Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Anlaşmalı Boşanma

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı olarak boşanma kararı veren çiftler, anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve hazırlayacakları anlaşmalı boşanma protokolünü bulundukları il aile mahkemesine sunmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, protokol ve gerekli harçlar ödenerek boşanma davası açılmış olur.

Kısaca özetlemek gerekirse anlaşmalı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanma dilekçesine nazaran çok daha farklıdır.

Aşağıda Boşanma Avukatı Saim İncekaş tarafından 30 adet ayrı anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği mevcuttur. Bu dilekçeler arasından somut duruma en uygun olan seçilebilir. Gerekirse dilekçelerin sadece ilgili kısımları kullanılabilir.

Avukatsız anlaşmalı boşanma davası açmak isteyenler “avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi” yazımızı inceleyebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği -1-

Anlaşmalı boşanmak için karar veren çiftler bir avukat aracılığı ile veyahut kendileri asil olarak anlaşmalı boşanma dilekçesi ile bulundukları ilin nöbetçi aile mahkemesine davalarını açabilirler. Aşağıda paylaştığımız anlaşmalı boşanma dilekçeleri bir örnek niteliğindedir. Her somut durumun farklı değerlendirme ve detayları gerektirdiğini unutmayınız.


     İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                     :                                      (T.C. No: )

ADRES                         :

DAVALI                     :                                      (T.C. No: )

ADRES                        :

KONU                          :Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma talep ve davasıdır.

DAVA TARİHİ          : ../…/…

AÇIKLAMALAR        :

1-Davalı eşim ile …….. ../../…. Tarihinden bu yana evliliğimiz devam etmektedir.

2-Ancak, evlendiğimiz günden bu güne kadar evlilik birliğini kuramadığımız, birbirimize uyum sağlayamadığımızdan  müşterek hayat iki taraf için de çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle birarada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün görünmemektedir.

3-Davalı eş de boşanmayı kabul etmektedir.(EK-2) Medeni bir şekilde biraraya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuklar ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan Protokolü imzalamış bulunmaktayız. ../../…. tarihinde imzalanan Protokol dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemeniz’in bilgilerine sunulmuştur. (EK-3)

4-Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma talebinde bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

TMK md 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.”

HUKUKİ SEBEPLER           : TMK md 166, HMK ilgili hükümleri

DELİLLER                            : Nüfus Kayıtları, ../../…. Tarihli Protokol

SONUÇ VE İSTEK              :Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı davalı eşin davayı kabulü de göz önünde bulundurularak;

 • TMK md166 uyarınca ve hazırlanan Protokol uyarınca boşanma talebinin kabulüne,
 • Ekte sunulu Protokolün aynen hüküm altına alınmasına

karar verilmesini, duruşma gününün tarafımıza bildirilmesini ve iş bu dilekçeminizin kabulünü arz ve talep ederiz. 03/03/2018

                                                                  DAVACI 

                                                                  İMZA

EK-1   : Nüfus kayıtlarını gösterir belge

EK-2   : Davalı eşin kabul beyanı

EK-3   : ../../…. Tarihli Protokol

blank

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -2-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -3-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

        

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -4-

GAZİOSMANPAŞA AİLE MAHKEMESİ

SAYIN YARGIÇLIĞI’NA

 

DAVACI                   :

DAVALI                   :

KONU                          :Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR       :

 

 • Şahsım ile Davalı tarihinde evlenmiş bulunmakta olup, müşterek çocuğumuz bulunmamaktadır.
 • Eşim ile yaşadığımız sorunlar nedeniyle evlilik birliğimizin devamı imkansız hale gelmiş olup bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz ve tekrar birlikte yaşamamız mümkün değildir. Davalı da aynı düşüncededir.
 • Tarafım ile Davalı ekte sunulan                        tarihli protokolü düzenleyerek boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız. Bu protokolün davaya esas olmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER        :Medeni Kanun, HMK ve diğer Mevzuat.

DELİLLER                          :

 • Nüfus Kayıtları
 • …… Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü
 • Tanık
 • Ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda açıklanan nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve davalı tarafın da boşanmayı kabul etmesi nedeniyle, ……………….. tarihli protokol de göz önünde bulundurularak tarafımızın BOŞANMASINA karar verilmesini saygılarımızda talep ederiz.

 

                                                                                   Davacı

           


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -5-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -6-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -7-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -8-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -9-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

blank

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -10-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -11-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -12-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

blank

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -13-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -14-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -15-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -16-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

                                                                            


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -17-

BAKIRKÖY (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                   : (TC: )

                                      

VEKİLİ                     :

                                      

DAVALI                   : (TC:)

                                     

DAVA KONUSU     : Şiddetli geçimsizlik nedeni ile anlaşmalı boşanma talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkil ile davalı eşi ……….. yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten ise …………….. doğum tarihli ………………………… isimli ve ………………… doğum tarihli ………………….. isimli çocukları bulunmamaktadır (EK1 Nüfus Kayıt Örneği).

