Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddine İtiraz

Eyl 17, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı

Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddine İtiraz


ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ (…) İDARE DAVA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

ADANA ( ) VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO                          : X E.     

DAVACI                                : 

VEKİLİ                                 : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ           

DAVALI                                : Ziyapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü

         

KONU                                 : Adana () Vergi Mahkemesi’nin X esas sayılı dosyasında verilen X tarihli “Yürütmenin durdurulması isteminin reddi” kararının KALDIRILMASINA, dava konusu … sayılı ödeme emrinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesi istemlerinin sunulmasıdır.          

ITTILA TARİHİ                    : 09/07/2019

AÇIKLAMALAR

MADDİ OLAY

Müvekkil X Tekstil Ürünlerı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne gönderilen ödeme emrinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle ikame etmiş olduğumuz davada, X Vergi Mahkemesi’nin X esas sayılı dosyasında verilen X tarihli karar ile yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir.

Söz konusu karar haksız ve hukuka aykırı olduğundan kaldırılması ve dava konusu ödeme emrinin yürütmesinin durdurulması istemiyle itiraz başvurusunda bulunmak gerekmiştir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ

Somut olayda, ödeme emrine konu edilen amme alacakları ihbarnameler ile müvekkile tebliğ edilmemiştir. İhbarname ile tebliğ edilmemesi, amme alacağının 213 sayılı Kanun hükümlerince usulüne uygun şekilde kesinleştirilmemesi anlamına gelmektedir. Diğer taraftan vergi dairesinin bu ihmali davranışı ile amme alacağına karşı ihbarname aşamasında dava açma hak ve imkanımız elimizden alınmıştır.

Nitekim davalı idare tarafından gönderilip UYAP sistemine taranan belgeler üzerinde yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda, dava konusu ödeme emrinin ihbarnamelerden kaynaklanan kısmı bakımından, dayanak ihbarnamelerin bir örneğinin dosyaya ibraz edildiği, ancak söz konusu ihbarnamelerin tebliğ edildiğini gösteren mazbataların dosyaya sunulmadığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle iken ilk derece mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması istemi hakkında menfi karar verilmiş olması, keyfiyetin görmezden gelinmesi ve incelemenin gerekli şekilde yahut hiç yapılmadığı anlamına gelmektedir.

Müvekkile gönderilen ödeme emri içeriği amme alacakları ihbarnameler ile tebliğ edilmemesine karşın mevzuata aykırı olarak tahakkuk ve tahsil aşamalarına geçilmiştir.

İzah edildiği üzere dava konusu işlem açıkça hukuka aykırı olmakla birlikte idari işlemin uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğması kaçınılmazdır. Şöyle ki;

Dava konusu ödeme emri ile takip edilen meblağ yaklaşık ….-TL civarı olup, söz konusu tutar müvekkil şirketin mahvına yol açabilecek büyüklüktedir. İdari işlemlerin hukuka uygunluğu karinesinden faydalanacak olan idare, dava konusu ödeme emrinde belirtilen tutarın, her ne kadar iş bu davaya konu olsa da, ödenmemesi üzerine müvekkilin mal varlığı üzerine haciz işlemi uygulayabilecek, bilahare müvekkil satış tehdidi ile karşı karşıya kalabilecektir.

NETİCE VE TALEP

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve yapılacak yargılama sonucunda re’sen göz önünde alınacak sebepler ile,

X Vergi Mahkemesi’nin X esas sayılı dosyasında verilen X tarihli “Yürütmenin durdurulması isteminin reddi” kararının KALDIRILMASINA,

Dava konusu … nolu ve …-TL tutarlı ödeme emrinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi vekaleten arz ve talep olunur.

                Davacı Vekili
Adana İdari Avukatı – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddine İtiraz

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.