Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Dilekçesi

Kas 16, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı

Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

 ……. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE

Sunulmak Üzere

…… İDARE MAHKEMESİ’NE

Dosya No:

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

KARARINA İTİRAZ EDEN

DAVACI                                                 :      

VEKİLİ                                                   :    

DAVALI                                                  :

VEKİLİ                                                    :

KONU                                                     : …….İdare Mahkemesinin 10.10.2017 tarih ve sayılı yürütmenin durdurulması yönünde ki kararının itirazen incelenerek kaldırılması istemidir.

İTİRAZLARIMIZ                                  :

……. .İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulmasına dair verilen 10.10.2017 tarih ve ……E. sayılı karara süresi içerisinde itiraz ediyoruz.Sayın mahkemece alınan yürütmeyi durdurma kararı usul ve yasaya aykırı olup,kaldırılması gerekmektedir.

Mahkemece yeterince araştırma yapılmadan eksik inceleme yapılarak yürütmenin durdurulması yönünde karar alındığı kanaatindeyiz. Mahkeme tarafından,itirazımıza konu yürütmenin durdurulması kararı verilirken, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmediği gerekçe olarak gösterilmiştir.Oysa ki,dava dilekçemizde ve ikinci cevap dilekçemizde ısrarla vurguladığımız gibi,müvekkilim davacı hakkında tesis edilen dava konusu iş ve işlemler baştan beri bir hukuksuzluk içerisinde olup;davamıza konu idari işlemin uygulanması halinde de telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı da aşikardır. Şöyle ki;

1-Davalı kurum tarafından davaya cevap dilekçesinde, ilgili yönerge gereğince, yasal olarak birimde çalışan tüm doktorların, unvanlarına bakılmaksızın , kliniğe bağlı her birimde görevlendirilebileceğini,eğitim görevlisi olmanın böyle bir görevlendirmenin yapılmasına engel olmadığı beyan ve iddia edilmiştir. Davalı kurumun savunması gerçeklerle örtüşmemektedir.Şöyle ki; uygulamada davacı müvekkilimin görev yaptığı hastanede Eğitim  Görevlisi sıfatı olan genel cerrahlar semt polikliniğine görevlendirilmemektedir.Bu iddiamızın haklılığı, dava dosyasına kazandırdığımız belgelerden de anlaşılmaktadır.

2-Dava konusu İDARİ İŞLEMİN UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKANSIZ ZARARLARIN DOĞMASI DA MUHTEMEL DEĞİL,KESİNDİR.

Yukarıda açıkladığımız gibi, dava konusu işlem hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gibi aynı zamanda kamu hizmetinin aksamasına ve kamu zararına da yol açacaktır.Yine yukarıda açıkladığımız gibi, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı da aşikardır.

SONUÇ VE İSTEM                      :

Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek nedenlerle;…….İdare

Mahkemesinin 10.10.2017 tarih ve……..E. sayılı yürütmenin durdurulması yönünde ki

kararının itirazen incelenerek kaldırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.                                                       

 Davacı  Vekili

Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Dilekçesi

Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz ile İlgili Okunması Gereken Yargıtay Kararları

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

.


 Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.