Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ziynetler hakkında sonradan nispi harç yatırılması, usulüne uygun olarak dava açıldığını göstermez- Yargıtay Kararı

Ziynetler hakkında sonradan nispi harç yatırılması, usulüne uygun olarak dava açıldığını göstermez -1-

Davalı kadın tarafından ziynetler hakkında harcı ödenerek usulüne uygun olarak açılmış bir dava ya da karşı dava bulunmamaktadır. Ziynetler hakkında sonradan nispi harç yatırılması, usulüne uygun olarak dava açıldığını göstermez. Bu konuda karar verilmesine yer olmadığı kararı yerine, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 20.06.2011, E. 2010/9594, K. 2011/10893.)

Ziynetler hakkında sonradan nispi harç yatırılması, usulüne uygun olarak dava açıldığını göstermez-2-

Dava dilekçesinde ziynetlerle ilgili bir istek bulunmamaktadır. Davacı yargılama sırasında 21.04.2009 günlü dilekçe ile ziynet alacağı talebinde bulunmuştur. Harcın sonradan ikmal edilmiş olması bu isteğe dava niteliği kazandırmaz. Ziynet alacağı yönünde karar verilmesine yer olmadığına denilecek yerde yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru değildir. (Y2HD, 16.05.2011, E. 2010/7743, K. 2011/8402.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 15 Mart 2020 08:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.