Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi Örneği

Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi Örneği


…AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVADAN FERAGAT EDEN
DAVACI :

ADRES :

 

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

ADRES:

DAVALI :  ADRES : 

KONU : Davadan feragat beyanını bildirir dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

  • Yukarıda dosya numarası ve duruşma günü belirtilen boşanma davasıyla ilgili olarak müvekkil davacı …’ın eşiyle barışması nedeni ile davalı … ile ilgili taleplerimizden vazgeçtiğimizi ve davadan feragat ettiğimizi bildirmekteyiz.

 

  • Davadan feragatin kabulü ile dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davacı müvekkilimin davadan feragat isteminin kabulüne ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesini bilvekale saygı ile arz ve talep ederim. ../../201..

                                                                                               Feragat Eden Davacı

                                                                                                 Vekil  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın