Vekalet Ücretinden Feragat Dilekçesi Örneği

Vekalet Ücretinden Feragat Dilekçesi Örneği


 

………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                   

                                                                                            DOSYA NO:

FERAGAT EDEN DAVALI     :

VEKİL                               : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

 

DAVACI                                     :

                                         

VEKİLLERİ                               :

 

KONU                                        :27.01.2018 tarihli borç ibra sözleşmesi uyarınca huzurdaki davadaki yargılama gideri ve avukatlık ücretine ilişkin olan hak ve alacaklarımızdan feragatimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR                       :

 

 

Sayın Mahkemenizde görülen ve yukarıda dosya numarası yazılı, davacısı …….., davalısı …………. olan huzurdaki davada, taraflar arasında, 27.01.2018 tarihli borç ibra sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme gereğinin müvekkil şirket tarafından yerine getirilmesi neticesinde taraflar sulh olmuş ve davacı tarafından müvekkil şirket ibra edilmiştir.  

İş bu nedenle, huzurdaki davada, yargılama gideri ve avukatlık ücretine ilişkin olan hak ve alacaklarımızdan müvekkil adına feragat ediyoruz.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, beyanımız gereğince işlem yapılmasını saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.   

Av. Davalı Vekili

 EK: 27.01.2018 tarihli borç ibra sözleşmesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın