Alacaktan Feragat Dilekçesi Örneği

Alacaktan Feragat Dilekçesi Örneği


   TC

KONYA

3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:2012/  E.

KONYA İL ÖZEL İDARESİ  MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

KONYA

İLGİ A)31.10.2018 TARİH VE 2012/ ESAS SAYILI YAZIMIZ

ALACAKLI                  :

VEKİLİ                        :

BORÇLU                   :

               

BORÇ MİKTARI        : ……………………..(İşleyecek Faiz ve Masraflar Hariç)   

Yukarıda verilen bilgiler ışığında borçlunun kurumumuzdan kaynaklanan istihkak, hakediş vs. doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının üzerine ilgi a) ile belirttiğimiz tarihte haciz şerhi konulması istenmiş olup,

İş bu kere dosyanın feragat olması nedeni ile konulan HACİZ ŞERHİNİN KALDIRILMASINA alacaklı vekilinin talebi veçhi ile karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.22.11.2018

3.İCRA MÜDÜRÜ


FERAGATNAME

İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2014/… Esas Sayılı dosyası üzerinden …..-TL (yazıyla) (KDV ve masraflar hariç) bedelli, 1 (bir) adet bononun tahsilatına yönelik açılan icra takibi kapsamında borçlu sıfatını haiz “……T.C. No.lu ……” tarafından haricen tahsilat yapılmış ve talep üzerine işbu feragatname tanzim edilmiştir.

İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2014/…. Esas Sayılı dosyası ile ilgili olarak boçlu ….’dan hiçbir alacak ve talebimizin olmadığını, dolayısıyla yapılan icrai işlemden feragat ettiğimizi borçlu adına, ……… kayıtlı taşınmaz ile ilgili yapılan işlemlerin fekki yönünde işlem yapılacağını gayrikabili rücu olarak, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih)

Feragat Eden

Alacaklı

Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.