Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanma Davasında Günlük,Hatıra ve Not Defteri Delil Sayılır Mı?

Boşanma Davasında Günlük,Hatıra ve Not Defteri Delil Sayılır Mı?

-Günlük, Hatıra ve Not Defterleri İle Mektuplar

Hukukumuzda kural olarak hukuka aykırı yollarla elde edilmiş delillerin mahkemece değerlendirilmesi yasaktır. Bu doğrultuda kişilerin özel hayatlarının gizliliği ihlal edilerek edinilmiş mektup veya günlük gibi yazılar yasak deliller olarak değerlendirilmektedir.

Ancak boşanma davalarında eşlerden birisi, diğerinin başka bir kişi için yazmış olduğu notları, mektupları veya bu yönde tuttuğu günlük ve hatıra defterlerini delil olarak kullanmak istemesi durumunda, elde edilen bu delillerin özel hayatın gizliliğini ihlal edip etmeyeceği ve bunların yasak deliller kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorunu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararında ele alınmıştır:

Yargıtay’a göre, öncelikle temel esas, kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin korunması ve delillerin hukuka aykırı yollarla elde edilmemiş olmasıdır. Ancak bunu her somut olay açısmdan ayrı değerlendirmek gerekir. Boşanma davası da olsa, eğer kullanılan deliller çalınmış, tehdit ya da zorla elde edilmiş ise, zaten hukuka aykırılık söz konusu olup, bu şekilde elde edilen deliller bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz. Ancak eğer deliller bu şekilde hukuka aykırı yollardan elde edilmemiş ise, bazı değerlendirmelerde bulunmak gerekir. Şöyle ki, boşanma davaları zaten kişilerin özel hayatını ilgilendiren davalardır. Dolayısıyla başkası açısından özel hayatın gizliliği kapsamına giren not defteri, günlük veya mektuplar, kişinin eşi tarafından birlikte yaşadıkları mekanda ele geçirilip mahkemeye delil olarak sunulursa, bu deliller hukuka aykırı yollardan elde edilmemiş sayılır ve mahkemece delil olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bunları yazan eş, birlikte yaşamını sürdürdükleri evde diğer eşin bunları görebileceğini bilecek durumdadır. Bunların evde dolabın içinde veya yatağın altında gibi gizli yerlerde ele geçirilmesi durumunda da, hukuka aykırı yollardan elde edilmiş oldukları kabul edilemez.

Burası eşlerin birlikte yaşadıkları bir yer olduğundan, diğer eş için gizli mekan olarak kabul edilmemektedir. Başka bir deyişle hiç kimse evinde elde etmiş olduğu delili hukuka aykırı bir şekilde elde etmiş sayılamaz . Yargıtay’ın bu kararında bahsedilen mektuplar, eşlerin başkası için yazmış olduğu veya başkası tarafından eşlerden birine yazılan mektuplardır. Fakat eşlerin birbirlerine yazdıkları mektupların delil olarak kullanılıp kullanılmayacağının konu açısından değerlendirilmesi gerekir. Mektuplar, kişilik değerleri kapsamında kabul edilen ve hukuki korumadan yararlanan özel metinlerdir. Dolayısıyla kişinin rızası alınmadan yazmış olduğu mektubun yayınlanması veya kullanılması kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilmektedir . Bu çerçevede özel hayatın gizliliği ihlal edilerek elde edilen mektuplar delil olarak kullanılamaz.

Eşler Birbirlerine Yazdıkları Mektupları Delil Olarak Kullanabilir

Ancak boşanma davalarında eşler iddia veya savunmalarını ispatlamak için, birbirlerine yazmış oldukları mektupları delil olarak sunabilirler . Boşanma davalarında bu mektupların delil olarak kullanılmasının, kişilik haklarına saldırı niteliği taşımayacağı ve yasak delil olarak kabul edilemeyeceği söylenebilir. Çünkü bunlar zaten aleyhinde delil olarak kullanılacak kişi tarafından gönderilmiştir ve savunma hakkı kapsamında bunların delil olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010

Son düzenleme tarihi 23 Mayıs 2020 17:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.