2- Ancak eşler evlendikleri günden bu yana gerek kültürel gerekse kişilik olarak birbirlerine uyum sağlayamamışlar ve uzun zamandan beri evlilikleri fiilen sona ermiş olup ayrı yaşamaktadırlar.

3- Davalı eş de boşanmayı kabul etmiş olmakla eşler anlaşmaya varmış, taraflar arasında ………………….. tarihli protokol yapılmıştır. Söz konusu protokolü ekte sunmaktayız (EK2 ……………………….. tarihli Boşanma Protokolü).

4- Fiili olarak yıllar önce sona ermiş evlilik birliğinin hukuken de sona erebilmesi için tarafların Medeni Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmaları hususunda iş bu davanın açılması mecburiyeti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : MK m. 166/3 vd. hükümleri, HMK ve tüm ilgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her tür yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM   : Yapmış olduğumuz açıklamalar ve taraflar arasında imzalanmış olan ………………. tarihli protokol doğrultusunda; davamızın kabulü ile duruşma günü verilmesini akabinde tarafların boşanmalarına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.21/02/2018

EK :   

1- Nüfus Kayıt Örneği,

2- 19/02/2013 tarihli Boşanma Protokolü.                  

                                                                                                                                                                    DAVACI VEKİLİ


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -18-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -19-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -20-

 

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -21-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -22-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -23-

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

..….. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLIĞİ’NE

DAVACI ……………………….:Adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi

DAVALI ……………………….:Adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi

DAVA KONUSU : Anlaşmalı boşanma protokolünün ibrazı

AÇIKLAMA:

 1. Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında, davacı …… tarafından aleyhime açılmış bulunan boşanma davası bulunmaktadır.
 2. Davacı ile davalı, boşanma ve sonuçları konusunda anlaşmaya varmış olup boşanmanın sonuçlarına ilişkin aşağıdaki koşullarda protokol yapmışlar ve protokol uyarınca boşanmaya karar verilmesinden sonra başkaca talepte bulunmaktan vazgeçmişlerdir.

BOŞANMA:

Anlaşmalı boşanma konusunda serbest iradeleriyle davacı ile davalı fikir birliğine varmıştır.

VELAYET:

….. doğumlu X’in velayetinin davalı …….’e, doğumlu Y’nin velayetinin ise davacı ……’ye verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. X henüz 3 yaşında olup, anne bakım ve şefkatine muhtaç olduğundan, Y de bu sene okula başlayacağı için bu şekilde bir velayet düzenlemesinin daha uygun olacağına karar verilmiştir. Çocuğun velayetinin taraflardan birine bırakılması halinde, her iki tarafın da velayet görevini gereği gibi ifa edemeyeceği düşünülmektedir. Her iki taraf da çocuğun menfaatine en uygun düzenlemenin bu şekilde olacağı fikrindedir.

İŞTİRAK NAFAKASI :

Çocukların velayetinin anlaşmamıza uygun düzenlenmesi halinde, iki taraf da velayeti diğer tarafa bırakılan çocuk için iştirak nafakası talep etmeyecektir. Bu anlaşmamızın mahkemece uygun görülmemesi halinde iki taraf da velayeti diğer tarafa bırakılan çocuk için ………………. TL iştirak nafakası vermeyi kabul etmektedir.

ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİ :

Ayda ……. kez, her ayın …….. inci günü, hafta sonu …./…. Saatleri arası, yaz ayları …… ayı boyunca ve dini/milli bayramların ……inci günü saat ….. ile saat ….. arasında şahsi ilişki tesisi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

YOKSULLUK NAFAKASI, TEDBİR NAFAKASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT:

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat talep etmeme konusunda anlaşmaya varmıştır.

MAL PAYLAŞIMI:

Taraflar sahip oldukları malvarlıkları konusunda anlaşmaya varmışlar, paylaşımı aralarında gerçekleştirmişlerdir. Protokolün tasdikinden sonra bu hususta birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

YARGILAMA GİDERLERİ:

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden yargılama gideri ve avukatlık ücreti talep etmeyeceklerdir.

