Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Ne Yapar?

Kas 11, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Zabıt Katibi mesleği nedir? Zabıt katipleri nerelerde çalışır ve maaşları ne kadardır? “Zabıt Katipliği”nin kanuna dayalı açıklaması yazımızda yer almaktadır.


Zabıt Kâtipleri

Zabıt kâtipleri (tutanak yazmanları), yargılama sırasında yargısal safahatı, ânında tutanaklara geçirmek, verilen kararları usulünce yazmak hususlarında hâkime yardımcı olurlar ve hâkimin
emir ve gözetimi altında görev ifâ ederler.

Zabıt kâtipleri, gerek duruşmalarda gerekse mahkeme dışında hâkim (ya da naip hâkim) huzuru ile yapılan bütün yargısal iş ve işlemlerde zabıt kâtiplerinin bulunması zorunludur (HMK. md.157).

Zabıt kâtipleri, tarafların ve hâkimin duruşma süresince yaptıkları iş ve işlemlerin resmi tanığı konumundadırlar. Görevlerini nasıl yapacakları, dosya, defter ve tutanakları nasıl düzenleyecekleri
yönetmelikte gösterilmiştir.

Zabit kâtipleri, hâkimin gözetimi altında yargılamanın işleyişini tutanağa yazar. (HMK. md.154).

Tutanak, derhal hâkim ve zabıt kâtibince imzalanır. (HMK. md. 155).

Zabıt kâtibinin tutanağı imzalamamış bulunması, Yargıtay’ca bozma sebebi sayılır.

Mahkemelere sunulan dava ile ilgili her tür dilekçe ve belgeler, hâkim ya da yazı işleri müdürünün havalesinden sonra zabıt kâtibince dosyasına konulur. (HMK. md. 159).

Zabıt kâtiplerinin mahkemelerin zorunlu unsurlarından olmaları, onların da hâkimler gibi, tarafsız olmalarını gerektirir.

Zabıt Katiplerinin Yasaklılık ve Reddedilme Halleri

Zabıt kâtiplerinin görevlerini yerine getirirken hâkimler gibi tarafsız olmaları zorunludur.

Bu sebepledir ki, hâkimler hakkındaki yasaklılık hallerinden ya da hâkimler hakkındaki red sebeplerinden biri var ise, zabıt kâtipleri de red olunabilirler. ( HMK.md. 34,36,45).

Zabıt kâtibinin red talebi, zabıt kâtibinin görev yaptığı mahkemece kesin olarak karara bağlanır (HMK. md. 45/1).

Zabıt kâtibi, (HMK. md.34’deki yasaklılık sebeplerinden birini) gerekçe göstererek de görevden çekinebilir.

Zabıt kâtibinin çekinmesi hallerinde de gerekli karar, yine görev yaptığı mahkemece verilir (HMK. md.45/2).

Zabıt kâtibinin aynı işte, hâkim ile birlikte reddedilmeleri ya da davadan çekinmeleri istenmiş olursa, hâkim hakkındaki red ve çekinmeyi inceleyecek olan merci, her ikisi hakkında da karar verir
(HMK. md.45/3).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.