Adana İş Mahkemesi Avukatı

Adana’da İş Hukuku ve İş Mahkemesi Avukatı

İş hukuku; işçilerin haklarını, ücretlerini, işçilerin çalışma şartlarını ve koşullarını, bağlı oldukları sendikalarla ilişkilerini ve bu alanla ilgili tüm mevzuatları inceleyen ve temelinde işçinin özlük haklarını koruyan bir hukuk dalıdır. “Adana’da iş mahkemesi avukatı arıyorum” diyen mağdur işçilerin haklarını korumak avukatların görevidir.

Adana’da özellikle son yıllarda işveren ve işçi arasındaki davaların sayısı tırmanmıştır. İş hukuku bu noktada toplu sözleşme, grev hakkı ve örgütlenme özgürlüğü gibi işçiyi koruyan birçok husus içermektedir. İşçinin haklarını anlayabilmek, güçlü ve etkili bir şekilde koruyabilmek için tüm bu alanlara hakim olmak gerekir.

İş mahkemelerinde açılan davalar genellikle uzman iş hukuku avukatları tarafından yönetilir. Bu süreçte avukat işçinin tüm temel haklarını ve alacaklarını koruyarak işçinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için savaşır. Her ne kadar hukuk sistemimizde avukatın belirli bir sınıfta uzman olmadan da davalara girebilmesine izin verilse de, davanın akıbeti açısından kendisine iş hukukunu uzmanlık alanı belirlemiş bir avukat ile yola çıkmak en doğrusudur.

adana iş hukuku avukatı

Adana’da Uzman ve En İyi İş Hukuku Avukatının Özellikleri Nelerdir?

Uzman İş Hukuku Avukatı” ve “En İyi İş Hukuku Avukatı” terimleri birbirine paralel anlamlar taşımaktadır. Hukukta bir alan üzerinde uzmanlaşmak için o konuda çokça okumak ve deneyim sahibi olmak gerekmektedir.En iyi olabilmek için fazla saatlerce mesai yapan bir avukat verdiği bu büyük emeğin sonrasında kendisini “uzman işçi avukatı olarak tanımlayabilecektir.

İş Kanunu sıklıkla güncellenmekte ve değişikliklere maruz kalmaktadır. Dolayısı ile uzman bir avukatın bu alanda kendisini günbegün güncel tutması ve sürekli yenilikleri okuyup takip etmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bu şekilde metodik çalışan bir avukat kendisini hem pratik hem teorik anlamda olgunlaştırır. Her hukuk dalında olduğu gibi iş hukukunda da uzman bir avukatın Yargıtay kararlarını ve çeşitli yüksek dereceli mahkeme kararlarını yakından takip etmesi gerekir.

Adana’da uzun yıllardır iş hukuku alanında faaliyet gösteren İncekaş Hukuk ve Avukatlık Ofisi geniş avukat kadrosuyla Adana’nın en iyi iş mahkemesi avukatları arasındadır. Adana’da iş mahkemesi avukatı arayan müvekkilerin genellikle yakındığı konular “iş kazası“, “işçi alacağı“, “kıdem tazminatı” konu başlıklı davalar olmaktadır. Bunun yanında söz konusu avukatlık ofisi iş akdi hizmet sözleşmeleri, sözleşmelerin hazırlanması süreci, işten haksız yere çıkarılmalar, iş sözleşmesinin feshi ve işçi-işveren arasında meydana gelen tüm uyuşmazlıklar üzerine büyük bir deneyime sahiptir.

İş Hukukunun ve İş Mahkemelerinin Varlığı Neden Önemlidir?

adana işçi hakları avukatı

Öncelikle iş hukukunun kısa bir tanımını yaparsak; iş hukuku işçi ve işveren arasında gerçekleşen tüm ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Görüleceği üzere iş hukukunun tanımında “işçi ve işveren arasındaki tüm ilişkiler” denilerek geniş bir alana değinilmiştir. İşçi ve işverenin arasındaki ilişki doğası gereği dinamik ve gergin bir ilişkidir. Bu noktada meydana gelecek tüm uyuşmazlıkları çözmek iş hukukunun ve işçi hakları avukatının görevidir. Adana’da iş hukuku alanında uzman avukatlar bulunmakla birlikte bu süreçte en dinamik ve kurumsal avukatı seçmeniz yargı sürecinin hızlı ve etkili sonuçlanması için önemlidir.

