki dosyaları takip etmek ve duruşmalarına katılmak ve bu işlerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp hazırlamak,
 • Vekili olduğu davaların duruşmalarına katılmak ve etkili bir şekilde iddia ve savunmada bulunmak,
 • Avukat alacaklının hakkını savunur, borca sadık olma sorumluluğu ve dürüstlük ilkesi gereği alacaklı kişi kanunen avukat aracılığı ile alacağını tahsil edebilir,

Avukatların genel olarak yaptığı işler, görevleri ve sorumlulukları yukarıda bahsettiğimiz gibidir.

Nasıl Avukat olurum? Avukat olmanın şartları nelerdir? Kimler avukat olabilir?

Türkiye’de avukatlık yapabilmek için,  avukat olabilmek için belirli şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

avukatlık mesleğinin içeriği, özellikleri

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de yer alan bir hukuk fakültesi mezunu olmak,
 • Yasal avukatlık stajını tamamlamış olmak,
 • Kanunda sayılan avukatlığa engel hallerden herhangi birine sahip olmamak,

Yukarıda sayılmış olan şartlar kişinin avukat olabilmesi için kişide mevcut olması gereken şartlardır. Ayrıca kanunda avukat olan kişinin belirli suçları işlememiş olması aranır. Avukat olarak görev yapabilmek için  işlememeniz gereken suçlar şu şekildedir:

 • 2 yıldan fazla hapis veya 1 yıldan fazla ağır hapis cezası Hükmü giymiş olmamak,
 • Kesinleşmiş bir karar sonucunda Avukat olma niteliğini kaybetmiş olmamak,
 • Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan davranışlar sergilemek,
 • Hukuken kısıtlı olmamak,
 • İflas etmiş olmamak,
 • Hakkında aciz vesikası çıkarılmış olunmamak,
 • Avukatlık mesleğini devam ettirmeye yönelik zihinsel bir engeli bulunmamak,

Nasıl Avukat olurum?  Avukat olmak için nasıl bir yol izlemem gerek?

Avukat olabilmek için öncelikle 4 senelik hukuk eğitimi veren bir üniversiteden mezun olmanız gerekmektedir. akabinde bir yıllık avukatlık stajının tamamlanması ardından mesleğe ilk adımınızı atarsınız. mesleği serbest bir avukat olarak icra edebilmek için Bulunduğunuz çevredeki il  barolarına kayıtlı olmanız gerekmektedir. Türkiye’de hangi ilimizde o ilin adını taşıyan bir Baro bulunmaktadır. baroların görevi avukatlık mesleğinin itibarını korumak, bu katlar arasındaki dayanışmayı sağlamak ve kuvvetlendirmek, avukatlık mesleğinin işlemine uygun bir şekilde yürütüldüğünden  emin olmak.

Yazımızda yer alan avukat olabilme şartları taşıyan herkes Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde avukatlık mesleğini icra edebilir. Siz de avukat olmak istiyor iseniz lise eğitiminizi tamamlamanız ile birlikte bir hukuk fakültesini kazanarak bu yola adım atabilirsiniz. Hukuk  Fakültesinden mezun olduktan sonra Kanunen zorunlu olan bir senelik avukatlık stajını yönetmeliğe uygun bir şekilde yerine getirerek avukatlık ruhsatını almaya hak kazanabilirsiniz. avukatlık stajı 6 ay Adliye, 6 ay hukuk Ofisi olmak üzere toplam 1 yıldır. 6 aylık hukuk ofisinde yapacağınızı Taş en az 5 senelik deneyimli bir avukatın yanında olmak zorundadır.

Yasal stajınızın sona ermesi itibarıyla Türkiye Barolar Birliği ne yapacağını ruhsat başvurusu sonucu kayıtlı olduğunuz Baro tarafından avukatlık ruhsatı tören ile tarafınıza teslim edilir.

Avukatlık mesleğinin koşulları nasıldır? Avukat nasıl bir ortamda çalışır?

Avukatlar genellikle adliye ve ofis  çerçevesinde çalışırlar. Ancak bazı hukuk alanlarında haciz, keşif gibi işlemler için çeşitli adreslere giderek bizzat adreste hazır olmaları gerekir. Avukatlar çalışma hayatları boyunca adliyelerdeki personel  ile hakim ve savcılar ile ve diğer devlet memurları ile sürekli iletişim halindedir. Avukatlık mental olarak yorgunluk verici bir meslektir. Kişi sürekli öğrenmeye açık olmak zorundadır. Araştırmak ve düşünmek akabinde ise yorumlamak mesleğin altın kuralıdır.

