Zina Nedir?

Sayfa İçeriği (Özet)

Zina Nedir

Zina Nedir?

Zina, sözlükte; meşru olmayan cinsi münasebet, aralarında nikâh bulunmayan kadın ve erkek arasındaki münasebet, nikâhsız olarak yapılan cinsi münasebet, aralarında nikâh akdi olmayan kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet, nikâhsız çiftleşme gibi anlamlara gelmektedir.

Zina eden erkek zani, zina eden kadın ise zaniye olarak adlandırılmaktadır. Sözlük anlamı itibariyle zina, kısaca aralarında evlilik ilişkisi bulunmayan kimseler arasındaki cinsel ilişkiyi anlatmaktadır.

Bu bağlamda evli bir kimsenin eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkisi ya da evli olmayan kimselerin cinsel ilişkisi zina olarak görülmektedir.

İslam hukukunda da zina denilince aralarında evlenme (nikâh) sözleşmesi bulunmayan kimselerin cinsel ilişkisi anlaşılır ve zani ile zaniyenin evli ya da bekâr olması da fark yaratmaz. Ancak İslam ceza hukukunda suç sayılan zinanın cezalandırma safhasında tarafların medeni durumları nazara alınmaktadır.

Zinanın Hukuki Anlamı

Hukuki anlam itibariyle zina; evlilik birliğinin devamı esnasında eşlerden birinin eşi dışında karşı cinsten bir kimse ile cinsel ilişkisini tarif etmektedir.

Eş deyişle eşlerden birinin, eşi cinsinde fakat eşi olmayan başka bir kimse ile cinsel ilişki yaşaması zinadır.

Bu anlamda evli olmayan kimselerin cinsel ilişkileri zina değildir. Daha geniş bir tanım verirsek zina; evli bir erkek ya da kadının, eşi olmayan karşı cinsten bir kimse ile bilerek ve isteyerek cinsel ilişkide bulunmasıdır.

Zinanın diğer eşe ahlaki ve manevi anlamda suikast niteliğine sahip olduğu belirtilmektedir. Gerçekten de zina fiili, ahlaka aykırı bir davranış olarak evlilik birliğinde eşlere kanun tarafından getirilen sadakat yükümlülüğünün (TMK m. 185/3) en ağır biçimde ihlalini teşkil etmektedir.

Ayrıca nesep karışıklığına da sebep olabilmektedir. Bu sebepler de göz önünde tutulduğunda eşlerden her ikisine de farklı koşullar aranmaksızın boşanma davası açma hakkı tanınmıştır. Örneğin Adana’da boşanma avukatlarından birisi aracılığı ile açacağınız davanızda zinayı kanıtlamanız durumunda boşanma davanız kabul edilecektir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.