Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Ziynet Alacağı Davası Kısmen Reddedilmişse Davalı Vekil Nispi Vekalet Ücreti Hak Eder – Yargıtay Kararı: 3HD E. 2015/17119, K. 2015/20539

Ziynet-Altın Alacağı

Ziynet Alacağı Davası Kısmen Reddedilmişse Davalı Vekil Nispi Vekalet Ücreti Hak Eder

Davacı vekili, dava dilekçesinde; müvekkiline ait ziynet ve çeyiz eşyasının davalıda kaldığını ileri sürerek, liste halinde saydıkları ziynet ve çeyiz eşyasının aynen iadesi olmadığı taktirde ıslah ile artırılmış olarak toplam 37.583 TL ziynet, 9.419,50 TL çeyiz eşyası bedelinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, cevap dilekçesinde; ziynet eşyasının davacının da rızasıyla kuyumcuda bozdurulup düğün borcu için harcandığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına göre; davanın kısmen kabulü ile, bilirkişi raporlarında tek tek açıklanan ziynet ve çeyiz eşyasının aynen davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aynen ifası mümkün olmadığı takdirde ziynet eşyası için toplam X TL ve çeyiz eşyası için ise, 4.572,00 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının aşağıdaki
bendin dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, dava kısmen kabul/kısmen reddedildiğine göre, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına, reddedilen miktar üzerinden nispi vekâlet ücretine hükmolunması gerekirken, maktu vekâlet ücretine hükmolunması doğru değil ise de; bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, davalı tarafın bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün 7. bendinde yer alan “440,00 TL” rakamının çıkartılarak yerine “2.460,06 TL” rakamının eklenmesi suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına (Y3HD, 17.12.2015, E. 2015/17119, K. 2015/20539)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: