Bir Sayfa Seçin

Ziynet Eşyası Islah Dilekçesi


ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO                            :

ISLAH EDEN

DAVALI KARŞI DAVACI    :

VEKİLİ                                  : Adana Aile-Boşanma Avukatı Saim İNCEKAŞ

DAVACI KARŞI DAVALI    :

VEKİLİ                                  : 

ISLAH YOLU İLE

ARTTIRILAN DEĞER         :

TALEP EDİLEN DEĞER      :

KONU                                    : Dava konusu ziynet eşyasının bilirkişi raporu doğrultusunda müddeabihin ıslahı yolu ile … arttırılarak …’nin davacı karşı davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                  :

Dava dilekçemizle, fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımızı saklı tutarak davacı karşı davalı aleyhine açtığımız boşanma davasında; talep edilen ziynet eşyaları için Mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımızdan farklı olarak düğün fotoğraflarından elde edilen görüntülerden yararlanmak suretiyle tespit edilen ziynet eşyalarının toplam değeri ile müvekkillimin sehven beyan etmiş olduğu ziynet eşyası değerleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu sebeple sehven beyan edilen ziynet eşyası değerinin Bilirkişi raporu doğrultusunda, aşağıda belirttiğimiz şekilde ıslah ederek artırma zaruretimiz doğmuştur.

Islah Dilekçesi İle Talep Edilen Alacak ve Değerleri:

1.) 9 adet bilezik 22 ayar 5×11.00 gr=55.00grx187.50 TL=…

2.) 4 adet kolye 14 ayar 1×7.00 gr = 7.00grx174.00 TL = …

3.) 9 adet yüzük 14 ayar 1×4.00 gr = 4.00grx174.00 TL = …

4.) 7 çeyrek altın 22 ayar 3×320.00 TL                          = …

5.) 3 adet saat                                                                    = …

_________________________________________________________________________________

TOPLAM                                                                   = …

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında, tüm fazlaya ilişkin talep ve haklarımızın saklı tutulmasına; dava dilekçemizde talep edilen ziynet eşyalarının, bilirkişi raporu doğrultusunda toplam … arttırılması suretiyle, ıslah dilekçemizin davalı tarafa tebliğine müteakip; ıslah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu bulunan; …’nin yasal faizi ile birlikte davacı karşı davalıdan tahsili ile tarafımıza ödenmesine, Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.(tarih)

DAVANIN ISLAHI TALEBİNDE BULUNAN

DAVALI KARŞI DAVACI VEKİLİ
Adana Boşanma Avukatı – Avukat Saim İncekaş

Son Güncelleme Tarihi