İş hukuku ve dolayısı ile iş mahkemeleri temel olarak 3 unsuru ele alır. Bu unsurlar: 1) İşçi 2)İşveren 3) Bu ikisinin devlet ve kanunlarla olan ilişkileridir. İş Hukuku’nun kaynağı olan İş Kanunu devlet tarafından belirlenen anayasal ilkeler çerçevesinde yazılmış ve kanunlaştırılmıştır. Bu açıdan rahatlıkla söylenebilir ki İş Hukuku ve İş Hukuku Avukatları karma bir hukukun olduğu alanda yer almaktadır. Bir taraftan idare hukuku, diğer taraftan ise özel hukuk bu sistemin temellerini atmıştır.

Adana’da İş Hukuku Avukatlığı ve İşçi Haklarını Savunan Avukat

Adana’da işçi avukatı olmak ve iş mahkemesi sürecini iyi yönetebilmek için işçinin sahip olduğu iyi bilmek ve ele almak gerekir. Tabi ki yalnızca işçi haklarını bilmek yeterli değil; bu hakları uygulamada hızlı bir şekilde tahakkuk ettirmek önem arz eder.  İşçi ile avukatın iletişiminin kuvvetli olması ve buna bağlı olarak avukatın işçiyi yeterince ve her konuda aydınlatması önemli bir husustur.

 İş Mahkemelerinin Uyguladığı Temel Kanunlar

4857 sayılı İş Kanunu en temel kanundur. Tüm işçi ve işveren uyuşmazlıkları bu kanun çerçevesinde çözüme kavuşturulur. İlgili kanun temelini Anayasa’dan, devlet ilkelerinden almaktadır. Genel olarak bir iş avukatının başvuracağı 50 adet kanun, 15 tüzük ve 6 yönetmelik bulunmaktadır.

Uygulamada işçilerin çalıştığı çeşitli iş kolları nedeniyle bazı durumlarda “özel kanunlar” temel alınabilmektedir. Bu kanunlar şu şekildedir;

Adana’da Uzman İş Hukuku Avukatlık Ofisimiz Tarafından Sunulan Hizmetler:

  • İşçi Alacağı, İhbar, Kıdem, Fazla mesai ve işe iade davalarının açılması ve sonuçlandırılması,
  • Kötüniyet tazminatı, mobing gibi durumların ispatı ve sonuçlandırılması,
  • Fazla mesai, yıllık izin, bayram ve tatil alacaklarının hesaplanması ve kullandıırlması,
  • İş Kanunu’na muhalefet içeren hususların düzeltilmesi ve ihtarname hazırlanması,
  • İşçi ve işveren haklarına dair hukuki danışmanlık süreci( Önleyici Hukuk),
  • İşçi hizmet sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri hazırlanması, sürecin uzman hukuki danışmanlık ile sonuçlandırılması,
  • Kanunda yer alan işverenin kusurlu ve kusursuz sorumlulukları,

İş Mahkemesi ve İş Avukatlığı Ofisimizin İletişim Bilgileri

İncekaş Hukuk ve Avukatlık Ofisimize ait iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilir, sayfanın sağ altında yer alan iletişim butonuna tıklayarak direk olarak tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Adana’da Sunduğumuz Diğer Avukatlık Hizmetleri:

Yorumlar (2)

Sayın Saim bey, Ben Vakıf Üniversitesinde Ön Lisans bölümü okurken Üniversitenin Hastanesinde 2018 yılında zorunlu yaz stajımı yaptım, SGK hizmet dökümünde de gözükmekte. Herhangi staj ücreti ödenmedi bana, okulla görüştüğümde staj ücreti verme zorunluluğumuz yok diyor. Farklı hastanelerde, Laboratuvarlarda yapan arkadaşlarım Staj ücreti aldı. Staj ücreti vermeme gibi bir durum var mı? Dilekçemi hastaneye mi vermeliyim yoksa SGK’ya mı şikayette bulunmam gerekli?

Öncelikle dilekçenizi hastaneye vermelisiniz. Red veya zımnen red sonrasında icra takibi açmanızı öneririm. Bir avukatla süreci takip etmenizde fayda var.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.