NETİCE VE TALEP:

Yukarada açıklanan ve re’sen dikkate alınacak sebeplerle, mahkemece uygun görülmesi halinde boşanma protokolünün tasdikini, hüküm tesis edilirken dikkate alınmasını ve boşanmaya karar verilmesini Sayın Mahkeme’den arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

DAVACI DAVALI

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -24-

 NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI       :                        ( T.C. No:      )

                                   

DAVALI       :                        (T.C. No:       )

                        :                        

KONU           : Anlaşmalı boşanma talep ve davası

 

AÇIKLAMALAR    :

 

 1. Davalı taraf ile 29.05.2015 yılından beri evliyiz.
 2. Davalı taraf ile evlilik birliğini devam ettiremez hala geldiğimizden, müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu neden ile evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün görünmemektedir.
 3. Davalı  boşanmayı kabul etmektedir.
 4. Bu neden ile davalı ile 24.10.2017 tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları ve konusunda anlaşmaya vardık. (Ek-1)
 5. Aramızda imzalanan protokol, iş bu dava dilekçesi ekinde Sayın Mahkemenize sunuyorum.
 6. Yukarıda açıklanan nedenler ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ben ve davalının, anlaşmalı boşanmasını Sayın Mahkemenizden talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEK  : Ben ve davalı taraf boşanmayı kabul ettiğinden 24.10.2018 tarihli protokol de göz önünde tutularak davalı ile boşanmamıza, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla talep ederim.24.10.2018

Davacı                                   

Ekler:

 1. 10.2018 Tarihli Protokol

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -25-

GAZİOSMANPAŞA (…) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI         :

VEKİLİ           :

DAVALI         :

KONU           : Anlaşmalı boşanma protokolü uyarınca tarafların boşanmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1.Davacı  ve davalı  aralarındaki evlilik birliği temelinden sarsıldığı için, evlilik birliğini artık devam ettiremeyecekleri yönünde vardıkları karşılıklı ve kesin mutabakat sonucu MK m. 166/f.3 uyarınca anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır.

 1. Taraflar tarihinde kurulan evliliklerinin anlaşmalı boşanma ile sonuçlanmasına ilişkin mutabakatlarına bağlı olarak, boşanma ve diğer nedenlerle ileri sürülebilecek nakdi ve ayni taleplerine ilişkin konularını düzenlemek maksadı ile ekli anlaşmalı boşanma protokolünü akdetmişlerdir.

3.Tarafların evlilik birliğinden doğan  isminde üç müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocukların velayeti babaya verilecek olup davalı anne ile çocuklar arasında şahsi münasebet kurulmayacaktır.

4.Tarafların birbirlerinden iştirak nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, katkı payı, katılım, katılma alacağı, değer artış payı alacağı, ziynet eşyası ve sair talepleri yoktur. Taraflar karşılıklı olarak nafaka ve tazminat taleplerinden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.

 1. Taraflar evlilik birliğinin kurulması ile mal paylaşımına konu edilecek herhangi bir edinilmiş menkul veya gayrimenkulün bulunmadığını kabul etmişlerdir.

Taraflar ortak yaşadıkları süre zarfında edindikleri ev eşyaları ve ziynet eşyaları konusunda tamamen anlaşmışlardır. Bu protokol ile taraflar karşılıklı olarak bu konuda hiçbir uyuşmazlıklarının olmadığını kabul etmişlerdir.

6.Taraflar yapmış oldukları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılması konusunda anlaşmış olup ayrıca bir vekalet ücreti talepleri yoktur.

Tüm bu nedenlerle, Medeni Kanun’un 166/3 maddesi uyarınca, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesi talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER   : TMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                      : Taraflar arasında imzalanmış olan anlaşmalı boşanma protokolü, nüfus kayıtları, tanık ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM       :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, temelinden sarsılan evlilik birliğinin sona erdirilerek, tarafların anlaşmalı protokol hükümleri uyarınca BOŞANMALARINA karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 19.03.2018

Davacı Vekili

Av.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -26-

İSTANBUL ANADOLU AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                               :

VEKİLİ                                                  :

DAVALI                                                :

               

D.KONUSU                                         : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                                 :

                1 ) Taraflar 05.01.2006  tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların çocukları yoktur.

                2 )Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir. Taraflar iyi niyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün birbirlerinden daha da uzaklaşmışlardır. Şuan ayrı yaşamaktadırlar.

                3) Taraflar boşanma hususunda anlaşmış olup birbirlerinden nafaka,tazminat ve başkaca bir talebi yoktur. Bu hususlara ilişkin protokol sunacağız. Davalı da boşanmayı kabul etmiştir.

                4 ) Davalı ile müvekkilimin ortak herhangi bir malvarlığı yoktur. Kendisinden herhangi bir nafaka ve tazminat talebimiz yoktur.

                5  ) İş bu sebeplerle bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                          : TMK166/3, HMK ve Sair Mevzuat.

