Zina(Aldatma) Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

Son Güncelleme Tarihi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                          : 

VEKİLİ                             :

DAVALI                           : 

DAVA KONUSU            : Zina Sebebiyle Boşanma Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR:

Davalı eşim ile 19.03.1979 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu Nalan ile 21.10.1999 doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1) Ortak çocuklar davacı anneleri birlikte yaşamaktadırlar.

Davalı ile 28.4.1985 tarihinden beri birlikte Ankara’da yaşamakta olduğumuzdan boşanma davamızı davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduğumuz yer (Ekli belge: 2) mahkemesi olan (TMK m. 168) Ankara mahkemelerinde açıyoruz.

Davalı 1.10.2012 günü Ankara’da Güvercin Otel’de (Getirtilecek belge: 1) başka bir kadınla sabahladığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Davalının başka bir kadınla birlikte olduğunu gören tanıklarımızın yanısıra (Ekli Belge: 3) bu ilişkiye yönelik fotoğraflar (Ekli belge: 4) ile telefon kayıtları da (Getirtilecek belge: 2) mevcuttur.

Davalının zina eylemini öğrenince ortak konuttan hemen ayrılarak baba evime taşındım.

DELİLLER                      : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, telefon kayıtlan, fotoğraflar, otel kayıtlan.

HUKUKİ SEBEPLER   : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 161,169,174,175, 182, 336.

TALEP SONUCU          :

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile:

 • Tarafların zina sebebiyle (TMK m. 161) boşanmalarına,
 • Küçük Selim’in velayetinin (TMK m. 336 f. III) davacı annesine verilmesine,
 • Davalı ile küçük Selim’in her aym 1. ve 3. haftalan Cumartesi günü saat ile izleyen Pazar günü saat 17.00 arası, Dini Bayramların 2. günü saat 00 arası, sonu tek rakamla biten yılların Ulusal Bayram günleri saat 00 arası, Babalar Günü saat 09.00-17.00 arası, Yarıyıl tatilinde bulunan 1 Şubat günü saat 09.00 ile 10 Şubat günü saat 17.00 arasında, Yaz tatili olan 1 Temmuz günü saat 09.00 ile 15 Temmuz günü saat 17.00 arasında, sonu tek rakamla biten yıllarda küçük Selim’in doğum günü olan 21 Ekim günü00 arasında kişisel ilişki (TMK m. 182 f. I) kurmasına,
 • Davacı eş için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 2.000 TL yoksulluk nafakasının (TMK m. 175)
 • Küçük Selim için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 1.500 TL iştirak nafakasının (TMK m. 182 f. II)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile 500. 000 TL maddi tazminatın (TMK m. 174 f. I)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile 500. 000 TL manevi tazminatın (TMK m. 174 f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine saygı ile arz ve talep ederim. 21.01.2013

Davacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma Avukatı

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Tanık listesi
 • Fotoğraflar
 • Vekaletname

GETİRTİLECEK BELGELER:

(HMK m. 121,195,197 f. II, III)

 • Otel kayıtları
 • Telefon kayıtları

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.