Mesleğin içinde olan bir şahıs Avukat Saim İncekaş tarafından kaleme alınan bu yazıda,  avukatlık mesleğinin tanımını, nasıl Avukat olabilirim sorusunun cevaplarını, devlete bağlı Avukat nasıl olunur sorusunun cevabını, avukatların görev ve sorumlulukları nelerdir, avukatların aldıkları ücretler sorusunun cevabını almış olduk.  avukatlık mesleği hakkında aklında soru işareti olanlar bu yazının altına yorum olarak sorularını dile getirebilirler.

Avukat olmak için gerekli şartlar, avukat olmak için nasıl bir yol izlenmesi gerekir?

Avukatlara sıkça sorulan sorular nelerdir?

 • Meslek Hayatınız boyunca hiç yalan söylediniz mi?
 • Birisi tarafından tehdit  edildiniz mi?
 • Suçluları savundunuz mu?
 • Bir Hırsızın davasına baktınız mı?
 • Davayı kaybettiğiniz zaman ne oluyor?
 • Bu kitapların hepsini okudunuz mu?

Avukat olarak tarafıma  sıkça sorulan sorular bu şekildedir. Bu sorular aynı zamanda toplumun avukatlık mesleğine olan bakış açısını da sergilemektedir.

Stajyer avukat ne anlama gelir? Stajyer Avukat ne iş yapar?

Hukuk Fakültesinden mezun olan bir öğrenci meslek olarak Avukatlık yapmak istiyorsa bulunduğu ilin barosuna kayıtlı olarak  1 yıllık stajyer avukatlık görevini yerine getirmelidir. Stajyer avukatlık görevini yerine getiren kişi hak kazanmış olduğu avukatlık ruhsatını alarak görevini ifa etmeye başlar.

Avukatın karakteri ve kişiliği nasıl olmalıdır?

 • Avukat mesleğini yerine getirirken müvekkilini tüm aşamalar hakkında  bilgilendirmelidir. Yani bir avukat müvekkiline karşı şeffaf olmalıdır.
 • Avukat müvekkili  hakkında öğrendiği bilgileri gizli tutmalıdır. Kanunlarımızda buna sır saklama yükümlülüğü denir. Çünkü avukatlık karşılıklı güven ilişkisine dayanır. Avukat Gerektiği zaman müvekkili aleyhinde tanıklıktan çekilebilir.

Avukat olabilmek için yaş sınırı var mıdır?

Avukatlık bir kamu hizmetidir. Avukatların ise büyük bir çoğunluğu bu hizmeti serbest avukat olarak sunmaktadır. Dolayısı ile avukat olabilmek için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Her yaştan avukat olmak isteyen vatandaş yukarıda bahsettiğimiz avukat olabilme şartlarını yerine getirerek avukat sıfatına hak kazanabilirler.

Avukatların uzmanlık alanı var mıdır? Ceza avukatı Nasıl olunur? Boşanma avukatı nasıl olunur?

Türkiye’de avukatlık mesleği için herhangi bir uzmanlaşma ve branşlaşma zorunluluğu yoktur. Yasal stajını tamamlayan avukat ister ise ceza avukatı ister ise boşanma avukatı olarak kendini tanımlayabilir. Daha basit bir anlatımla Türkiye’de avukatlık mesleğini icra eden bir kişi istediği her  çeşit davaya bakabilir. Dünya genelinde bazı ülkeler avukatların belirli bir alanda uzmanlaşması zorunluluğunu taşıyan uygulamalarda bulunmaktadır. Ancak bahsettiğimiz üzere Türkiye’de böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Türkiye’de halk arasında Örneğin “iyi bir ceza  avukatı arıyorum, ağır ceza avukatı arıyorum, Adana’da boşanma avukatı arıyorum” Şeklinde cümleler duymanız mümkündür. Türkiye’de bir avukat genel olarak kendisini başarılı gördüğü alan için kendisine uzmanlık alanı ile hitap edilmesini ister.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 4,50 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.