HUKUKİ SEBEPLER                           :Nüfus kayıtları,protokol vs.her türlü maddi delail

NETİCE-TALEP                                   : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen talebimizin kabulü ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmaması ve davalı tarafın da boşanmayı kabul etmesi sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.11.01.2018

                                                                                                                                                             Davacı Vekili

                                                                                                                                             Av.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -27-

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               : ………..

VEKİLİ                   :………….                             

DAVALI                :………….

KONU                :Evlilik  birliğinin  temelinden  sarsılması  nedeniyle anlaşmalı     boşanma talebimizdir.

AÇIKLAMALAR      :

1)Davalı .. ile müvekkil ……………. 21.11.2008  tarihinde evlenmiştir. Taraflar anlaşmalı boşanma davası açabilmek için gerekli olan yasal 1 yıllık süreyi doldurmuş bulunmaktadır.

2) Tarafların bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır.

3) Müvekkil ile davalının  yaşadıkları sorunlar nedeniyle  evlilik birliğinin devamı imkansız hale gelmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelmeleri ve evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı ……………. da müvekkilim ile aynı düşüncededir.

4)  Davalı ile müvekkilin ortak kararları neticesinde devamına imkan kalmayan evliliğin sonlandırılması için iş bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.   Taraflar ekte sunulan  26.03.2018 tarihli protokolü düzenleyerek boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşma yapmış bulunmaktadır. Dava konusu boşanma, nafaka, müşterek malların paylaşımı, maddi-manevi tazminat, yargılama giderleri vs. gibi tüm hususlarda davalı……………..ile müvekkil ekte sunulan protokol doğrultusunda anlaşmış bulunmaktadırlar.

5) Bu anlaşmayı gösterir boşanma protokolünü dava dilekçesine ek olarak sunmaktayız. Ekte sunulan  protokolün iş bu boşanma davasına  esas olmasını Sayın Mahkemenizden talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER           :Medeni Kanun, HMK ve diğer Mevzuat.

DELİLLER                              :

1-Nüfus Kayıtları

2-26.03.2018 Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü

3- Ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP                 :

Yukarıda kısaca izah ettiğimiz  ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle müvekkil  ile Davalı ………….. ın evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile ekte sunulan anlaşmalı boşanma Protokolü davaya esas alınarak  ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMALARINA, yargılamanın bir an evvel yapılabilmesi için USUL EKONOMİSİ İLKESİ gereği olarak duruşma günü için yakın bir tarih olarak belirlenmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -28-

KÜÇÜKÇEKMECE (  )  AİLE MAHKEMESİ

                                                      SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 DAVACI                              :  

                              

VEKİLİ                                   :

                                                

DAVALI                               

KONU                                   : Anlaşmalı Boşanma Davasıdır.

AÇIKLAMALAR                  :

1-)Müvekkilim ile  davalı ile 18.08.1990 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten 28.02.1992 doğum tarihli —ve 19.01.2007 doğum tarihli —–  adında iki müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-) Davacı ile davalı,  uzun zamandır birbiri ile uyum sağlayamamakta, huzursuzluklar  yaşamakta ve müşterek hayatı devam ettirememektedirler.

3-) Bu sebeplerle  bir arada yaşarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir.

4-)Müvekkilim ile davalı  boşanma hususu ve tüm sonuçları ile ilgili anlaşmış bulunmakta ve 24.04.2015 tarihli protokolü imzalamış bulunmaktadırlar.

5-) Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle tarafların boşanmalarına  karar verilmesi için Sayın Mahkemenize müracaat etmek zarureti hasıl olmuştur. 24.04.2015

HUKUKİ NEDENLER                        : MK ,HMK vs.

MADDİ DELİLLER                              : Nüfus Kayıtları, protokol vs.

NETİCE-İ TALEP                                : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle

1-)Davanın kabulü ile, tarafların boşanmalarına ,

2-) 24.04.2015 tanzim tarihli boşanma protokolünün tanınmasına karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederim. 24.04.2018

                                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -29-

    

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   : ………….. (T.C.K.No: …………..)

                       Adres: …………………

VEKİLİ       : Av. …………..

                       Adres: …………

DAVALI                    : …………… (T.C.K.No: …………….)

                       Adres:     

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçemizin                   arzından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ         :

 1. Taraflar ………. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik, sayın mahkemenizce temin edilecek nüfus kayıtlarından da görüleceği üzere bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten …… doğumlu ……….. (T.C.K.No: …………..) isimli ve ……. doğumlu …………. (T.C.K.No: ………..) isimli iki çocukları bulunmaktadır.
 2. Taraflar arasındaki geçimsizlik had safhaya ulaşmış ve evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız bir hale dönüşmüştür. Bu sebeple taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.
 3. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

DELİLLER                               : Nüfus kayıt örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü.

