Zorunlu Bağkur Sigortalılığın Tespiti Dava Dilekçesi

Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti

1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(İş Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN

DAVACI                               : Adı ve Soyadı

VEKİLİ                                : Avukat Adı ve Soyadı

Adres

DAVALILAR                      : Bağ-Kur Genel Müdürlüğü/ANKARA

  1. KONUSU : Zorunlu Bağ-Kur sigortalılığının tespiti.

AÇIKLAMALAR              :

1- Müvekkilim, … Bağ-Kur no ile davalı kurum sigortalısı bulunmaktadır. Müvekkil 1980’li yıllardan itibaren kendi nam ve hesabına aralıksız hayvansal ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Tarımsal faaliyetlerini, ortaklık ve kiralama usulü ile sağladığı (2926 sayılı Yasa 3/b md) ortalama 20-30 dönümlük arazide yapmaktadır. Yıllık ortalama 20-30 dönüm arazide tarım yapan müvekkilim ayrıca, sürekli hayvancılıkla da uğraşmaktadır.

2- Müvekkilimin 1985 yılından itibaren başlayan Ziraat Odası çiftçi kaydı bulunmaktadır. Ayrıca, müvekkilim 22.08.1991 tarihinden itibaren Erzincan Şeker Pancarı Kooperatifi üyesi bulunmaktadır (Ortak No: 44515). Müvekkilimin pancar üretimi nedeniyle Erzincan Şeker Fabrikalarına vermiş olduğu şeker pancarı ürün bedellerinden, Bağ-Kur prim kesintileri yapılmıştır. Ürün bedellerinden prim kesintileri yapılmış olmasına rağmen, davalı kurum yasanın kendisine yüklediği re’sen tescil mükellefiyetini yerine getirmemiştir. Müvekkilimin, kuruma müracaatı üzerine, 1 ay hizmet süresinin olduğu tespit edilerek tarafına bildirilmiştir.

3- 2926 Sayılı yasa kapsamında uzun yıllardır kendi nam ve hesabına sürekli tarımsal faaliyette bulunan müvekkilimle ilgili olarak, Erzincan Şeker Fabrikası ürün bedellerinden pirim tevkifatı yapmış olmasına rağmen, davalı kurum müvekkilimin zorunlu Bağ-Kur sigortalılığını dikkate almamış ve yasanın kendisine yüklediği re’sen tescil mükellefiyetini yerine getirmemiştir.

4- Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin kendi nam ve hesabına sürekli ve bağımsız çalışmalarını nedeniyle Bağ-kur zorunlu tarım sigortalısı olduğu dönemle çakışan SSK hizmet süresinin, baskın çalışmanın Bağ-Kur sigortalılığı kapsamında kalması nedeniyle iptalini ve Erzincan Şeker Fabrikası tarafından ilk Bağ-Kur prim tevkifatının yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren müvekkilin zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                         :  1- Bağ-Kur sicil dosyası, 2- SSK sicil dosyası, 3- Erzincan Şeker Fabrikaları ekici bordroları, 4- Bağ-Kur hizmet dökümü, 5- SSK sigortalı hizmet cetveli, 6- Ziraat Odası kaydı, 7- Erzincan Şeker Pancarı Kooperatif kayıtları, 8- Sol Sahil Sulama Birliği kayıtları, 9- Tanıklar ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER     :  Bağ-Kur Kanunun, HUMK ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         :  Yukarıda arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile öncelikle müvekkilimin Bağ-Kur zorunlu tarım sigortalısı olduğu dönemle çakışan SSK hizmet süresinin, baskın çalışmanın Bağ-Kur sigortalılığı kapsamında kalması nedeniyle iptaline, müvekkilin, Erzincan Şeker Fabrikası tarafından yapılan ilk prim tevkifat tarihini takip eden ay başından itibaren, Bağ-Kur zorunlu tarım sigortalısı olduğunun tespitine, yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.