Zeyilname Örneği

Tem 6, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Zeyilname Nasıl Düzenlenir?

ZEYİLNAME

  • TARAFLAR

1.1 ALICI” Sıfatı ile firma aşağıda belirtilmiştir.

UNVAN           :

Adres              :

Vergi D.           :

Vergi No         :

1.2 SATICI” Sıfatı ile firma aşağıda belirtilmiştir.

UNVAN           :

Adres              :

Vergi D. &No  :

TEL                  :           

İşbu Zeyilname kapsamında “ALICI” ve “SATICI” ayrı ayrı “TARAF” ve birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

  • KONU VE KAPSAM

İş bu Zeyilname, ALICI ve SATICI   tarafları arasında …/…/…. tarihinde akdedilmiş olan “Satım Alım ve Hizmet Sözleşmesi(Ana Sözleşme)”ne ek olarak akdedilmiş olup, Taraflar’ın mutabakatı neticesinde EK-1 ve EK-2 de belirlenen ürünlerin tedariği, montaj, işçilik, nakliye, kurulum ve ilgili diğer giderler dahil olmak üzere, birinci kalite ve anahtar teslim esasına göre iş bu zeyilname ve eklerine, ana sözleşmeye, ilgili kanun ve yönetmelikler ile fen ve sanat kaidelerine, Türk standartlarına (TSE Standartları) ve iş programına uygun olarak, tam, kusursuz ve zamanında ALICI tarafından kabul edilebilecek şekilde ayıptan ari ve kullanılır vaziyette ALICI’ya gereği gibi teslim edilmesini ve işbu zeyilnamede belirtilen hizmete karşılık olarak ALICI tarafından SATICI’ya ödenecek bedellere ilişkin hüküm ve şartları belirlemek üzere akdedilmiştir. İş bu Zeyilname ile tadil edilmemiş tüm Ana Sözleşme hükümleri aynen geçerliliğini koruyacaktır.

SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNLER, MİKTAR, NAKLİYE ADRESİ

Ürün ve Miktarı

Ürünlerin özellikleri ve Adet miktarları EK-1 ve EK-2’de yer almaktadır.

Sözleşme Bedeli

EK-1 ve EK-2’de yer alan toplam Ürün Bedeli, montaj, işçilik, nakliye, kurulum ve ilgili diğer giderler dahil (“Sözleşme Bedeli”) X USD + K.D.V.’dir. Döviz kuru fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kurudur. Taraflar arasında …/…/…. tarihinde akdedilen “Satın Alım ve Hizmet Sözleşmesi” nin 4.3. maddesi ile belirlenen cezai şartın hesaplanmasında iş bu maddede belirtilen toplam Sözleşme Bedeli esas alınacaktır.

Ödeme Şekli

Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip Sözleşme Bedeli’nin %…….’u ön ödeme olarak SATICI’ya peşin ödenecek olup; bakiye tutar ise işin SATICI tarafından tam gereği gibi yapılması ve ALICI tarafından işin kabulü neticesinde nakit olarak ödenecektir. İhtiyaç halinde yapılacak olan EK-1 ve EK-2’de sayılı olanlar dışındaki uygulamalar hakediş esnasında hesaplama yapılarak hak ediş tutarına ayrıca eklenecektir.

Nakliye ve Teslimat Adresi

Teslim Tarihi

Sözleşme konusu ürünler satıcı tarafından sözleşme imza tarihinden itibaren …… gün içerisinde sözleşme şartlarına uygun olarak teslim edilerek montajı gerçekleştirilecektir.

SÖZLEŞME GENEL ŞARTLARI

4.1 SATICI; Ürünleri, bütün bedel, hukuki, idari ve cezai sorumluluk ve giderleri işin gereği gibi teslim tarihine ve ALICI tarafından işlerin kabulüne kadar kendisine ait olmak üzere, tam ve gereği gibi tamamlayarak montaj dahil olmak üzere eksiksiz ve kullanılır bir halde ALICI’ya teslim edecektir.

4.2 Ana Sözleşme ile satıcı tarafın ifasını üstlendiği edimler için kararlaştırılan Ana Sözleşmesinin 4.7 maddesinde ki garanti süresi iş bu zeyilname ile satın alınan ürünler için geçerli olmayıp, aksi taraflarca daha sonra ileri sürülemeyecektir.

4.3 SATICI, Ürünler’in, TSE standartlarında ve ISO 9001 kalite ve güvence standartlarına uygun olduğunu,iş bu Sözleşme ve eklerinde yer alan kalite ve özellikler ile uyumlu olduğunu garanti eder. Tüm kısımlar için garanti, Ürünler’in, gereği gibi teslim tarihinden itibaren 3 YIL’dır. Çıkabilecek ürün, malzeme, montaj, işçilik ve diğer iş kusurları, ayıplar ve hataları için Satıcı bu süre içinde gerekli tamirat ve onarımları bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde işçilik ve malzeme nakliye ve sair masraflar dahil ücretsiz yapacaktır. Garanti süresi işin kesin kabulünden itibaren başlar. Garanti süresi içerisinde aynı sorunun iki kez yaşanması durumunda yenileme ve bedel iadesi talep hakkı Alıcı yönünden saklıdır. Garanti koşullarına aykırı davranış halinde Ana Sözleşme’de yer alan gecikme cezasını Satıcı Alıcıya ödemeyi gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

4.4 Ürünün teslimi ve montajı esnasında satıcı tarafından kullanılacak olan elektrik altyapısı ALICI tarafından sağlanacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

Taraflar, iş bu Zeyilnamenin imza tarihi itibari ile, ilgili Sözleşme’yi imzalamaya yetkili imza yetkilisi tarafından imzalandığını kabul ve beyan eder.

İş bu Zeyilname, …/…/…. tarihli ana sözleşmenin eki niteliğinde olup, ayrılmaz parçası olmakla, taraflarca X tarihinde imza altına alınmıştır. Adana’da gerçekleşecek teslimat neticesinde şirket avukatlarından ibraname alınacaktır.

SATICI                                                                                                                                                                                                        ALICI

EK-1

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.