Zayi Nedeniyle Çek İptali Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                –  İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

DAVACI                             :  

VEKİLİ                                 :Av.                                  

DAVALI                                 :Hasımsız

DAVA KONUSU                    : Zayi nedeniyle ihtiyati tedbir talepli çek iptali

OLAYLAR                                 :

Müvekkil şirkete ciro yolu ile intikal aşağıda bilgilerini yazdığımız çekler zayi olmuştur.Çekler müvekkilin ilgili işyerinde meydana gelen su baskını sonuu kaybolmuş ve çeklerin akibeti müvekkilce bilinmemektedir.Müvekkil ilgili çeklerden 2 tanesinin vadesi gelmesine rağmen bankaya ibraz edememiş ve çeklerin karşılığını alamamıştır.Çeklerin başkalarının eline geçmesi müvekkilin ticari hayatını olumsuz etkileyecektir.

Zayi Olmuş Çek Bilgileri:

1-) Xbank … caddesi şubesi, Keşide Yeri: Şanlıurfa , Tarih:22.04.2018 Miktar 70.000,00 TL, Keşideci: X Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423531”

2-) Xbank … Caddesi Şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:25.04.2018 Miktar 70.000,00 TL, Keşideci: x Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423532”

3-) Xbank … Caddesi şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:28.04.2018 Miktar 17.000,00 TL, Keşideci: X Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423533”

Yukarıda toplam 157.000,00 TL bedelli çeklerin meşru hamili müvekkil şirket olup söz konusu çekler kaybolmuştur. Hatta çeklerin 2 tanesinin vadesi/keşide tarihi gelmesine rağmen çekler bankaya ibraz edilmemiştir. Zayi edilen çeklerin üçüncü şahısların ellerine geçmesi halinde müvekkil mağdur olacaktır. Bu nedenle kötü niyetli üçüncü kişilerin haksız şekilde yararlan arak sebepsiz zenginleşmesine mahal vermemek ve müvekkilin mağdur olmaması için ihtiyati tedbir kararı verilerek ödeme yasağı konulmasına (çek teminat bedeli vs)  ve çeklerin kayıp nedeniyle iptaline karar verilmesi amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : TTK, BK, HMK ve sair ilgili mevzuat

DELiLLER                             :Çek fotokopisi,  tanık ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM            :Yukarıda arz  edilen nedenlerle ,

1-)Yukarıda bilgileri verilen ;

Xbank … Caddesi şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:22.04.2018 Miktar 70.000,00 TL, Keşideci: Uzman Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423531”

Xbank …. Caddesi şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:25.04.2018 Miktar 70.000,00 TL, Keşideci: Uzman Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423532”

Xbank … Caddesi şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:28.04.2018 Miktar 17.000,00 TL, Keşideci: Uzman Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423533”

çeklerin 3. Kişilere ödenmemesi yönünde iHTiYATi TEDBiR KARARI verilerek ilgili bankalara müzekkere yazılmasına,

2-)Tensiple Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına akabinde söz konusu çeklerin kayıp nedeniyle iPTALiNE karar verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur.

                                                                                                                                                                             Davacı Vekili

                                                                                                                                                        Av. Saim İNCEKAŞ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.