Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kabul Edilmeyen Yolcu Kararına İtiraz Dilekçesi

ADANA İDARE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Müvekkilimiz hakkında verilen Kabul Edilemeyen Yolcu (INAD) kararının iptaline, idari işlem hakkında ivedilikle yürütmenin durdurulması kararının verilmesi talebimizden ibarettir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, X tarihinde X Krallığı’ndan Türkiye’ye seyahat ederek ülkemize yasal bir şekilde giriş yapmıştır. Müvekkil daha öncesinde de Türkiye’ye sorunsuz olarak gelmiş olup Türkiye’de bulunduğu zamanlarda hakkında açılmış bir dava ya da soruşturma bulunmamaktadır. Müvekkil, son olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen kısa oturum izni ile gelmiş olup X tarihinden başlamak üzere X tarihine kadar ikamet etmiştir. (EK-1)

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki Müvekkil, oturum izin süresinin uzatılması amacıyla başvuruda bulunmak istese de tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 Salgını ile birlikte Devlet kurumları süresi belli olmaksızın çalışmaya ara vermiş ve Ülke çapında aylar süren sokağa çıkma yasakları getirilmiştir. Nitekim bu süre içinde Müvekkil, oturum izninin uzatılması için başvuruda bulunamamış ve bu hakkından mahrum kalmıştır. Müvekkil, COVİD-19 tedbirleri nedeniyle oturum izninin uzatılması için İl Göç İdaresine başvuruda bulunamamış olup bu nedenle elinde olmayan nedenlerle süreyi ihlal etmiştir. İhlal neticesinde Müvekkil hakkında 1 yıl süre ile deport edilme kararı verilmiştir.

Devam eden süreçte Müvekkil, X tarihinde ihlal ettiği süre karşılığı olarak 1.124,00 TL idari para cezası ödemiştir. (EK-2) Her ne kadar Müvekkil, mücbir sebeplerle oturum izni uzatma başvurusu yapamamış olsa da idari para cezasını ödeyerek X Krallığı’na dönüş yapmıştır. Müvekkilin Ülkeden çıkış yaparken idari para cezasını ödemesi ve Türkiye’de kaldığı süre boyunca kamu düzenine aykırı hareket etmeden yaşaması nedeniyle tekrardan Ülkeye gelmek istemiştir. Bu amaç doğrultusunda Müvekkilin 3 ay boyunca barınma, konaklama, yeme, içme, yol giderlerini karşılamak üzere Türkiye’ye davet etmiştir. Nitekim Müvekkil X tarihinde Türkiye’ye iniş yapmış fakat hakkında X bulunduğunu (EK-5) öğrenmiş ve Ülkeye girişine izin verilmemiştir.

Gelinen noktada Müvekkil, Covid-19 pandemi sürecindeki mücbir sebeplerle oturum iznini yenileyememiş, bu nedenle idari para cezasını ödemiş ve davet ile Ülkemize giriş yapmak istemiş olmasına karşın Uluslararası Bölgede uygun olmayan şartlar altında tutulmaktadır. Öte yandan Müvekkilin kamu güvenliğini ve düzenini tehlikeye sokan herhangi bir davranışı söz konusu değildir. Bununla birlikte müvekkilin yapılan sağlık muayenesinde kamu sağlığını tehlikeye sokacak bulaşıcı bir hastalık da tespit edilmemiştir. Hal böyle iken Müvekkil hakkında kabul edilmeyen yolcu kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Bu idari işlem müvekkilimin üzerinde geri dönüşü olmayan bir mağduriyetine neden olmaktadır.

Öte yandan Müvekkilin mücbir sebeplerden dolayı oturum izninin uzatılması başvurusunda bulunamaması nedeniyle hakkında kabul edilemeyen yolcu(INAD) kararı verilmesi, insan hakkı ihlali oluşturmaktadır. İşbu husus AİHS madde 6/3 gereğince adil yargılanma hakkının da ihlalini oluşturmaktadır. İnsan haklarına saygılı devletler, temel bireysel hak ve özgürlükleri derinden etkileyen kabul edilmeyen yolcu kararlarını alırken ve bunları uygularken uluslararası hukuka ve uluslararası hukukun dayanağı olan evrensel standartlara uygun hareket ederler. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90/V. maddesine 2004 yılında eklenen hükmü dikkate aldığımızda, Türkiye’de bu kabul edilmeyen yolcu kararları uygulanırken temel iç hukuk düzenlemelerinin yanı sıra başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Ek Protokolleri ve bunların uygulayıcısı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını da dikkate almak mecburiyeti söz konusudur.

Sonuç olarak, Müvekkil hakkında verilen Kabul Edilmeyen Yolcu kararının İPTALİ amacıyla Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

X Krallığı sınırlarını X tarihine kadar kapatmış olup Müvekkilin bu tarihe kadar Uluslararası Bölgede tutulması halinde İşbu kararın yargılama sürecinde Müvekkil üzerinde geri dönüşü olmayan zararlar meydan getirecektir. Bu nedenle uygulanması Müvekkil açısından telafisi imkânsız zararlara sebebiyet vereceği için bu aşamada öncelikle yürütmenin durdurulması kararı müvekkilimiz açısından önem arz etmektedir. Nitekim tesis edilen kararların YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINI ve YARGILAMA SÜRERKEN MÜVEKKİLİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMESİNİ talep zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu ve İlgili Yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Müvekkile ait Kabul Edilmeyen Yolcu Kararı (İlgili kurumdan celbini talep ederiz), Müvekkil hakkında X Havalimanı Mülki İdari Amirliğinde açılan dosyası (İlgili kurumdan celbini talep ederiz), Pasaport Fotokopisi, Yemin, Tanık, Diğer Yasal Kanuni Deliller

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda izah olunan sebeplere ve Sayın Mahkemenizce nazara alınacak sair nedenlere binaen;

Müvekkilimiz hakkında verilen Kabul Edilmeyen Yolcu bakımından YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, ve yapılacak inceleme neticesinde X Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nin ilgili kararının İPTALİNE,

Dava masrafları ve ücreti vekâletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Ekler : Müvekkilin Kısa Oturum İzni Kartı Fotokopisi, İhlale İlişkin İdari Para Cezası Görüntüsü, Müvekkil Hakkında verilen Kabul Edilemeyen Yolcu (INAD) kararı Formu Fotokopisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir