ZİMMET NEDİR VE CEZASI

Eki 18, 2017 | Ceza Hukuku

Bu yazımızda Ceza Avukatlarından Saim İncekaş tarafından zimmet nedir, zimmet suçunun cezası nedir, zimmet suçu ne şekilde oluşur gibi sorular cevaplandı.

ZİMMET SUÇU

Zimmet, kamu görevlisinin kamu malı sayılan eşyalar veya korumakla yükümlü olduğu eşyalar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta bulunmasıdır. Zimmet suçu ile sadece kamu görevlilerinin doğruluğu ve dürüstlüğüne ilişkin devlete ait menfaatler değil, aynı zamanda devlet idaresinin malvarlığına ilişkin menfaatler korunmaktadır.

Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi zimmet suçundan sorumlu olur ( TCK m. 247/1)

  • Zimmet suçu görevini kötüye kullanma suçuna çok benzer, Fakat güveni kötüye kullanmadan farklıdır. Güveni kötüye kullanma suçunu herkes işleyebilir. Zimmet suçunu sadece kamu görevlileri işleyebilir. Güveni kötüye kullanma suçunu sadece geçerli şekilde zilyetliği kazanmış kişiler işleyebilir. Güveni kötüye kullanma suçunda eşya, muhafaza etmesi veya izin verilen ölçüde tasarrufta bulunması amacıyla faile teslim edilmiştir. Sözleşmede teslim amacı ve sınırları belirtilir. Zimmet suçunda teslim ile asıl olan eşyanın muhafazası veya kamusal faaliyetlerde kullanılmasıdır. Zimmet suçunda zilyet olmaya gerek yoktur. koruma ve gözetlemekle yükümlü olunan eşya üzerinde zimmet suçu işlenebilir.

Örnek: Kamu görevlisinin kasada bulunan paraları mal edinmesi zimmet suçudur. Özel bir şirket mutemedinin bankaya teslim etmesi için verilen paraları mal edinmesi güveni kötüye kullanma suçudur.

Zimmet suçunun işlenmesi için malın resmen kamu görevlisine teslim edilmesi gerekmek. Dolayısıyla bir maldan resmen sorumlu olmayanlar bu suçu işleyebilir. Fakat bu durumda kamu görevlilerinin zimmete geçirilen mala görevleri sebebiyle zilyet olmaları gerekir. Görevi sebebiyle zilyet olmadığı veya korumakla, gözetlemekle yükümlü olmadığı bir malı alan kamu görevlisi, hırsızlık suçundan sorumlu olur.

Örnek: Görevi gereği kendisine resmen teslim edilmese bile orman muhafaza memuru ormanda bulunan kourmakla yükümlüğü olduğu tomrukları satarsa, zimmet suçunu işlemiş olur. Tomruklar açıkça teslim edilmese bile muhafaza memuru tomrukları korumakla yükümlüdür.

Zimmet suçunda kamu görevlisine eşya, görevi nedeniyle teslim edilmiş olmalıdır. Görevi nedeniyle değil de kişisel güven sonucu devredilen  mal üzerinde zimmet suçu işlenemez. Çünkü burada devlet  idaresine duyulan bir güven değil, memurun kişiliğine duyulan güven ihlali söz konusudur. Bu durumda güveni kötüye kullanma suçu söz konusu olabilir.

Örnek: Vergi dairesinde çalışan kamu görevlisi K’ya arkadaşı M tarafından vergi borcunu yatırması için bırakılan parayı K kendi ihtiyaçları için harcarsa güveni kötüye kullanma suçundan sorumlu olur.

  • Kamu bankası çalışanları suç işlediğinde öncelikle ceza belirlenirken TCK ve Bankacılık Kanununa göre zimmet suçunun cezası hesaplanır. Ceza Kanununa göre belirlenen cezanın miktarı fazla ise Ceza Kanunu 247’nci madde uygulanır, aksi taktirde Bankacılık Kanunundaki zimmet suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

ZİMMET SUÇUNUN FAİLİ VE MAĞDURU KİMDİR?

Suçun faili kamu görevlisi olabilir. Zimmet özgü bir suçtur. Suçtan zarar göre ise ‘kamu idaresi’dir. Maddi konu zimmete geçirilen eşyadır. Zimmet suçunun konusu taşınır veya taşınmaz mal olabilir, bunun önemi yoktur. Suçlu kamu organlarının malvarlığı menfaatleri ile temsilcilerinin doğruluk ve dürüstlüğüne ilişkin devlete ilişkin menfaatler korunur.

ZİMMET SUÇU NASIL OLUŞUR, UNSURLARI NELERDİR?

Zimmet suçu korumakla yükümlü olunan veya zilyetliği teslim edilmiş eşyanın kamu görevlisi tarafından mal edinilmesi suretiyle işlenir. Failin kendi zimmetine geçirmesi şart değildir. Bir başkasının zimmetine geçirerek suçun işlenmesi mümkündür.

Örnek: Kamu görevlisi, banka hesabındaki paraları bir hayır kurumuna bağışladığında zimmet suçu söz konusu olur.

Zimmet suçunun oluşabilmesi için, suç konusu malın zimmete geçirilmesi gerekir. Zimmete geçirme suç konusu mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmaktadır. Bu tasarruflar, suç konusu şeyin mal edilinilmesi, amacı dışında kullanılması, tüketilmesi, bir başkasına satılması veya bağışlanması şeklinde olabilir.

Zimmete konu malların mülkiyetinin devlete ait olması şart değildir. Mallar herhangi bir kamu kurumuna ya da herhangi bir kişiye ait olabilir.  

Suç icrai veya ihmali hareketle işlenebilmektedir.

Örnek: Bankaya yatırılması için zilyetliği kendisine teslim edilen paraları hesaba yatırmayan kamu görevlisi ihmali harketi ile zimmet suçunu işlemiş olur.

  • Deprem olduğu için paraları hesaba yatıramayan kamu görevlisi zorunluluk nedeninden faydalanır ve cezalandırılmaz.

ZİMMET SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR?

Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılır. (TCK m. 247/2) Nitelikli halin uygulanması için zimmeti gizlemek amacıyla kamu görevlisi tarafından hileli davranış gerçekleştirilmelidir. Hileli davranış belgede sahtecilik suçunu oluşturuyorsa fail bir de  belgede sahtecilikten sorumlu olur.

Örnek: Zimmetine para geçiren kişi zimmet açığa çıkmasın diye hesaplara sahte fatura eklemiştir. Fail nitelikli zimmetten sorumlu olur. Ayriyeten  belgede sahtecilik suçundan sorumlu olur.

ZİMMET SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK MÜMKÜN MÜDÜR?

Ceza Kanununda zimmet suçuna ilişkin etkin pişmanlık halleri düzenlenmiştir. Kamu görevlisi zimmet tamamlandıktan sonra fakat kovuşturma başlamadan önce yetkili makamlara bu malı teslim ederse veya uğranılan zararı tazmin ederse etkin pişmanlık hükümleri uygulanır. Verilen ceza, kanunda gösterilen miktarda indirilir. Failin etkin pişmanlıktan faydalanması için aynen iade veya tazmin koşulunu gerçekleştirmiş olması gerekir. Kısmen iade veya tazmin halinde etkin pişmanlık mümkün değildir. Soruşturma başladıktan sonra failin etkin pişmanlıktan faydalanması için gönüllü olması gerekir. Aksi takdirde fail gönüllü değilse ele geçirilen eşyalar etkin pişmanlık anlamına gelmez. Kanun koyucu, soruşturma başlamadan evvel suçu ortaya ç4ıkaran kamu görevlisi olduğu için kamu görevlisnin gönüllü olmasını aramamıştır. Etkin pişmanlık halinde cezada indirim muhakkak yapılır. İndirim oranı soruşturma başlamadan önce, kovuşturma başlamadan önce, hüküm verilmeden önce iade veya tazminin gerçekleşmesine göre farklılık gösterir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.