Tenfiz Dilekçesi Örneği – Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Talebi

Tenfiz-Tanıma Dilekçesi Örneği

SAMSUN AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
DAVA: Tenfiz
AÇIKLAMA :

1- 8/04/1993 tarihinde evlenen ve bu evlilikten çocukları bulunmayan eşler şiddetli geçimsizlik nedeniyle 08/11/2000 tarihinde Tempelhof Kreuzberg Aile Mahkemesi’nde 179 F 3879/95 sayılı kararla boşanmışlardır. Boşanma kararı 14/12/2000 tarihinde kesinleşmiştir.

2- Boşanmaya dair yabancı mahkemece verilen ve kesinleşen kararın Almanca aslı ve Türkçe onaylı çeviri metinleri ilişiktir.

3- Yargılama yapılarak tenfiz kararı verilmesini, boşanma ilamının nüfus kütüğüne tesciline karar verilmesini istemekteyiz.

H. SEBEPLER : İlgili mevzuat hükümleri
H. DELİLLER : Kesinleşme şerhli yabancı mahkeme ilamı aslı ve onaylı Türkçe çevirisi, nüfus kayıtları (Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt 17, sahife:70, kütük sıra: 50); vs.
Sunulan nedenlerle: Nüfus kayıtlarının getirtilerek yargılama icrasıyla: tenfiz kararı verilmesini; yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanmması ile Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt 17, sahife:70, kütük sıra: 50’ya) tesciline, yargı giderlerinin üzerimizde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ederim.

SONUÇ:
Saygılarla. 15/04/2002
Ekleri:
1- Vekâletname
2- Yabancı mahkemenin kesinleşme şerhli, boşanma kararı ve Türkçe onaylı çeviri metni
3- Tebligat pulu                                                                                                                                                                                                                                                                                       Davacı Vekili Av. 


Tenfiz Dilekçesi Sonrasında Mahkemenin Vereceği Karar Örneği


T.C SAMSUN ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                                                                                                                                                                                                                                                         TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
VEKİLİ
TALEP
D.TARİHİ
K.TARİHİ

Davacı vekilince davalı aleyhine açılmış bulunan tenfiz davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda;

İDDİA: Davacı vekili, dava dilekçesinde müvekkili ile davalı eşinin Almanya’da Tempelhof Kreuzberg Aile Mahkemesi’nin 179 F 3879/95 sayılı dosyası üzerinden 8.11.2000 tarihinde boşandıklarını, kararın 14.12.2000 tarihinde kesinleştiğini, tenfiz kararı verilmesini, masrafların üzerlerinde bırakılmasını talep etmiştir.

SAVUNMA: Davalı vekili, davayı kabul beyanında bulunmuştur.

GEREKÇE: Dosyaya sunulan 8.11.2000 tarih ve 179 F 3879/95 sayılı kesinleşmiş boşanma ilamının Almanca aslının kesinleşme şerhli Türkçe çevirisi ve vukuatlı aile nüfus kayıt tablosu incelenmiş ve talebin yerinde olduğu kanısına varılmışür.

HÜKÜM: Davanın kabulü ile; aslen Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt 17, sahife:70, kütük sıra: 50’da nüfusa kayıtlı, 49044080622 TC. numaralı Necati F. İle Alman uyruklu Heinz Günter ile Gerda Frieda’dan olma Christine Birgit F’nin boşanmalarına ilişkin Almanya Tempelhof Kreuzberg Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu 14.12.2000 kesinleşme tarihli boşanma kararımn tenfizine, kararm kesinleştiğinde nüfus kütüğüne işlenmesine; davacı vekili yararma vekâlet ücreti takdirine yer olmadığma, yargı giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına; kanım yolu açık olmak üzere 18.02.2002 tarihinde verilen karar, taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça ve usûlen okunup anlatıldı. 18.02.2002

Katip 66177                                                                                                                                                                                                                                  Hakim 4357

Tenfiz Dilekçesi Örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bu makale hakkında soru sorun veya yorum yapın.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.