Zina ve Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Kas 7, 2019 | Dava Dilekçesi

Zina ve Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

 ADANA NÖBETÇİ (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI:

VEKİLİ:  Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI:

DAVA KONUSU            :    Zina, Hayata kast, pek fena muamele ve onur kırıcı davranış sebebi ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenleriyle boşanma, yoksulluk nafakası ve maddi manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

 

Müvekkilim .. ile .. 1993 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten tarafların 3 çocukları olup, çocukların eğitim hayatları devam etmektedir. Evlilik birlikteliğinin kendisine yüklediği görevleri titizlikle yerine getiren müvekkil, büyük sabırlarla eşinin bir takım davranışlarına katlanmış, üzerine düşen vazife ve beklentileri eksiksiz yerine getirmiştir. Mamafih, davalı aşağıda ayrıntılı izah edileceği üzere; zina fiilini gerçekleştirmiş, müvekkili defalarca darp etmiş, çocuklarına karşı üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

MÜVEKKİL, DAVALI TARAFINDAN DEFALARCA DARP EDİLMİŞ OLUP, HAYATA KAST, PEK FENA MUAMELE VE ONUR KIRICI DAVRANIŞ NEDENİYLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONLANDIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

Davalı şahıs, müvekkile yıllarca kelimenin tam anlamıyla işkence etmiştir. Müvekkil uyurken yüzüne küçük abdestini yapmış, geceleri uykusundan uyandırarak boğazına bıçak dayamış, müvekkille defalarca zorla ters ilişkiye girmiştir. Söz konusu duruma taraflarla birlikte yaşayan müşterek 4 kız çocuğu da şahittir. Tanıklarımızın dinlenmesiyle belirttiğimiz durumlar kanıtlanacaktır.

Davalı tarafından uygulanan bu şiddetler kimi zaman öyle boyutlara gelmiştir ki, davalı silahla evde her yere ateş etmiş, müvekkili de yaralamış ve İstanbul Anadolu . Asliye Ceza Mahkemesi tarafından …. sayılı dosyasıyla davalı hakkında 1 yıl 23 ay hapis cezasına hükmedilmiştir.  Davalının cezasının infazı Ocak 2019’da tamamlanmıştır. Söz konusu mahkeme dosyasının celbiyle belirttiğimiz hususlar görülebilecektir.

Bununla birlikte, davalı cezaevinde olduğu sürede izne çıktığı günlerde yine gelip müvekkili darp etmiş, darp nedeni olarak bu sefer, zina fiilini gerçekleştirdiği üçüncü şahıs kadının müvekkili darp etmesini istediğini belirtmiştir. Söz konusu durum nedeniyle tarafımızca davalıdan şikayetçi olunmuş olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Bürosu 2018/151807 E. sayılı dosyasıyla soruşturma devam etmektedir. Ayrıca, darba ilişkin fotoğraflar, müvekkil tarafından alınan adli tıp raporları ve İstanbul Anadolu 11. Aile Mahkemesi 2018/1014 D.İş sayılı koruma kararını dilekçemiz ekinde mahkemenize sunuyoruz.

DAVALI TARAF ZİNA FİİLİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

Davalı şahıs, tüm bu yaptıklarıyla birlikte, cezaevinden çıkar çıkmaz … isimli kadınla müvekkili aldatmıştır. Şuanda yine müvekkil ve çocukları terk ederek, … ile birlikte yaşamaktadır. Zinaya ilişkin, davalı ile üçüncü şahıs kadının birlikte çekilmiş fotoğrafları ve kadının davalıya attığı fotoğrafları mahkemenize sunuyoruz.

Ayrıca, davalı müvekkile karşı işlediği suçtan dolayı cezaevinde hükümlü bulunduğu sürede, kendisine vasi atanmış olup, davalı vasi olarak kendisine yine zina ettiği … isimli şahsın atanmasını istemiş ve bu şahıs davalının vasisi olmuştur. Söz konusu davalı tarafından Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na verilen vasi atama talebini de dilekçemiz ekinde paylaşmaktayız. Ayrıca bu dilekçeden görülecektir ki, davalı kendi beyanıyla … isimli şahısla birlikte yaşadığını belirtmiştir. Zira, dilekçede belirtilen hükümlünün bilinen son adresi ile vasinin adresleri aynıdır. Dolayısıyla, zina eylemi davalının kendi beyanlarıyla ispatlanmış durumdadır.

