Koruma Kararının İhlali Dilekçesi

ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ : Av.

ŞİKAYET EDİLEN : …

KONUSU: Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet nedeniyle tazyik hapsi istemi hakkında.

AÇIKLAMALAR

Şikayet edilen … Hakkında Mahkemeniz dosyasının ara kararı ile 6 ay süre ile koruma kararına hükmolunmuştur.

Şikayet edilen … müvekkilime İnstagram isimli sosyal medya üzerinden ….2021 tarihinde farklı bir kullanıcı adı (…) alarak mesajlar atmıştır. (EK1)

Müvekkilin cevap vermeyerek engellemesi üzerine tekrardan farklı bir kullanıcı adı (…) ile …2021 tarihinde mesaj atarak müvekkili taciz etmeye devam etmektedir. (EK2)

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki kanunun 13’ncü maddesi gereği “Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. (2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır.”

Denilmekle şikayet edilen bir kere ihlal ettiği kararı yeniden ihlal etmekle birlikte iki kere koruma kararını ihlal etmiştir. Şikayet edilenin söz konusu mesajlar ile bu hükmü ihlal ettiği ve kanunda belirtilen işlemlerin şikayet edilen hakkında uygulanması gerektiği açıktır.

Arz ve izah edilen nedenlerle koruma kararının iki kere ihlalinden dolayı şikayet edilenin ilgili kanunun öngördüğü yaptırıma tabi tutulması maksadıyla sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER :Tanık,Sosyal medya kayıtları, Aile Mahkemesi Kararı ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER :Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun, TMK ve sair mevzuat

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz edilen nedenlerle ve resen dikkate alınacak hususlarla, müvekkile yönelik haksız ve hukuka aykırı eylemleri ile mahkemeniz dosyasında verilen ara karar ile verilen koruma kararı hükümlerini ihlal eden şikayet edilen ….’in tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı A Vekili

EK : 1) … tarihli mesaj ekran görüntüleri

2) … tarihli mesaj ekran görüntüleri

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir