Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması Dilekçe Örneği

Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması Dilekçe Örneği -1-


KAYMAKAMLIK MAKAMINA

MÜŞTEKİ                            

T.C. Kimlik No                      :

MÜŞTEKİNİN ADRESİ      : 

MÜTECAVİZ                        :

                                                

MÜTECAVİZİN ADRESİ   :

T.C.Kimlik No                       : 

TECAVÜZ TARİHİ              :

ÖĞRENME TARİHİ            :

MÜRACAAT TARİHİ         :

OLAYIN MEYDANA

GELDİĞİ MAHALLE          : 

TAŞINMAZIN MEVKİİ             :-

            A- Ada No                 :2815

            B- Parsel No               :1         

                   Şahsım X ,yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın malikiyim .Taşınmazı X tarihinde tapudan satın almış bulunmaktayım, taşınmazı satın almış olduğum tarihten önce bu taşınmazı bana satan kişi taşınmazda oturan X isimli şahsa kiraya vermiştir. TAŞINMAZI BEN SATIN ALDIKTAN HEMEN SONRA DAHA ÖNCEKİ MALİK KİRA SÖZLEŞMESİNİ KARŞILIKLI OLARAK FESETMİŞTİR. X isimli kiracı mecuru X tarihinde boşaltıp tahliye etmesi gerekirken mecuru boşaltmayacaklarını söylemişlerdir. İşgalcinin tarafımla yada yetkilendirdiğim kimseyle  hiçbir şekilde  yapılmış kira sözleşmesi yoktur. Daha önceki malik ile yapılan kira sözleşmesi iptal olduğundan ve sonrasında yapılan herhangi bir sözleşme olmadığından şikayet edilenlerin taşınmazda işgalci oldukları sabittir.

Yukarıda belirttiğimim şekilde yapılan tecavüzün/ müdahalenin  3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tahkikat yapılarak, tecavüzün / müdahalenin  men’ine karar verilmesini ve kanuni tahkikat masraflarının mütecavize yükletilmesini saygıyla arz  ve talep  ederim. (tarih)

 EKİ:                                                   

*Kira sözleşmesinin iptal edildiğine dair fesih.                                                                                                                                                                                                                                                        MÜŞTEKİ

* Tapu örneği

Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması Dilekçe Örneği -2-


…….  VALİLİĞİNE

1-) Müvekkillerim, Tapu’da … İlçesi, … Mah. … Ada, … Parsel sayıda kayıtlı, … adresindeki taşınmazın malikidir.

2-) … No’da oturan müvekkilimin komşusu …, … gün önce, bahçesinin duvarının yıkarak, yeni duvar inşasına başlamıştır.

3-) …’nın  inşa ettiği duvar müvekkilimin  arsasına … m.’den fazla taşmıştır. Müvekkilimin başvurularına rağmen duvar inşaatı tamamlanmıştır.

4-) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince müvekkilimin taşınmazına taşan duvarın yıktırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla talep ederim.  …/…/…

Şikayetçi Vekili

Av.

                       

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.