Bir Sayfa Seçin
Adana Ceza Davası Avukatları

Adana Ceza Avukatları

Ceza avukatı denildiğinde daima en iyi avukat aranır. Ekmeğini dahi seçerken detaycı olan insanoğlu, ceza avukatını seçerken çok dikkatli davranmalıdır. Zira ceza davaları sonucunda kişinin ağır yaptırımlara maruz kalması ihtimali söz konusudur. Bu nedenle internet üzerinde “adana ceza avukatı“, “en iyi adana ceza avukatı“, “adana ağır ceza avukatı” gibi aramalar yapıldığı görülmektedir.

Adana’da en iyi ceza avukatı; özellikle ağır ceza davaları ve savcılık soruşturması alanlarında ehil ve tecrübeli avukatı ifade eder. Hukukun bir dalı üzerinde uzmanlık sahibi olmak uzun ve meşakkatli bir süreç ister. Analitik ve mevzuat anlamında çok yönlü düşünerek müvekkilin aksiyonunun tüm yansımaları öngörülmelidir. Adana ceza avukatı ve ağır ceza avukatı arayışınız için bu kriterlere uygun, iletişimi kuvvetli avukatlar bulmanız gerekir.

Ceza davası süreci özellikle “sanık” yönünden sancılı bir süreçtir. Bu süreci engin deneyim ve bilgiye sahip bir ceza avukatı ile yönetmeniz gerekir.

Ceza Avukatı Sizin İçin Ne Yapar?

Adana Adliyesi’nde görülen ceza davanızda sizi temsil edecek ceza avukatı gerek yerleşik yargıtay kararlarına gerek ise kanunun lafzına uygun şekilde hareket etmelidir. Gözden kaçırılacak küçük bir detay dahi büyük hak kayıplarına yol açar. Ceza davasının aleyhe sonuçlanması telafisi imkansız olan ve hürriyeti bağlayıcı cezalara neden olabilecektir.

Adana’da avukatlık alanında ne yazık ki ihtisaslaşma durumu yoktur. Bu nedenle de avukatlık mesleğini yapan her avukat meslektaş her alandan davalar üstlenebilmektedir. Bunu engelleyen veye düzenleyen bir uygulama henüz ülkemizde bulunmamaktadır.

Davanız üzerinde yoğunlaşan ve uğraşan avukat sizin için en iyi adana ceza avukatı olacaktır. Dava süreçlerinin başarı ile sonuçlandırılması ve sonuca ulaşılması için deneyim son derece gerekli olduğu gibi deneyimden de mühim olan husus avukatınızın sizin davanız üzerine odaklanması ve gerekli tüm süreçleri ve işlemleri yapmasıdır.

Adana En İyi Ceza ve Ağır Ceza Avukatı

Adana’da maalesef suç oranları yüksektir. Herhangi bir suç sonucunda zarar gören kişi siz iseniz, işlenmekte olan veya işlenmeye devam eden bir suç söz konusu ise bu durumu ceza avukatınız aracılığı ile savcılığa şikayet edebilir ve hakkında soruşturma başlatılmasını isteyebilirsiniz.

Bu bahsettiğimiz konularda eğer sizde en iyi ceza avukatını arıyorsanız mutlaka ön araştırma yapınız. Aradığınız kişi sizin için alanında en iyi avukat mı, tuttuğunu koparan avukat mı? Bu araştırmalardan sonra sizin için en iyi hizmeti alacağınızı düşündüğünüz avukat ile tereddütte düşmeden anlaşma yapabilirsiniz.

Yeni Türk Ceza Adaleti sisteminde kişinin kendisini ceza davalarında avukat ile temsil ettirmesi elzem bir hal almıştır. Ceza Mahkemelerinin verdiği kararlar “kesin delil” niteliğindedir. Bu nedenle olumlu sonuç alınan bir ceza davası sonrasında genellikle ek bir tazminat davası açılmaktadır.

Adana Ceza Avukatı Saim İncekaş cezai soruşturma, sorgulama, kovuşturma ve dava aşamalarında en iyi ve en sorunsuz hizmeti sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

Sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza süreçlerini takip eden uzman kadromuz sorgu ve gözaltı aşamasından tutukluluk aşamasına kadar süreci takip etmektedir. Bir suçun oluşması için gerekli unsurlar tüm ayrıntıları ile tarafımızca ele alınır.  En iyi avukat sizin için konuyu en iyi anlayan ve en iyi çözüm üreten avukattır. Bu nedenle adli kontrol aşamasında dahi sizi en iyi savunacağını düşündüğünüz avukat ile yola çıkmanız büyük öneme sahiptir.

Adana Ceza Avukatı ÜcretleriAdana En İyi Ceza Avukatı

Her ceza dosyasının gerektireceği emek ve özen farklıdır. Adana ceza avukatı ücretleri adlı yazımızda ceza davası türüne göre ücret çeşitleri açıklanmıştır. Avukat dosyaya vereceği emeğe göre ücretlendirme yapacaktır. Ortalama olarak ceza avukatlarının kanunen alabileceği en düşük ceza avukatlığı ücretleri şu şekildedir:

 • Savcılık Soruşturma 800 TL,
 • Sulh Ceza 850 TL,
 • Ağır Ceza, 5.400 TL,
 • Çocuk Ağır Ceza 5.400 TL.

Vatandaşların Adana’da bulunan ceza avukatlarının talep ettiği ücretler hakkında bir fikrinin oluşması amacıyla Adana Barosu tarafından yayımlanan ve tavsiye niteliğinde olan avukatlık ücretleri listesi bulunmaktadır. Burada belirtilen ücretler ortalama bir miktarı yansıtmaktadır ve avukatlar burada yazan ücretler ile bağlı değildirler.