HUKUKİ SEBEBLER           : Türk Medeni Kanunu ve sair tüm mevzuat

NETİCE VE TALEP    : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler doğrultusunda, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına, ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün tasdikine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 19.10.2018

                                                                                                   DAVACI VEKİLİ

                                                                                              Av. …………………….

Eki: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -30-

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
ADANA

DAVACI                   :  

VEKİLİ                     :

 

DAVALI                   :

DAVA KONUSU     : Evlilik birliğinin TMK. 166/3 maddesi gereğince anlaşmalı olarak

                                      sona erdirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

1-Davacı Funda ile davalı eşi Serkan ………..tarihinden beri evli bulunmaktadır.
2-Taraflar arasında evlendikten sonra ortaya çıkan sorunlar, yaşantılarını zora sokmuştur. Bu sorunlar tarafların evliliklerini sürdürülmesi imkânsız bir hale getirmiştir. Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğu yaşadıkları sorunlardan da anlaşıldığından aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.

3-Tarafların müşterek çocuğu bulunmamaktadır. Her iki tarafın da nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejiminden kaynaklı talepleri bulunmamaktadır. Tüm bu hususlarda anlaşılmış ve   sunduğumuz (Ek:2) boşanma protokolünde karşılıklı imza altına alınmıştır.

4-Açıklamış olduğumuz nedenlerle eşler arasındaki evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle M.K. 166/3.madde uyarınca ekli protokol gereğince anlaşarak boşanmaları için iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK 166 ve ilgili yasa

SONUÇ VE İSTEK              : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yargılama esnasında ortaya çıkacak gerçeklerin ışığında bir araya gelmesi mümkün olmayan tarafların, TMK 166/3 ve protokol uyarınca BOŞANMALARINA karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.01.03.2019

                                                                         DAVACI VEKİLİ

AVUKAT

 

 

Ek:1 – Vekâletname

Ek:2 – Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği -31-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                                                                             

 

 

DAVACI       

VEKİLİ           :

                      

DAVALI         :

KONUSU      :   EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI  NEDENİYLE

                         MK.166/2 M.GEREĞİ ANLAŞMALI BOŞANMA HUSUSUNDADIR

İZAHI             :

 1. Ekte bir suretini ibraz  etmiş olduğumuz Nüfus Kayıt Örneği’nden anlaşılacağı üzere taraflar; 1994 yılında evlenmişlerdir.
 2. Bu evlilikten beş  adet çocukları dünyaya  gelmiş olup halen dört tanesi hayattadır.
 3. Taraflar arasında devam eden yıllarda şiddetli geçimsizlik husule gelmiştir.Evlilik birliği temelinden sarsılmıştır.
 4. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle boşanmaya karar vermişlerdir.
 5. Üstelik , taraflar boşanmanın tüm sonuçları hususunda anlaşmışlardır.
 6. Taraflar boşanmanın tüm sonuçları hususunda  yaptıkları anlaşmayı bir yazılı sözleşme haline getirmişlerdir ve bu sözleşme sureti de  dava dilekçemizin ekindedir. 
 7. Taraflar arasındaki bu boşanma anlaşması gereğince:
 8. Müşterek çocukların velayeti davalı annede kalacaktır.
 9. Yine taraflara müştereken ait olan tüm ev eşyaları davalı annede kalacaktır.
 10. Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak herhangi bir nafaka ve tazminat ve dahi bunların dışında her hangi bir hak ve alacak talepleri yoktur.
 11. Yine tarafların birbirlerinden masarifi muhakeme ve dahi ücreti vekalet talepleri de yoktur.
 12. Taraflar birbirlerini karşılıklı olarak ibra ederler.

HUKUKİ DELİLLER           : İlgili Mevzuat

MADDİ DELİLER                : Her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP    :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz vechile  ve de ekte ibraz etmiş bulunduğumuz                  << Boşanma Sözleşmesi >> gereğince;yapılacak yargılama sonucunda sübuta erecek , davamızın kabulü ile  ; tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 

EKLER          :

 1. Nüfus Kayıt Örneği
 2. Vekaletname
 3. BOŞANMA SÖZLEŞMESİ

                       

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

Yabancı Uyruklu ile Türk’ün Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi -32-

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

 

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 : Av. Saim İNCEKAŞ

 

ADRES                                 :

 

DAVALI                               : ………………………………- İsveç uyruklu

 

ADRESİ                                : ……………………………..Storvık/ SWEDEN

 

 

KONU                                   : Şiddetli geçimsizlik, ve terk nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz, davalı eşi ile … tarihinde evlenmişlerdir. Aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların çocukları bulunmamaktadır.

