Boşanma Kararının Tanınma Ve Tenfizi Dilekçesi Örneği

Yurtdışında Verilen Boşanma Kararının Tanınması Dilekçesi Örneği


 (Aile Mahkemesi sıfatıyla)

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                           ………………..

DAVACI        :    

 

VEKİLİ         : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA    

DAVALI        :    

 

KONUSU      :  Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin 19/01/20    tarih ve ….. karar sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                         :

  1. Müvekkil ile davalı   09/1 /20   tarihinde Marsilya’da(Fransa) evlenmişlerdir.  Bu evliliklerinden çocukları yoktur.
  1. Müvekkil ile davalı karşılıklı anlaşarak Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin  tarih ve            karar sayılı kesinleşmiş kararı ile boşanmışlardır.
  1. Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin  tarih ve         karar sayılı kesinleşmiş boşanma ilamı T.C. Marsilya Başkonsolosluğu tarafından yeminli mütercime edilmiş ve tasdiklenmiştir. Söz konusu kararda                tarihli La Haye anlaşmasına uygun             tarihli apostil şerhi de mevcuttur. Alınan boşanma kararının davacı durumunda olan T.C. vatandaşı ………….  yönünden M.K. hükümleri gereği Türkiye’de tenfizi zorunlu olduğundan bu davanın açma gereği duyulmuştur.
  1. Söz konusu nedenlerle boşanma ilamının tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         : MÖHUK, H.M.K., M.K. ve yasal tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER            : Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin ………. tarih ve …………. karar sayılı kesinleşmiş boşanma kararı ve konsolosluk onaylı tercümesi, …………. tarihli apostil şerhi, davacı nüfus kaydı ve yasal her türlü delil

SONUÇ ve TALEP            : Yukarıda arz edilen nedenlerle, Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin ……… tarih ve ……………. karar sayılı kesinleşmiş boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizine, karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.22/01/2018

                                                                                                                          Davacı vekili

                                                                                                                      …………………….

EKLER:

  • C. Marsilya Başkonsolosluğu’nun 06/06/2014 tarihli yazısı
  • Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin 19/01/2012 tarih ve 2013/36 karar sayılı boşanma kararı ve onaylı tercümesi

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.