Ziynet Konusunun Islahı ile Faiz Islah Tarihinden İtibaren İşletilir- Yargıtay Kararı

Mar 15, 2020 | Ziynet-Altın Alacağı

Ziynet Konusunun Islahı ile Faiz Islah Tarihinden İtibaren İşletilir -1-

Islah etmek suretiyle talep edilen ziynet alacağının tümüne dava tarihinden itibaren yasal faize hükmolunamaz.

Davalı-davacı kadının davasını ıslah etmek suretiyle talep ettiği ziynet alacağının tümüne dava tarihinden itibaren yasal faize hükmolunması doğru görülmemiştir.

Ancak bu yanışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK. md. 438/7) Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 6. bendinde yer alan “ dava tarihinden” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılıp yerine “ 1000 TL’lik bölümünün dava tarihinden, 5490 TL.’lik bölümünün ıslah tarihinden” ibaresinin yazılarak hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeplerle onanmasına (Y2HD, 20.06.2011, E. 2011/10981, K. 2011/10930.)

Ziynet Konusunun Islahı ile Faiz Islah Tarihinden İtibaren İşletilir -2-

Davacı, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklannı saklı tutarak ziynet eşyası bedeli olarak 3.000 TL’nin yasal faizi ile birlikte tahsilini istemiş sonradan 29.05.2009 tarihli ıslah dilekçesiyle talebini ıslah ederek 5.373,20 TL’ye çıkarmıştır. Bu durumda dava dilekçesi ile talep edilen miktar için dava tarihinden, aşan kısım için ıslah tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi gerekirken, hüküm altına alman bedelin tamamına dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi doğru değil ise de; bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK. md.438/7).

Sonuç:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. bendindeki “dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle” cümlesinin hükümden çıkartılmasına, yerine “5.373 TL.’nin” kelimesinden sonra gelmek üzere “3.000 TL.’lik kısmına dava tarihinden, aşan kısmının ise ıslah tarihi olan 29.05.2009 tarihinden geçerli olacak şekilde yasal faiziyle..” cümlesinin yazılmasına hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. Bentte açıklanan nedenlerle onanmasına, (Y2HD, 25.04.2011, E. 2011/6391, K. 2011/6948.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ziynet Konusunun Islahı ile Faiz Islah Tarihinden İtibaren İşletilir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.