Yurtdışından Türkiye’ye Nasıl Vekalet Verilir?

Yurtdışından Türkiye’ye Nasıl Vekalet Verilir?

Yurtdışında yaşayan bir kişi Türkiye’de bazı işlerini yapması için bir tanıdığına veyahut bir avukata vekaletname verebilir. Yine yurt dışında bulunan kişi Türkiye’de bir dava açmak istiyor ise avukata vekalet vermek zorundadır. Yurt dışında bulunan kişi iki farklı şekilde Türkiye’deki bir kişiye vekalet verebilir:

1) Yabancı ülkedeki noter aracılığı ile

2) Yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu aracılığı ile

Yabancı Ülkedeki Noter Aracılığı ile Vekalet Verme

Öncelikle vekalet verilecek yetkilerin yer aldığı yazılı metni elinizde bulundurun. Bu metni vekalet vereceğiniz yabancı noterin kullandığı dile çevirin. Bu işlemi yeminli bir tercüman ile yapmanız tavsiye edilir. Aksi taktirde yanlış bir çeviri sonucu bazı hak kayıpları yaşanabilir.

Yabancı ülkedeki bir noter aracılığı ile Türkiye’de bulunan bir kişiye veya avukata vekalet verecek iseniz bazı önemli noktalar dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde vekaletname Türkiye’de geçersiz sayılır. Dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

Yabancı Noterde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Vekaletnamenin tüm sayfaları vekalet veren kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Vekaletnamenin tüm sayfalarında yabancı noterin imzası, kaşesi veya mührü olmalıdır.
 • Vekaletname fotoğraflı olarak düzenleniyorsa, fotoğrafın üzerine noter mührü, kaşesi veyahut imzası atılmalıdır.
 • Vekaletnamenin son sayfasına veya sayfanın arkasına pasaport veya nüfus cüzdanı örneği koyulmalı ve bu örnek onaylanmalıdır. Aslı gibidir veya noterin imza kaşesi gereklidir.
 • Boşanma davası veyahut tapu ile ilgili işlem veya davalarda vekaletnamede fotoğraf bulunması zorunludur.
 • Noterde yapılacak bu işlemler kesinlikle “düzenleme” şeklinde yapılmalıdır. Yani notere gelmeden şahıs tarafından hazırlanan vekaletname noterde onaylanırsa bu vekaletname geçersiz sayılır.
 • Vekaletnamede başlık metni olarak “Re’sen düzenleme şeklinde vekaletname ” yazılmasında fayda vardır.
 • Yabancı noterde düzenlenecek metin mümkün oldukça Türkçe metnin anlamına yakın olmalıdır.
 • Türk makamları vekaletnamede düzenlenen yetkilerin açıkça belirtilmesini istemektedir, dolayısı ile bu husus önemlidir ve vekaletnamenin kısa tutulması kişiye sorun çıkartabilir.

Yabancı Noter Vekaletnamesinin Tasdik Edilmesi

İçerik ve yetki yönünden tamamlanan vekaletname ilgili devlet tarafından tasdik edilmelidir. Tasdik edilmedikçe Türkiye’de bu belgenin hangi ülke makamı tarafından verildiği ve resmi olup olmadığı araştıralamaz. Dolayısı ile yabancı noter aracılığı ile hazırlanan vekaletnamenin tasdiki için 2 yol vardır: 1) İmza Tasdiki 2) Apostil Şerhi

 • İmza Tasdiki: İmza tasdiki söz konusu vekaletnamenin çıkartıldığı ülkenin yasalarına göre yapılır. Genellik bu süreçte yetkili tüm makamların imzası toplanıyor ve en son olarak ise Türk Konsolosluğu Büyük Elçisi tarafından imza sirküsü tasdik ediliyor.
 • Apostil Şerhi: Apostil şerhi ile belgenin tasdik edilmesi için ülkelerin Apostil Sözleşmesine taraf olması gerekmektedir. ABD ve tüm Avrupa ülkeleri apostil sözleşmesine taraftır.  Apostil şerhinin hangi makam tarafından konulduğunu bulunduğunuz ülke hukuku belirler. Herhangi bir notere sorarak da öğrenebilirsiniz. Apostil şerhli vekaletname bu sayede Türkiye’de geçerli hale gelecektir.

Yabancı Noter Vekaletnamesinin Ana Dile Çevirisi

Yabancı noterde düzenlenmiş olan ve apostil veya imza tasdiki ile de onaylanan vekaletnamenin artık kullanılacağı ülkenin ana diline çevirisi gerekmektedir. Bu çeviri yine noter veya konsolosluk onaylı olmalıdır.

Örnek: Fransız bir noterden vekaletname çıkartılır. Bu vekaletname Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki bir noterden onayı ile çevirilir.

Bazı noterler çeviriyi vekaletname kağıdının arkasına yapıp onaylasa da Türkiye’de bazı kurumlar bu tür bir çeviriyi kabul etmiyor.

Yeminli tercümanın mutlaka bu konularda tecrübeli olmalısını arayın. Eksik bir usuli işlem yapması durumunda büyük hak kayıpları ortaya çıkabilir.

Apostil sözleşmesine taraf olmayan bir ülkede iseniz zaten Konsolosluğa gitmeniz gereklidir. Çünkü imza tasdiki ile onay sürecini takip edeceksinizdir. Dolayısı ile yeminli tercümanı da konsolosluğa çağırabilir ve burada çeviriyi onaylatabilirsiniz.

Apostil ile onaylanan vekaletnameleri ise gerek ilgili ülkenin Konsolosluğu’nda gerek ise Türkiye’deki herhangi bir noterde çeviri yapabilirsiniz.

Yabancı Ülkedeki Türk Konsolosluğu Aracılığı ile Vekalet Verme

Eğer bulunduğunuz yabancı ülkede Türk Konsolosluğu bulunuyor ise bu şekilde vekaletname çıkartmanız nispeten daha kolaydır. 

 • Türk Konsolosluğunu arayıp noter servisinden randevu alınız.
 • Eğer vekalet verecek kişi Türkçe bilmiyor ise Türkçe bilen bir yeminli tercümanı da randevu saatinde Konsoloslukta hazır bulundurunuz.
 • Vekaletname Türkçe onaylı bir şekilde düzenlenip tarafınıza verilecektir.

Yorumlar (1)

Selam benim babam yatalak hasta yani felc gecirdi islemlerini yapamiyoruz notere gidemiyor noterde ayagina gelmiyor ne yapabiliriz bu durumda

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.