Adana’da Ağır Ceza Avukatı

Adana Ağır ceza avukatı, Adana Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yer alan dosya ve duruşmalarda uzman olan avukatlara verilen isimdir. Ağır ceza davalarında şüpheli veya katılanı temsil eden uzman avukata ağır ceza avukatı denmektedir. Ağır ceza mahkemesinde, Türk Ceza Kanunumuz’da sayılı olan ve 10 seneden fazla hapis cezası gerektiren ağır suçların yargılaması yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda sayılan bazı katalog suçlara ağır ceza mahkemesi bakmaktadır. Ağır şüphenin bulunduğu söz konusu davalarda tutuklama veya adli kontrol taleplerine sık yer verilmektedir.

Adana’da Ceza ve Ağır Ceza Avukatlığı Hizmeti Verdiğimiz Başlıca Dava Türleri:adana ceza avukatı

 1. İftira Suçu ve Cezası Nedir?
 2. Zimmet Suçu ve Cezası.
 3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu.
 4. Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası Nedir?
 5. Terk Suçu ve Cezası Nedir?
 6. Eziyet Suçu ve Cezası Nedir?
 7.  İşkence Suçu ve Cezas Nedir?
 8. Organ ve Doku Ticareti Suçu ve Cezası Nedir?
 9. Taksir ile Yaralama Suçu ve Cezası.
 10. Ağırlaşmış Yaralama Suçu.
 11. Kasten Yaralama Suçu
 12. Taksir ile Öldürme Suçu ve Cezası Nedir?
 13. İntihara Yölendirme Suçu
 14. Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası ( 2017)
 15. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu
 16. Uzlaşmaya Tabi Suçlar
 17. Dini İnanç ve Duyguların İstismarı
 18. Facebookta Başkasının Adıyla Hesap Açmak
 19. Adli Kontrol Kararı Nasıl Kaldırılır?
 20. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

Adana Asliye Ceza Davaları ve AvukatlığıAdana Ceza Avukatlığı Hizmeti

Asliye Ceza Mahkemeleri 10 sene ve daha aşağısında hapis cezası gerektiren suçlara bakan mahkemedir. Adana’da 16 Asliye Ceza Mahkemesi bulunmaktadır. Asliye ceza davalarının ağır ceza davalarına göre nispeten daha az risk taşıdığını söylemek mümkündür. Ceza avukatının yeri bu davalarda çok önemlidir. Asliye ceza mahkemelerinde tek hakim bulunduğundan dolayı davanın aydınlatılmasında avukata büyük bir görev düşmektedir.

Adana’da Ceza Avukatının Görev Alanı

Suçlar ve cezalar sadece Türk Ceza Kanunumuzda düzenlenen iki yüz elli kadar suçtan ibaret değildir. Türk Ceza Kanunu dışında ceza normu barındıran yüzlerce başka kanun bulunmaktadır. Dolayısı ile ceza avukatının görev alanı oldukça geniştir. Bankacılık Kanunu, Askeri Ceza Kanunu, Basın Kanunu, Trafik Kanunu, Orman Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun bunlara örnek verilebilir.

Adana’da aradığınız ceza avukatı tüm bu kanunlara hakim olmalı, işlenen suçun maddi ve manevi unsurlarını iyi bilmeli ve iddia veya müdafaayı buna göre yapmalıdır. Adana Ceza Avukatı olarak kriterlerinizi bu unsurlar oluşturmalıdır. Adana’da bir ceza avukatı özellik “yargılama” ve “infaz” konularına hakim olmalıdır.

Ceza avukatı aynı zamanda hakimin veya hakim heyetinin verdiği kararların objektif olup olmadığı konusu ile yakından ilgilenir. Hakim ile taraflar arasında bir çıkar ilişkisinin ve akrabalık ilişkisinin bulunmaması gerekir. Hakimlerin görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Bu husus avukat tarafından kontrol edilir. Eğer hakimin davaya bakmasında engel bir sebep bulunmakta ise bu durum “ceza hakiminin reddi istemi” ile mahkemeye bildirilir. 

Adana’da tutuklu yargılanma vakıalarına sık rastlanmaktadır. Böyle durumlarda avukatın öncelikli uğraşı kişinin “tutuksuz yargılanması” için tahliye kararı çıkartmak olur. Tahliye kararı ceza mahkemesinin vereceği bir ara karar ile gerçekleşir. Ara kararlar genellikle duruşmalı şekilde karar verilir. Böyle durumlarda ceza mahkemesinin hazırladığı duruşma tutanağında verilen tüm kararlar ayrıntısı ile belirtilir..

Adana Ceza Avukatları

Adana İçin Sunulan Diğer Avukatlık Hizmetleri:

Kaba Tabirle “Neden Ceza Avukatı Tutmak Gerekir?”

İnsanlar, değişik nedenlerle kendini savunurken bir başkasının yardımını isteyebilirler. Bunlardan biri olan savunma ve müdaafa, karmaşık bir yapıya sahiptir. İçinde pek çok kavram vardır. Olayı kavramak, onu hukuk diline çevirmek, yürürlükteki hukuk kuralları içinden olaya uygun kuralı bulmak, yazmak, sözle anlatmak, istemde bulunmak, gerekli itirazları yapmak bu kapsamda yapılması gerekenlerin en basit şeklidir.

Ceza davalarında avukatsız olarak bir vatandaşın bunları yapması, vatandaş ne denli yetenekli ve birikimli olursa olsun zordur. Bu oldukça karmaşık ve teknik bilgiyi gerektiren yapı içinde bireyin hak kaybı kaçınılmaz hale gelir. İşte bu nedenle vatandaşı, ceza davalarında uzman sayılan bir avukatın savunmasına gerek vardır

Son Güncelleme Tarihi