Ziynet Eşyası Islah Dilekçesi

Eyl 7, 2019 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Bu yazımızda boşanma davalarının devamında sıklıkla rastlanan ayrı bir dava türü olan “ziynet-altın alacağı davası”na dair ıslah talebi ve dilekçesi boşanma avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılmıştır.

Ziynet Eşyası Islah Dilekçesi


ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO                            :

ISLAH EDEN

DAVALI KARŞI DAVACI    :

VEKİLİ                                  : Adana Aile-Boşanma Avukatı Saim İNCEKAŞ

DAVACI KARŞI DAVALI    :

VEKİLİ                                  : 

ISLAH YOLU İLE

ARTTIRILAN DEĞER         :

TALEP EDİLEN DEĞER      :

KONU                                    : Dava konusu ziynet eşyasının bilirkişi raporu doğrultusunda müddeabihin ıslahı yolu ile … arttırılarak …’nin davacı karşı davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                  :

Dava dilekçemizle, fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımızı saklı tutarak davacı karşı davalı aleyhine açtığımız boşanma davasında; talep edilen ziynet eşyaları için Mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımızdan farklı olarak düğün fotoğraflarından elde edilen görüntülerden yararlanmak suretiyle tespit edilen ziynet eşyalarının toplam değeri ile müvekkillimin sehven beyan etmiş olduğu ziynet eşyası değerleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu sebeple sehven beyan edilen ziynet eşyası değerinin Bilirkişi raporu doğrultusunda, aşağıda belirttiğimiz şekilde ıslah ederek artırma zaruretimiz doğmuştur.

Islah Dilekçesi İle Talep Edilen Alacak ve Değerleri:

1.) 9 adet bilezik 22 ayar 5×11.00 gr=55.00grx187.50 TL=…

2.) 4 adet kolye 14 ayar 1×7.00 gr = 7.00grx174.00 TL = …

3.) 9 adet yüzük 14 ayar 1×4.00 gr = 4.00grx174.00 TL = …

4.) 7 çeyrek altın 22 ayar 3×320.00 TL                          = …

5.) 3 adet saat                                                                    = …

_________________________________________________________________________________

TOPLAM                                                                   = …

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında, tüm fazlaya ilişkin talep ve haklarımızın saklı tutulmasına; dava dilekçemizde talep edilen ziynet eşyalarının, bilirkişi raporu doğrultusunda toplam … arttırılması suretiyle, ıslah dilekçemizin davalı tarafa tebliğine müteakip; ıslah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu bulunan; …’nin yasal faizi ile birlikte davacı karşı davalıdan tahsili ile tarafımıza ödenmesine, Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.(tarih)

DAVANIN ISLAHI TALEBİNDE BULUNAN

DAVALI KARŞI DAVACI VEKİLİ
Adana Boşanma Avukatı – Avukat Saim İncekaş

Ziynet Alacağı Davası Islah Dilekçesi

ADANA … AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO                          :  E.

ISLAH EDEN DAVACI      

VEKİLİ                   :    

DAVALI                :

KONU                   : Islah (39.510,03)

AÇIKLAMALAR :

Dosyaya sunulan bilirkişi raporlarında müvekkilimizin ziynet alacağı için 2 farklı hesaplama yapılmıştır. Şöyle ki;

Birincisi; Fotoğraflara göre 40.510,03-TL

İkincisi; Talep listesine göre 43.098,75-TL

İş bu dosyamızda dinlenen tanıkların AÇIK, NET, ÇELİŞKİSİZ ve İSTİKRARLI beyanları ile davamızdaki haklılığımız ispatlanmış ise de fazlaya ilişkin dava açma, talep ve haklarımızı saklı tutarak fotoğraflara göre tanzim edilen bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz.

Bu bağlamda dava dilekçemizde fazlaya ilişkin hak ve taleplerimizi saklı tuttuğumuz için fotoğraflara göre tanzim edilen bilirkişi raporu doğrultusunda davamızı ıslah ediyor ve aşağıdaki miktar kadar daha taleplerimizi artırıyoruz.

Fotoğraflara göre hazırlanan bilirkişi raporunda tespit edilen;

– 5 Adet 22 ayar toplam 100 gr Bilezik : 25.853,00 TL

– 7 Adet Yarım Altın                            : 6.375,60 TL

– 1 adet 22 ayar toplam 15 gr zincir       : 3.877,95 TL

– 1 adet 22 ayar toplam 5 gr çerçeve      : 1.292,65 TL

– 2 adet 14 ayar toplam 8 gr yüzük        : 1.301,12 TL

– 1 çift 22 ayar toplam 7 gr küpe           : 1.809,71 TL

40.510,03 TL

Üzerinden davamızı ıslah ediyor ve dava dilekçemizde belirttiğimiz 1.000,00-TL ziynet alacağı talebimizi 39.510,03-TL daha artırıyor ve 40.510,03-TL’ye çıkarıyoruz.

Sonuç olarak; iş bu ıslah dilekçemizin karşı yana tebliği ile davamızın kabulüne ve bilirkişi raporlarında belirtilen;

– 5 Adet 22 ayar toplam 100 gr Bilezik

– 7 Adet Yarım Altın                           

– 1 adet 22 ayar toplam 15 gr zincir      

– 1 adet 22 ayar toplam 5 gr çerçeve     

– 2 adet 14 ayar toplam 8 gr yüzük      

– 1 çift 22 ayar toplam 7 gr küpe       

Ziynet eşyasının aynen iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde ise ziynet eşyalarının bedeli olan 40.510,03 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini davacı vekili olarak arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                  Islah Eden Davacı Vekil

**Dosya Adli Yardımlıdır.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.