Ziynet eşyasının dükkan alınırken bozdurulduğu belirlenmişse davanın kabulü gerekir

Ziynet eşyasının dükkan alınırken bozdurulduğu belirlenmişse davanın kabulü gerekir

ÖZET: Ziynet eşyasının dükkan alınırken bozdurulduğu belirlenmişse davanın kabulü gerekir.

Davalı-karşılık davacı, karşılık boşanma davasına ilişkin dava dilekçesinde; düğünde kendisine takılan 8 adet bilezik ile evlilik birliğinin devamı sırasında kocası tarafından kendisine alman 45 adet bilezik ve 15 adet Cumhuriyet altınım dükkan alınırken kocasına verdiğini; davacı-karşılık davalının bunlan daha sona iaede etmediğini ileri sürerek; bu altınların aynen iadesini veya bu altınlar için fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL.’nin karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini de istemiştir.

Dinlenen tanıklar, evlenirken davalı-karşılık davacıya 5-6 tane bilezik takıldığını, ancak ekonomik durumları düzeldikten sonra Erdal’ın Melek’e sürekli altın almaya başladığını, bunların sayısını bilmediklerini söylemişler; bu bileziklerin dükkan alınırken bozdurulduğunu ifade etmişlerdir. Bu beyanlardan çıkan sonuç; davalı-karşılık davacıya evlenmeleri sırasında 5 adet bilezik takıldığı, dükkan alınırken davacı-karşılık davalı (koca) tarafından bozdurulduğudur.

Tanıkların, tarafların evlenmelerinden sonra alınan bileziklerin cins, nitelik ve sayısıyla 15 adet Cumhuriyet altınıyla ilgili bilgileri bulunmamaktadır. Öyleyse, 5 adet bilezikle ilgili talebin kabulüne karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 16.12.2010, E. 2009/19054, K. 2010/21220.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 6 Eylül 2020 08:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.