ADLİ YARDIM GÖRÜŞME TUTANAĞI

GÖRÜŞME TUTANAĞI

ADLİ YARDIM

İSTEYEN               : ………………………………………

ADRESİ                : ………………….

TELEFON NO       : …………………

ADLİ YARDIMIN

KONUSU                : Hizmet Tespiti

…………Barosu Adli Yardım Bürosu’nun 26.02.2018 tarih ve ………….. Adli Yardım numaralı kararı ile yukarıda yazılı adreste ikamet eden ve hizmet tespiti davası açmak isteyen ……………..’na avukat olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Görev yazısı 06/03/2018 tarihinde elime ulaşmıştır. 02/03/2018 tarihinde talepçi ile iletişime geçilmiş ve 09/03/2018 tarihinde saat 15.00’da görüşme yapılması kararlaştırılmıştır.

Talepçi ……………  09/03/2018  tarihinde saat 15.00’da büroya geldi ve görüşmeye başlandı.

Görüşmede, Nisan 2000 ile Haziran 2006 tarihleri arasında ………………. adresinde bulunan ……………. unvanlı işyerinde ustabaşı olarak yaptığı iş üzerinden prim usulü  ile çalıştığını, işyerinin hafta sonları ve gece 24:00 saatine hizmet verdiğini, çalışma saatlerinin sabah 09:00, gece 01:00,  olduğunu ve haftanın 7 günü çalıştırıldığını, prim ödemelerinin banka havalesi yolu ile değil de elden yapıldığını, çalıştığı ayların sigortalılık işlemlerinin yapılmadığı her yıl,  yılda sadece 3 ay aktif gösterildiği geri kalan 9 ayda ise gigorta primlerinin yatırılmamış olması nedeniyle  sigortalılığının tespitinin dava yolu ile iyapılmasını talep ettiğini beyan etmiş

DELİLLER :

Yukarıda bahsedilen olayı destekleyecek ve gerekir ise mahkeme safhalarında kullanılacak her türlü kanıt adli yardım için başvuran tarafından avukata yazılı belge karşılığında 12/03/2018 tarihinde teslim edilecektir. Avukat, olaylara ve anlatılanlara ait kanıtların teslim edilmemesi halinde hukuki yardım konusunda her hangi bir taahhüt altına sokulamaz. Söz verdiği varsayılamaz.

Avukat Adli Yardım Talep Eden

İHTAR : Sadece avukatlık ücretinden muaf olacağım kural olarak vekaletname ve yargılama masraflarının tarafıma ait olacağı; Eksik masraf ve belgeleri zamanında getirmemem halinde atamanın geri alınacağı tarafıma ihtar edilmiş olup sonuçlarını anladım.09/03/2018

Adli Yardım Talep Eden

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 23:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.