2-) Müvekkilimiz davalı eşi ile Türkiye de karşılıklı anlaşarak  evlenmiştir. Ancak taraflar evliliklerinin ilk zamanlarından itibaren aralarında  ciddi karakter  ve mizaç uyumsuzluklarının bulunduğunu anlamışlardır. Tarafların farklı uyruk ve kültürlere sahip olmaları nedeniyle evliliklerinin ilk zamanlarından itibaren ciddi  tartışmalar ve kavgalar yaşamıştır. Yaşanan bu kavga ve tartışmalara müvekkilin ailesi ve tanıdıkları da şahit olmuştur. Davalı evlilikten sonra yaşanan sorunlar nedeniyle müvekkili terk ederek kendi ülkesi İsveç e geri dönmüş ve bir daha hiçbir şekilde bir araya gelmeyeceğini beyan etmiştir.  Müvekkilimiz yaklaşık 3 yıldır hiçbir şekilde davalı ile bağlantı kuramamaktadır.

3-) Müvekkilimiz ve davalı açısından evlilik fiilen sona ermiştir.  Müvekkilimiz yaşanan bu sorunlar nedeniyle  kağıt üstünde kalan bu evliliği sona erdirmek istemektedir.

4-) Netice itibari ile müvekkil  ile davalı eşi bir daha bir araya gelme ihtimalleri tamamen ortadan kalkmıştır. Müvekkilimiz bu nedenlerle yaşamını yeniden kurma çabası içindedir. Gelinen noktada iş bu boşanma davasını açma zorunluluğu doğmuştur. Bu durum yargılama aşamasında dinleteceğimiz tanık beyanlarından da açıkça anlaşılacaktır.

5-) Müvekkilin karşı taraftan maddi manevi tazminat nafaka, yargılama gideri vekâlet ücreti veya başkaca herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 4, 166, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4, 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 6100 S. K. m. 240, 266.

HUKUKİ DELİLLER        :  Nüfus kaydı örneği, her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların BOŞANMALARINA, karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

  Davacı Vekili

                                                                                                                      Av. Saim İncekaş

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi -33-

ADANA ( ).AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                   :Av. ..(adres)

DAVALI                   :

VEKİLİ                   :Av…  adres)

DAVA                        : ANLAŞMALI BOŞANMA

OLAYLAR               :

1-Müvekkilim  ……davalı eşi ….. ile 14.04.2016 tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden ortak çocukları bulunmamaktadır.

 2- Taraflar birbirlerini tam olarak tanıma ve anlam fırsatı bulamadan evlenmişlerdir. Taraflar, evlendikten sonra aralarında ruhi ve fikri anlaşmazlıkların mevcut olduğunu ve bu anlaşmazlıkları gidermenin mümkün olmadığını anlamış, evlilik birliğinin devamının her iki taraf için bir yarar olmadığına karar vererek yol yakınken ayrılmalarının daha sağlıklı olacağına kanaat getirmişlerdir. Tarafların evlilikten herhangi bir beklentileri kalmamış olup yollarını medeni bir şekilde ayırmak istemektedirler.

3- Taraflar, evliliğin yürütülmesi için çaba sarf etmelerinin sonuç vermediğini anlamışlar ve bu evliliğin her iki tarafa daha fazla yük ve sorumluluk getirmemesi için boşanmaya karar vermişlerdir.

 4-Taraflar halen ayrı yaşamaktadırlar. Bir daha bir araya gelmeleri mümkün değildir. Evlilik birliğinin devamında eşler için var olan bir menfaat kalmamıştır.

 5-Taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat, nafaka, katılma alacağı, ücret-i vekâlet ve yargılama gideri namıyla herhangi bir talepte bulunmamaktadırlar.

 6- Tarafların boşanmanın mali hükümleri ile ilgili düzenledikleri protokol ekte sunulmuştur.

SÜBUT DELİLLER      :  Nüfus Kaydı, anlaşmalı boşanma protokolü ve her türlü         yasal delil.

