Zina 6 Aylık Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Yargıtay Kararı

(2. HD 04.04.1983 gün, 2897/2857: 2. HD 14.09.1971 gün, 4847/5021: 2. HD 31.01.1986 gün, 760/908 sayılı ve devam eden kararlan)(Y. 2. HD’nin 18.12.1995 gün ve 12233-13859 s. karan)

  • ZİNA NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVALARININ ALTI AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİÎ OLDUĞU
  • DEVAMLILIK ARZ EDEN ZİNADA ALTI AYLIK SÜRENİN SON EYLEM TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

ÖZET: Zina nedenine dayalı boşanma davalarında alta aylık hak düşürücü sürenin başlangıcı süregelmekte olan (temadi eden) eylemlerde son eylemin bittiği tarihten başlar. Davalının zinasının devamlılık arz ettiği tanıklarca ifade edildiğine göre zina için öngörülen altı aylık sürenin son eylemden itibaren başlayacağı düşünülmeden olayın tek eylem gibi değerlendirilerek koşulları oluşmuş olmasına rağmen davanın reddedilmesi doğru bulunmamıştır. 

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın