Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Zorunlu Tedavi Talebi ve Dilekçesi

Zorunlu tedavi talebinde nasıl bulunulur? Zorunlu tedavi dilekçe örneği nasıl hazırlanmalıdır? Bu yazımızda zorunlu tedavi talebi konusu Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından incelendi.

ADANA (…) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

DAVALI                                : Hasımsız

TEDAVİ ALTINA

ALINMASI İSTENEN        :

DAVA KONUSU                : Zorunlu tedavi talebi hakkında talebimdir.

AÇIKLAMALAR

  1. Oğlum M, senelerdir çeşitli hastanelerde tedavi görmesine rağmen hâlen kendisine ve ailemize maddi ve manevi şekilde ciddi zararlar vermektedir. Bunun yanı sıra, bir süredir kullandığı uyuşturucular da maddi ve manevi anlamda aile yaşantımızda büyük yıkımlara neden olmaktadır. Bu süregelen durum, benim M kişisel olarak korumamı imkansız kılmaktadır.

  2. Türk Medeni Kanunu’nda 432. Maddede, “Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir.” şeklinde bu durum belirtilmiştir.

  3. … Beyin Hastanesi’nin talebi üzerine, … Aile Mahkemesi’nin Değişik İş numaralı ve 2019/ Karar numaralı 6284 sayılı kanuna göre aldığı koruma kararıyla da, oğlum …’a tedbir kararı uygulanmış ve ardından oğlum bu hastanede tedavi görmüştür. Buna karşın, sağlık durumunda ve madde bağımlılığında gözle görülür bir değişim yaşanmamıştır.

  4. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda, istenmeyen olayların yaşanmaması, kendisine ve çevresine daha fazla zarar vermesinin önüne geçilmesi için hakimliğinizce kolluk kuvvetiyle, uygun görülebilecek bir sağlık biriminde gözetim ve tedavi altına alınarak, oğlum …’ın bağımlılıktan kurtulması için ve akli dengesini geri kazanması için gerekli işlemlerin yapılması talebiyle bir baba olarak mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEP: Türk Medeni Kanunu madde 432, 433 ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER: Başkaca her türlü delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere;

  1. Ek-1: … Aile Mahkemesi’nin kararı (Dosyanın celbini talep ederim),
  2. Tanık (Tanık listemiz Sayın Mahkemeye sunulacaktır.),
  3. Hastane kayıtları,
  4. Emniyet Müdürlüklerinin tutanakları,
  5. Bilirkişi incelemesi, keşif, yemin ve her türlü sair delil.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda belirtilen nedenlerle ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak sebeplerle; kimlik bilgilerine yukarıda yer verilen oğlum M’ın mahkemenizce uygun görülebilecek bir sağlık biriminde gözetim ve tedavi altına alınmasını ve bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla talep ederim.

Davacı

Son düzenleme tarihi 26 Eylül 2020 00:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.