Ziynet alacağı yönünden faiz talebi yoksa talep aşılarak faize hükmedilemez-Yargıtay Kararı

Ziynet alacağı yönünden faiz talebi yoksa talep aşılarak faize hükmedilemez -1-

Davacı kadının ziynet alacağı yönünden faiz talebi bulunmadığı halde talep aşılarak faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı ise de (HUMK. md.74), bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. (HUMK.’nunmd. 438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın 2 numaralı hüküm fıkrasında yazılı “dava tarihi olan 11.10.2007 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte”
sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer yönlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle onanmasına, (Y2HD, 26.05.2011, E. 2011/8365, K. 2011/9250.)

Ziynet alacağı yönünden faiz talebi yoksa talep aşılarak faize hükmedilemez -2-

Davacı-davalının ziynetlerin bedeline ilişkin faiz talebinin bulunmadığı gözetilmeden ziynet bedellerine yasal faiz yürütülmesine karar verilmesi de isabetsizdir. (Y2HD, 05.07.2011, E. 2011/11232, K. 2011/11541.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 15 Mart 2020 15:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.