Ziynetler, kadının hastane dönüşü ortak konuta dönmemesi sebebiyle kocada kalmıştır- Yargıtay Kararı

Ziynetler, kadının hastane dönüşü ortak konuta dönmemesi sebebiyle kocada kalmıştır

Ziynetlerin kadının hastane dönüşü ortak konuta dönmemesi sebebiyle kocada kaldığının kabulü gerekir.

Toplanan delillerden; dava konusu yapılan ziynetlerin davacı-davalı kadının hastane dönüşü ortak konuta dönmemesi sebebiyle davalı-davacı kocada kaldığı tanık beyanlan ile sabittir. Gerçekleşen bu durum karşısmda ziynet eşyalarının cins, nitelik, sayısı ve dava tarihindeki değerleri belirlenerek gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılarak, gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken; eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 17.10.2011, E. 2010/15599, K. 2011/15978.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 14 Mart 2020 19:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.