Ziynet alacağı yönünden faiz talebi yoksa talep aşılarak faize hükmedilemez-Yargıtay Kararı

Mar 15, 2020 | Ziynet-Altın Alacağı

Ziynet alacağı yönünden faiz talebi yoksa talep aşılarak faize hükmedilemez -1-

Davacı kadının ziynet alacağı yönünden faiz talebi bulunmadığı halde talep aşılarak faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı ise de (HUMK. md.74), bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. (HUMK.’nunmd. 438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın 2 numaralı hüküm fıkrasında yazılı “dava tarihi olan 11.10.2007 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte”
sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer yönlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle onanmasına, (Y2HD, 26.05.2011, E. 2011/8365, K. 2011/9250.)

Ziynet alacağı yönünden faiz talebi yoksa talep aşılarak faize hükmedilemez -2-

Davacı-davalının ziynetlerin bedeline ilişkin faiz talebinin bulunmadığı gözetilmeden ziynet bedellerine yasal faiz yürütülmesine karar verilmesi de isabetsizdir. (Y2HD, 05.07.2011, E. 2011/11232, K. 2011/11541.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.