 

NETİCE VE TALEP  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere istinaden tarafların BOŞANMALARINA, karar verilmesini saygılarımla talep ederim. 03.07.2017

                                                                                               Davacı vekili

Avukatsız Olarak Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -34-

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               :

DAVALI                               :

DAVA KONUSU                 : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

 

 • Davalı eşim ile …………. evlendik. Sunulan nüfus kayıt örneğinden de anlaşılacağı üzere bu evlilikten müşterek çocuğumuz bulunmamaktadır.
 • Evliliğimizin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmiştir. Fakat evlendiğimiz günden bu yana birtakım anlaşmazlıklar yaşanmış ve tüm çabalara rağmen evlilik birliği kurulamamıştır. Müşterek hayat ikimiz için de zor hale gelmiştir ve bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün görünmemektedir.
 • Davalı ile boşanma hususunda mutabakata varılmıştır. Her iki tarafın da özgür iradesi ile imzaladığı Anlaşmalı Boşanma Protokolü dilekçe ekinde Sayın Mahkemenize sunulmuştur. İşbu protokol ile taraflar arasında boşanmanın sonuçlarına ilişkin bir ihtilaf kalmamıştır.
 • Gelinen noktada evlilik birliğini medeni iki insan olarak hukuken sona erdirme kararı almış olmamız nedeni ile TMK m.166 çerçevesinde ve ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü kapsamında boşanmaya karar verilebilmesi için Sayın Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : Türk Medeni Kanunu madde 166/3 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıt örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve her tür kanıt

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı ve davalı eşim de boşanmayı kabul ettiğinden yakın bir zamana duruşma günü verilerek anlaşmalı boşanmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği -35-

ADANA AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                  

DAVACI                                :

 

DAVALI                                :

 

KONU                                    :Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması nedeniyle tarafların  T.M.K. 166/3 uyarınca  anlaşmalı  olarak BOŞANMAMIZA karar verilmesi talebimizden ibarettir.

                                              

OLAYLAR 

1-Ben davacı, davalı eşim ile ………… tarihinde   evlendik.  Mevcut evlilik iki tarafın ilk  evliliği olup taraflar olarak bu evliliğimizden ………… Doğumlu …………….. isimli  1 çocuğumuz bulunmaktadır. Taraflar  olarak Balıkesir İli, ………………………….da nüfusa kayıtlı bulunmaktayız.

2-Evlendiğimizde başlangıçta mutlu bir birliktelik ve beraberliğimiz olmasına rağmen sonradan taraflar  olarak aramızda  tartışma ve münakaşalar başlamış, bu tartışma ve münakaşalar zaman zaman kavgaya dönüşmüştür. Taraflar olarak aramızdaki bu kavga ve münakaşaların temeli  karakter uyuşmazlığıdır. Karı ve Koca olarak durumu bildiğimizden  ve artık mevcut evliliği ayni çatı altında birlikte sürdüremeyeceğimiz konusunda  kanaat getirmiş olmamızdan dolayı anlaşarak boşanmaya karar vermiş bulunmaktayız. Halen 2015 yılından bu yana  davacı ben babaevinde  yaşamaktayım. Fiilen 4 yıldır ayrıyız. Eşim  boşanmayı istemektedir.

3-Taraflar olarak müşterek evlilik birliğini karakter uyuşmazlığı nedeniyle sürdüremeyeceğimizden  ve her iki tarafın da anlaşarak boşanmak istemesinden dolayı temelinden sarsılmış olan ve artık devamında gerek taraflar gerekse toplumsal hiçbir sosyal yarar kalmamış bulunan bu evliliği hukuken de sona erdirebilmek amacıyla  M.K.  166/3 uyarınca  anlaşmalı  olarak BOŞANMAMIZA, karar verilmesini teminen iş bu davayı açmamız zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER                          :  M.K. 166 vs ilgili yasal mevzuat hükümleri.

DELİLLER                                           :  Nüfus ve evlilik kayıtları vs. ilgili yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                              : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile;

1-) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle T.M.K.   166/3 uyarınca  anlaşmalı  olarak      BOŞANMAMIZA,ekli protokolün tasdikine,

2-) Yargılama giderlerinin anlaşma uyarınca üzerimizde bırakılmasına,

karar verilmesini asaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. ……….2018

                                          

               Davalı                                                                                                                                                                                                                                                                                        Davacı  

 

Eki                              :

1-Nüfus Cüzdan Örnekleri

2-Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -36-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

 

KARŞILIKLI BOŞANMAK

İSTEYEN TARAFLAR

(DAVACI)                                 :

                                                    

 

VEKİLİ                                      :

  

DAVALI                                    :  

                                                  

 

DAVA KONUSU                     : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                      :

 

1- Müvekkilim, davalı ile görücü usul evlenmiş olup söz konusu evlilik birliğinden olan 1999 yılı doğumlu Gizem Ecem Öztürk ve … yılı doğumlu Can Yağız Öztürk isimli iki tane müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-Taraflar … tarihinde bir araya gelerek anlaşmalı olarak boşanmaları konusunda protokol düzenlemişler ve söz konusu protokolün işbu davaya delil olarak sunulmasını kararlaştırmışlardır. (Ek-1)

3- Taraflar müşterek çocuklardan Can Yağız Öztürk’ün velayetinin baba Özcan Öztürk’de kalması yönünde mutabık kalmışlardır. Ayrıca taraflar müşterek çocuklar ile anne Demet Öztürk arasında; hafta sonları, dini bayramların 2. ve 3. Günleri, sömestr tatilin ilk haftası ve her yıl temmuz ayının ilk günüyle son günü arasında çocukların anneye teslimi sureti ile şahsi münasebet tesis edilmesi konusunda anlaşmışlardır.

