Ziynet Alacağı Davası Boşanmanın Ferisi Niteliğinde Değildir – Yargıtay Kararı: 2HD E. 2014/23433, K. 2015/5730

Ziynet Alacağı Davası Boşanmanın Ferisi Niteliğinde Değildir

Yargıtay Kararı
2HD E. 2014/23433, K. 2015/5730

Ziynetlerinin iadesi isteği evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakkı niteliğinde olmayıp, adi istihkak niteliğindedir.

Davacı, dava dilekçesinde kendisine ait takıların boşanmadan sonra davalıda kaldığını, davalının ziynetlerini iade etmediğini ileri sürerek, ziynetlerinin iadesini de talep etmiştir. Bu istek, evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan davahakkı niteliğinde olmayıp, adi istihkak niteliğindedir (TMK md 683/2) ve mülkiyet hakkına dayandığından Türk Medeni Kanununun 178. Maddesindeki zamanaşıma tabi değildir.

O halde, davacının ziynetlere ilişkin talebinin esasının incelenmesi ve toplanan deliller değerlendirilerek, hasıl olacak neticesine göre karar verilmesi gerekirken, bu yön gözetilmeden bu talebin de zamanaşımı sebebiyle reddedilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 26.03.2015, E. 2014/23433, K. 2015/5730)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Mart 2020 14:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.