DAVALININ MÜVEKKİLE ONUR KIRICI SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNMUŞ, DEFALARCA DARP ETMİŞ VE ZİNA ETMİŞ OLMASI NEDENLERİYLE, 000-TL MADDİ, 500.000-TL MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETMEKTEYİZ.

Anlatılanlar ışığında, davalının müvekkile işkence uyguladığı, kendisiyle zorla ters ilişkiye girdiği, gece uyurken yüzüne tuvaletini dahi yapacak kadar gururunu ayaklar altına aldığı, müvekkili defalarca darp ettiği ve zina ettiği aşikar olup, mahkemenize sunulan delillerle de kanıtlanmış durumdadır. Davalı tarafından gerçekleştirilen tüm bu kötü durumların, müvekkilin vücut bütünlüğünü hem maddi hem manevi ihlal ettiği ortadadır. Davalı müvekkile hem psikolojik hem sosyal şiddet uygulamıştır. Bu nedenle 500.000-TL maddi, 500.000-TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Bununla birlikte, yine davalı müvekkili ve çocuklarını terk ederek, hiçbir geliri olmayan müvekkili hayatın zorluklarıyla baş başa bırakmış; evin tüm geçimini ve çocukların tüm ihtiyaçlarını müvekkil üzerine yıkmıştır. Müvekkil, zina nedeniyle duyduğu elem bir yana, davalının birlikte yaşadığı süre boyunca kendisine ettiği hakaretler ve şiddete maruz kalması sebebiyle ve son olarak davalının başka bir kadınla birlikte yaşaması sebebiyle, hem ruhsal hem fiziksel sağlığı ciddi ölçüde yıpranmıştır.

MÜVEKKİL, HERHANGİ BİR AYLIK GELİRİ OLMAMASI, DAVALININ KENDİSİNİ TERK EDEREK BAŞKA BİR KADINLA YAŞAMASI, MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN KENDİSİYLE YAŞAMASI SEBEPLERİYLE GÜÇ DURUMA DÜŞMÜŞTÜR. BU SEBEPLE AYLIK ON BİN TÜRK LİRASI NAFAKA ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ.

Müvekkilin, herhangi bir maddi geliri bulunmamakta, davalı kocanın boşanma davası açıldıktan sonra çocuklarla maddi manevi ilgilenmemesi sebebiyle ciddi ekonomik sıkıntılar çekmektedir. İlerlemiş yaşına rağmen kendisi ve çocuklarının bakımı için tanıdıklarının yardımına muhtaç kalan müvekkilin, bu duruma karşı yaşadığı elemin ne denli büyük olduğu aşikardır.

Bununla birlikte, davalının maddi durumu oldukça iyi olup, aylık …-TL geliri, Yenidoğan/İstanbul’da bir adet çiftliği, Çavuşbaşı/İstanbul adresinde bir adet arsası ve üzerinde taşınmazı, 35 tonluk bir vinci, bir adet Volkswagen ve bir adet Mercedes-Benz marka otomobilleri, kendisine ait … işletmesi bulunmaktadır. Söz konusu durum, yapılacak sosyo-ekonomik durum araştırmasıyla ortaya çıkacaktır. Yine, davalıya ait 112.000,00-TL esas sermayeli şirketin İTO ve Ticaret Sicil Gazetesi bilgileri dilekçemiz ekinde mahkemenize sunulmaktadır. Davalının her ay yalnızca kendisine ait olan vinçten kira bedeli olarak 20.000,00-TL kira aldığı bilinmektedir.

Dolayısıyla, herhangi bir geliri bulunmayan, 25 yıl boyunca eşinin yanında bulunup tüm bu mal varlığını oluşturmasına katkıda bulunan müvekkil lehine dava süresi boyunca aylık on bin lira tedbir nafakasına karar verilmesini talep ederiz.

