Zina Eyleminin Hem Özel Hem Genel Boşanma Sebebi Olması Yargıtay Kararı

Son Güncelleme Tarihi
  • ZİNA EYLEMİNİN HEM ÖZEL HEM DE GENEL BOŞANMA NEDENİ OLDUĞU VE DAVACININ BU SEBEPLERDEN BİRİNE VEYA HER İKİSİNE DE DAYALI OLARAK BOŞANMA
    DAVASI AÇABİLECEĞİ

Zina eylemi, hem özel (MK 129) hem de genel (MK 134) boşanma sebebi teşkil eder. Böyle bir durum karşısında kalan eş, dilerse bu sebeplerin ikisine, dilerse, birisine dayanarak boşanma davası açabilir. Davacı, dava dilekçesinde, davalının 1978 yılında başka bir erkekle cinsel ilişki kurup çocuk bile düşürdüğünü beyanla; hem zina, hem de geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı verilmesini istemiştir.

Toplanan delillerden, davacı kadının, kocası yurt dışında iken, Hasan adındaki kişi ile cinsel ilişki kurduğu gerçekleşmiştir. Dosyaya göre, davacı olayı öğrenmiş ve fakat altı aylık hak düşürücü süre (MK. 129) geçtikten çok sonra dava açmıştır. Şu durumda, davanın zina sebebine dayanan bölümünün reddi zorunludur. Bu yönün gözetilmemiş olması yanlıştır.

Her ne kadar zina eylemi, başlı. başına şiddetli geçimsizliğin delil sayılabilir ise de, olayda kadının eylemini duyan kocanın pek uzun süre onunla ortak hayatı devam ettirmesi karşısında artık boşanma davası açamaz. Davacının babasının ifadesine göre, kadının babasındaki alacağını tahsil etmek amacı ile kocanın boşanma davasını ileriye bırakması şeklindeki hareket tarzı da kadının gerçekleşen sadakatsizliğinin, geçimsizliğe yol açmadığının tam bir belirtisidir. Çünkü koca bu davranışı ile, kadının sadakatsizliği yüzünden aile birliğinin temelli sarsıntıya uğramadığını, müşterek hayatın devam edebilir olduğunu kabul etmiş sayılır. O halde davacının, genel boşanma sebebine (geçimsizliğe) dayanarak açtığı davanın da reddi gerekir.

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.