                                                         

4- Tarafların evlilikleri ve aralarındaki birliktelik karakter uyumsuzluğu nedeniyle artık çekilmez hale gelmiştir. Sürekli kavga etmekte olup bu durum çocukların yaşamında olumsuz olarak yansımaktadır. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve artık bir arada bulunma imkânı da kalmamıştır. Müvekkil davacı şahsi eşyalarını alarak kendine ayrı bir ev kurmuştur. Söz konusu evlilik böylece fiilen de bitmiştir. Bu nedenle taraflar anlaşmış bulunmakta ve boşanmak istemektedirler.    

    

 5- Boşanma karşılığında taraflar yargılama gideri ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunmayacaklardır. Taraflar, müşterek çocuklar Gizem Ecem Öztürk ve Can Yağız Öztürk için herhangi bir nafaka ödemeyecektir. Ayrıca eş Demet Öztürk için de herhangi bir nafaka ödenmeyecektir. Yani müşterek çocuklar ve eş için herhangi bir nafaka ödemesi yapılmayacak olup taraflar bu hususta da mutabık kalmışlardır. Taraflar özel eşyaları ile ev eşyalarını da paylaşmış olup bunun haricinde paylaşıma konu hiçbir mal varlığı yoktur.  

 

6- Bu itibarla, yukarıda arz edilen esaslar çerçevesinde anlaşmalı olarak boşanmak istekli iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER            :İlgili tüm yasal mevzuat.

SUBUT DELİLLER                :Nüfus kayıtları, … tarihli boşanma protokolü ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP                 :Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile taraflar arasında kararlaştırılan anlaşmanın esasları doğrultusunda tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

 Saygılarımızla.                           

                                                                                                                Davacı Vekili

                                                                                                                                                                

EK                :

1- Taraflar arasında imzalanan … tarihli Boşanma protokolü,

2- Vekâletname,                              

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -37-

BAKIRKÖY (  ) AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No                  :2019/…

DAVACI                    :

ADRES                      :

DAVALI                    :

 ADRES                     :

DAVA KONUSU     :Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması nedeni ile “Anlaşmalı Boşanma” talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1-Davalı ile 31.12.2013 tarihinden beri evli olup, bu evlilikten ….. isimli çocuğumuz olmuştur.   

EK-1: Nüfus Kayıt Örneği (celbini talep etmekteyiz.)

2-Ancak evliliğimiz boyunca devam eden şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğimizi her iki taraf için de katlanılmaz hale getirmiştir. Müşterek çocuğumuz için evlilik birliğini devam ettirmek istemişsek de zamanla daha fazla sorun yaşadığımızdan ve aramızda fikren evlilik birliği kalmadığından boşanmak istemekteyiz.

                       

3-Evliliğimizin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Evlilik birliğimizin devamında yarar ve umut görülmediğinden, evliliğin sürdürülmesinde hiçbir menfaat kalmadığından dolayı iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

4-Davalı eş de boşanmayı kabul ettiğinden, bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocuğumuzun velayeti, boşanmanın mali sonuçları, çocuğum ile aramdaki  şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte Sayın Mahkemenize sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmiş bulunmaktayız.

EK-2: 09.07.2019  tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bu itibarla Sayın Mahkemenizden;

Davalı ile aramızda imza altına almış olduğumuz 09.07.2019 tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü”nün boşanma ilamına esas alınması suretiyle uygun görülen en kısa zamanda boşanmamıza karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       :MK m. 166/3 vd. hükümleri, HMK ve tüm ilgili mevzuat  hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER          :

Nüfus Kayıtları,

09.07.2019 Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü,

Tanık Beyanları (bilahare Sayın Mahkemenizce gerekli görüldüğünde bildirilecektir.),

Yemi Ve Her Türlü Yasal Delil.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı,

Sayın Mahkemenizden;

Davamın  kabulü ile Mahkemenizce uygun görülecek en kısa zamanda boşanmamıza ve Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 09.07.2019    

                                               Saygılarımızla,

                                                                                                                      Davacı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: