Ziynetleri İspat Yükü Evden Ayrılan Kadına Aittir- Yargıtay Kararı: E. 2011/5853, K. 2011/7128

Ziynetleri İspat Yükü Evden Ayrılan Kadına Aittir

Davacı ile davalı 21.6.1981 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden 1982 doğumlu Zeynep ve 1988 doğumlu Nazlı isimli çocukları bulunmaktadır. Çocuklarının süreç içinde İstanbul’da okuyup çalışmaya başlamalarından sonra davacı zaman zaman yardım ve bakım için İstanbul’a gitmiş ve dosyaya sunulan kira sözleşmesine göre de 15.2.2007 tarihinde Beşiktaş Akatlar semtinde kendi adına yer kiralamıştır.Davacı, davalının ortak konutun kilidini değiştirmesi nedeniyle eve giremediğini, kişisel eşyalarını ve ziynetlerini alamadığını ileri sürerek işbu davayı açmıştır.

Davalı ise davacının iki buçuk yıldır İstanbul’dan dönmediğini, bu nedenle hakkında boşanma davası açtığını, ancak sonradan vazgeçtiğini savunmaktadır.

Davacı ortak konuttan ayrıldığı sırada dava konusu edilen ziynetlerini alamadığını, davalıda kaldığını ileri sürmüş ise de, evden son ayrıldığı tarih itibariyle ziynet eşyasının götürülmesine engel olunduğunu ve zorla elinden alındığını, daha önce de götürme fırsatı elde edemediğini sunduğu delillerle ispat edememiştir.

Bununla birlikte davacı, dava dilekçesinde “her türlü kanuni ve takdiri delil” demek suretiyle yemin deliline de dayanmış olduğundan davacıya davalının kabul ettiği eşyalar dışında kalan ziynetlerinin ve eşyalarının elinden alındığı, götürülmesine engel olunduğu, davalı tarafta kaldığı konusunda davalı yana yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak sonucuna göre bir karar verilmesi davalının kabul ettiği eşyalar ile diğer uyuşmazlık konusu ziynet ve eşyaların değeri konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden karann bozulması gerekmiştir. (Y6HD, 28.6.2011, E. 2011/5853, K. 2011/7128.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Ziynet Eşyası Talepli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE UZAKLAŞTIRMA TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI: VEKİLİ : DAVALI : KONU : Davalının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: