ADLİ YARDIM BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Adli Yardım Taleplidir.

DAVACI                                                                                            

DAVALI  :                                                                                      

KONU       :Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması ve Haysiyetsiz Yaşam Nedeni ile Boşanma ve Adli Yardımdan yararlandırılarak harç ve giderlerden muaf tutulma istemi.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim ile davalıtaraf  1975 yılında evlenmiş, bu  evliliklerinden 4 çocuk dünyaya gelmiştir.

2- Müvekkilim ev hanımı, davalı taraf ise emeklidir. Davalı tarafın aylık geliri günümüz şartlarında iyi seviyededir. Müvekkilim ise ev hanımıdır. Müvekkil ağır hastadır. İki sene önce geçirmiş olduğu ameliyat neticesinde bir böbreği tümör nedeni ile alınmıştır. Bu nedenle müvekkil hiçbir şekilde çalışamamaktadır.Müvekkilin en ufak bir geliri bulnmamaktadır.

3-Müvekkilim, evliliği süresince bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş, ailesine ve çocuklarına bağlı bir eş olmuştur. Ancak evliliklerinin ilk zamanlarından itibaren, davalı taraf müvekkilime ve çocuklarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Müvekkilim, çok uzun yıllardan beri ailesinin birliği ve huzuru için bu evliliği devam ettirmiştir. Ancak , davalı tarafın davranışları , sorumsuzluğuve ailesine karşı ilgisizliği nedeniyle bu evlilik müvekkilim açısından çekilmez bir hale gelmiştir.

4-Davalı tarafın asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. Karşı taraf evlilikleri boyunca aile içerisinde en küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmıştır. Müvekkkilimise  tüm bu hakaret ve ilgisizliklere karşı ailesini ve çocuklarını düşünerek evliliğini sabırla devam etmiştir. Ancak davalı taraf, müvekkile ve müşterek çocuklara  karşı hiçbir saygı ve sevgi  göstermemiştir. Ayrıcakarşı taraf, müvekkilin kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu tür davaranış ve hakaretlerini toplum içerisinde de devam ettirmiştir. Müvekkil açısında bu evlilik devam etmeyecek bir duruma gelmiştir. Bu hususlar dinleteceğimiz tanık ifadelerinden de açıkça anlaşılacaktır.

5- Bir diğer hususta davalı taraf evine ve çocuklarına karşı son derece ilgisizliğine ilişkindir. Davalı taraf evliliğinin son onaltı (16) yıllık diliminde evine ayda sadece bir (1) defa uğramıştır. Son yedi ila sekiz (7-8) yıldır ise hiçbir şekilde evine uğramamıştır. Müvekkilim tüm bu süre zarfında evinin geçimini tek başına sağlamıştır, ev temizliği yaparak dört (4) müşterek çocuğun ihtiyaçlarını da tek başına karşılamaya çalışmıştır. Müvekkilim tüm bu süreçte tek başına çocukları ile ilgilenmiş, davalı taraf ise bu süreçte müşterek çocuklarının yaşını bilemeyecek kadar ailesine ilgisiz kalmıştır.

Müvekkilimin yakın zamanlarda böbrek rahatsızlığı ortaya çıkmış, bu nedenle çalışamaz hale gelmiştir.Davalı taraf,müvekkilin  hastanede yattığı süre zarfında da en ufak bir maddi yardımda bulunmamıştır. Davalı taraf tüm evlilik boyunca müvekkile ve çocuklarına en ufak bir maddi yardımda bulunmamıştır. Davalı taraf deyim yerindeyse ailesini yüzüstü ortada bırakmıştır.

Ayrıca müvekkilin şu an evde hali hazırçalışan konumda bir tek adında bir kızı bulunmaktadır. da yakın zamanda evlenecektir. Müvekkil hasta olup bakıma ihtiyacı vardır. Müvekkil bu temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilmemektedir.

6-Ayrıca davalı tarafın içki ve kötü hayata karşı düşkünlüğü vardır. Davalı tarafın kendisinden hayli ufak yaşlarda sevgililileri vardır. Davalı taraf kazandığı tüm paraları bu yolda harcamıştır. Davalı taraf sırf sevgilisi yüzünden çalışmakta olduğu işten ayrılmış ve ailesini zor durumda bırakmıştır.Bu hususlar dinleteceğimiz tanık ifadelerinden açıkça anlaşılacaktır.

Müvekkil davalı tarafın tüm bu sadakatsizliklerine karşı hep aile birliğini devam ettirmeden yana olmuştur. Ancak davalı tarafın tüm bu davranışları artık bu evliliği devam ettirmeyi mümkün kılmamaktadır. Ayrıca davalı tarafın ilgisizliğinden ve maddi imkansızlardan dolayı, müşterek çocuklar üniversite eğitimlerine devam edememişler yada hiç başlayamamışlardır.

7- Müvekkil ev hanımı olup herhangi bir geliri bulunmamaktadır.. Müvekkilin mevcut ekonomik durumuyla yargılama harç ve giderlerini karşılaması mümkün değildir. Müvekkilin mevcut sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin sunacağımız belgeler de dikkate alınarak adli yardımdan yararlandırılmasını talep etme  ve bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 164, HMK m. 334 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kaydı, tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile öncelikle müvekkilin adli müzaheretten yararlandırılarak yargılama harç ve giderlerinden muaf tutulmasına, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık …TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
TürkçeEnglishFrançaisItalianoPolski