Y.2.HD., 1.11.2004, E. 2004/11688, K. 2004/12885

“Boşanma davası sırasında hakim geçici tedbirleri alır. Dava tarihinden itibaren, boşanma kararının kesinleşmesine kadar işi ve geliri de olmayan davalı kadın lehine uygun bir miktar tedbir nafakasına hükmetmek gerekir”

Tüm bu nedenlere dayanarak, boşanmadan sonra yoksulluk nafakasına dönüşmek üzere aylık on bin lira tedbir nafakasının davalıdan alınarak müvekkile bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI, MÜVEKKİL VE ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI AİLE KONUTUNU SATMAYA VE MÜVEKKİL VE ÇOCUKLARI EVDEN ÇIKARTMAYA ÇALIŞMAKTADIR. BU SEBEPLE, İVEDİLİKLE AİLE KONUTU ÜZERİNE ŞERH KOYULMASINI TALEP EDERİZ.

Davacı eş, müvekkili ve eğitim gören üç kız çocuğuyla birlikte yaşadıkları evden çıkarmaya çalışmakta, aile konutu olan evi satma girişiminde bulunmaktadır. Ancak, böyle bir durumda herhangi bir aylık geliri olmayan müvekkil ve çocukları tabir-i caizse sokakta kalacak, söz konusu durum telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılacaktır.

Bilindiği üzere, Türk Medeni Kanunu Madde 169 hükmüne göre; evlilik birliği içerisindeki eşlerden birinin istemi ve talebi üzerine boşanma veya ayrılık davası sırasında Aile Mahkemesi, davanın devamı süresince gerekli olan, aralarında eşlerin barınmasına ilişkin geçici önlemlerinde bulunduğu önlemleri re’sen alır. Bu nedenle, aile konutu olan, “… adresindeki dairenin üzerine ivedilikle aile konutu şerhi koyulmasını mahkemenizden talep ederiz.

Yargıtay 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/3071 K. 2003/4352

“Davacı, mülkiyeti davalıya ait “aile konut”u olarak özgülendiği anlaşılan Balçova’daki 25 parselde kayıtlı taşınmazdaki 3 nolu meskenin tapu kaydına, Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince; konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini talep ettiğine, toplanan delillerle de, bahse konu taşınmazın aile konutu olduğunun belirlenmiş bulunmasına göre, bu yönde tapuya verilen şerhin, “dava sonu” ile sınırlı tutulması yasaya aykırıdır. O halde tapuya bu taşınmazla ilgili Aile Konutu Şerhinin verilmesi gerekir.”

HUKUKİ SEBEP         :   TMK, HMK, Yargıtay kararları, doktrinler ve sair mevzuat

DELİLLER                 : Davalı tarafın sonradan sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı tutularak :

  • Tanık beyanları (bilahare bildirilecektir.)
  • Yemin, keşif, yasal her türlü delil

SONUÇ VE TALEP       :    Anılan nedenlerle,

(i) Öncelik ve ivedilikle müvekkil ve çocuklarının sokakta kalmalarını önlemek amacıyla … adresinde mukim taşınmaza aile konutu şerhinin verilmesine,

(ii) Davalının evi terk etmesi ve müvekkil ve çocuklarına yardımda bulunmuyor olması, işbu davayla müvekkilin yoksulluğa düşmüş olması sebebiyle, sonradan iştirak nafakasına dönüştürülmek üzere aylık 10.000,00-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

(iii) Davalının müvekkile işkence uygulaması, müvekkille zorla ters ilişkiye girmesi, uyurken yüzüne tuvaletini dahi yapacak kadar gururunu ayaklar altına alması, müvekkili defalarca darp etmesi, Neşe Parlak isimli kadınla zina etmesi sebepleriyle davanın kabulüne,

(iv) Tarafların zina, hayata kast, pek fena muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmalarına,

(v) 000,00-TL maddi ve 500.000,00-TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

(vi) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.