Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Ne Yapar?

Zabıt Katibi mesleği nedir? Zabıt katipleri nerelerde çalışır ve maaşları ne kadardır? “Zabıt Katipliği”nin kanuna dayalı açıklaması yazımızda yer almaktadır.


Zabıt Kâtipleri

Zabıt kâtipleri (tutanak yazmanları), yargılama sırasında yargısal safahatı, ânında tutanaklara geçirmek, verilen kararları usulünce yazmak hususlarında hâkime yardımcı olurlar ve hâkimin
emir ve gözetimi altında görev ifâ ederler.

Zabıt kâtipleri, gerek duruşmalarda gerekse mahkeme dışında hâkim (ya da naip hâkim) huzuru ile yapılan bütün yargısal iş ve işlemlerde zabıt kâtiplerinin bulunması zorunludur (HMK. md.157).

Zabıt kâtipleri, tarafların ve hâkimin duruşma süresince yaptıkları iş ve işlemlerin resmi tanığı konumundadırlar. Görevlerini nasıl yapacakları, dosya, defter ve tutanakları nasıl düzenleyecekleri
yönetmelikte gösterilmiştir.

Zabit kâtipleri, hâkimin gözetimi altında yargılamanın işleyişini tutanağa yazar. (HMK. md.154).

Tutanak, derhal hâkim ve zabıt kâtibince imzalanır. (HMK. md. 155).

Zabıt kâtibinin tutanağı imzalamamış bulunması, Yargıtay’ca bozma sebebi sayılır.

Mahkemelere sunulan dava ile ilgili her tür dilekçe ve belgeler, hâkim ya da yazı işleri müdürünün havalesinden sonra zabıt kâtibince dosyasına konulur. (HMK. md. 159).

Zabıt kâtiplerinin mahkemelerin zorunlu unsurlarından olmaları, onların da hâkimler gibi, tarafsız olmalarını gerektirir.

Zabıt Katiplerinin Yasaklılık ve Reddedilme Halleri

Zabıt kâtiplerinin görevlerini yerine getirirken hâkimler gibi tarafsız olmaları zorunludur.

Bu sebepledir ki, hâkimler hakkındaki yasaklılık hallerinden ya da hâkimler hakkındaki red sebeplerinden biri var ise, zabıt kâtipleri de red olunabilirler. ( HMK.md. 34,36,45).

Zabıt kâtibinin red talebi, zabıt kâtibinin görev yaptığı mahkemece kesin olarak karara bağlanır (HMK. md. 45/1).

Zabıt kâtibi, (HMK. md.34’deki yasaklılık sebeplerinden birini) gerekçe göstererek de görevden çekinebilir.

Zabıt kâtibinin çekinmesi hallerinde de gerekli karar, yine görev yaptığı mahkemece verilir (HMK. md.45/2).

Zabıt kâtibinin aynı işte, hâkim ile birlikte reddedilmeleri ya da davadan çekinmeleri istenmiş olursa, hâkim hakkındaki red ve çekinmeyi inceleyecek olan merci, her ikisi hakkında da karar verir
(HMK. md.45/3).

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.