Katkı Payı Davası Nedir – Dilekçe Örneği

Katkı Payı Davası Nedir – Dilekçe Örneği


AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                                :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                  :

 

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Katkı Payı Alacağının Ödenmesi İstemimizden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR  

 

1-) Müvekkilimiz, …/ …/ … tarihinde davalı … … ile evlenmiştir. İlk başlarda mutlu giden evlilikleri şiddeti giderek artan kavgaların dayanılmaz hale gelmesi nedeni ile dayanılmaz hale gelmiştir. Müvekkilimiz, …/ …/ … tarihinde açmış olduğu dava ile boşanma talebinde bulunmuş ve … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile müvekkilimiz ve davalının boşanmasına kara verilmiştir.(EK 1)Verilen bu karar, …/ …/ … tarihinde temyiz edilmeden kesinleşmiştir.(EK 2)

2-) Müvekkilimiz, … Üniversitesi mezunu olup … yıldır öğretmenlik yapmaktadır. Müvekkilimiz, evlilik birliğinin …/ …/ … tarihinde kurulmasından sonra da mesleğini yapmaya devam etmiş ve aylık ortalama … TL. gelir elde etmiştir. Müvekkilimiz, davalı ile evli kaldığı dönemde edinilen ve boşanma neticesinde davalı tarafta kalan; … ada … parselde bulunan … numaralı bağımsız bölümün alınmasına katkıda bulunmuştur.(EK 3)

3-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Değer Artış Payı” başlıklı 227. maddesinde;

“Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.”düzenlemesi yer almaktadır.

4-) Mevzuatta yer alan düzenleme gereğince, … ada … parselde bulunan … numaralı bağımsız bölümün edinilmesinde müvekkilimizin yaptığı katkının davalıdan talep edilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 227, 228, 229, 230, 239, 240, 241 , 4787 S. K. m. 4.

 

HUKUKİ DELİLLER          : … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı, Tapu Kayıtları, yerel mahkeme kararının kesinleşme şerhi, bilirkişi, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, …/ …/ … tarihinde başlayan ve …/ …/ … tarihinde boşanma kararı ile sona eren evlilik birliği içerisinde edinilen ve boşanma neticesinde davalıda kalan … ada … parselde bulunan … numaralı bağımsız bölüme müvekkilimizin yaptığı katkının karşılığı olarak … TL’nin davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER          : 1. ….Aile Mahkemesi’nin …./…. E. …/…. K.sayılı ilamı

                          2.Yerel Mahkeme ilamının kesinleşme şerhi

  3.Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydı

                         4.Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

                            gösterir tanık listesi,

  1. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

           Av.

Katkı Payı Davası Nedir – Dilekçe Örneği

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.