Ziynet Eşyası Alacağı Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI      :

VEKİLİ         : Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ; Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana

DAVALI       :

KONUSU : Düğünde takılan ziynetlerin iadesi istemidir. (HMK 107 Md gereği)

Harca esas değer toplamı: 5.000,00 TL

AÇIKLAMALAR

 • Davacı Müvekkilem, davalı ile 18.07.2012 tarihinde evlenmişlerdir. İşbu evlilikten tarafların 2014 ve 2018 doğumlu iki müşterek çocukları bulunmaktadır.
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu yasal nedenine dayalı olarak açmış olduğumuz boşanma davamız İnegöl Aile Mahkemesinin 2018/878 Esas sayılı dosyası ile derdesttir.
 • Davacı Müvekkile nişan ve düğün esnasında takılan ziynet eşyaları ve müşterek çocuğun doğumunda hediye edilen altınların tamamına evlilik birliği içerisinde Davalı tarafından el konulmuştur.
 • “Üstünü tamamlayıp ev alalım” vaadiyle kandırmak suretiyle tüm takıları ve altınları elinden alınmış, ancak vaat edilen ev alınmadığı gibi altınlar da iade edilmemiştir.
 • Tarafımızca yapılan tespite göre Davacı Müvekkileye düğünde hediye edilen ziynet eşyaları ve takıların listesi:
 • 7 adet 22 ayar 20’şer gram çift burgu bilezik
 • 2 adet 22 ayar 12’şer gram tek burgu bilezik
 • 1 adet 14 ayar altın set takımı (kolyesi 40 gr, bileklik 10 gr, küpeler 5 gr)
 • 1 adet 14 ayar 30 gram söz kelepçesi
 • 1 adet 14 ayar bileklik (10 gr) ve kolye (6 gr) takımı
 • 1 adet 14 ayar 14 gram bileklik
 • 1 adet 14 ayar 10 gram bileklik
 • 2 adet 14 ayar 3’er gram tek taş ve top taşlı yüzük
 • 20 adet küçük altın
 • Tarafımızca yapılan tespite göre Davalı ….’e düğünde hediye edilen ziynet eşyaları ve takıların listesi:
 • 15 adet küçük altın
 • 1 adet 14 ayar bilezik
 • Dosyaya sunduğumuz ve sunacağımız düğün fotoğrafları ve video kayıtlarıyla da yukarıda liste halinde sunduğumuz ziynet eşyaları ve takılar tespit edilebilecek durumdadır.
 • Davalı tarafla yapılan görüşmeler ile davaya konu ziynet eşyalarının iadesi sağlanamamıştır. Bu nedenle Sayın Mahkemenize müracaat zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :

TMK ve İlgili sair mevzuat hükümleri

DELİLLER                   :

X Aile Mahkemesinin X Esas sayılı dosyası, Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Düğün fotoğrafları, düğün kamera kayıtları (Bilahare dosyaya sunulacaktır) Tanık beyanları (Tanıklarımız daha sonra bildirilecektir) Taraflarca tutulmuş ve takıların niteliğini gösterir tutanaklar, listeler Keşif, bilirkişi incelemesi, uzman görüşü Yemin ve her tür kanıt

SONUÇ VE İSTEK      :               

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik HMK 107 gereğince asgari olarak belirlediğimiz, ileride talep sonucumuz kesinleştiğinde harcı ikmal edilmek üzere

Yukarıda adet, nitelik ve vasıfları belirtilen altın eşyanın aynen iadesine;

Bu mümkün olmadığı takdirde belirtilen altın eşyanın bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline;

Yargılama giderleriyle Avukatlık ücretinin dahi Davalıya yükletilmesine

Karar verilmesini Davacı vekili olarak arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Ek-1: Düğün fotoğrafları sureti

Ek-2: Vekâletname sureti

Ziynet Alacağı Dava Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

Ziynet Eşyası Alacağı Dava Dilekçesi

Avukat Saim İncekaş tarafından yayınlandı

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.