Yurtdışındaki Şahsın Ekonomik Durumunun Araştırılması

T.C.
ADANA

… AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2019/331 Esas 20/10/2020
Konu : Ekonomik ve sosyal durum araştırması

YETKİLİ ADLİ MAKAMLARA
FİNLANDİYA

Davacı ,… ile Davalı , … arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği yazılı davalının mahkemenize çağırılıp ya da iç hukukunuzun elverdiği ölçüde görevli memurlarınız aracılığıyla ekonomik ve sosyal durumunun araştırılarak,

1-Halen çalıştığı iş ve varsa işyerinin unvanı ve açık adresi, serbest çalışıyor ise bu işyerin açık adresi ve buradan elde ettiği gelir tutarının bildirilmesi,

2-Çalıştığı bir kurum var ise bu kurumdan aldığı ücreti gösterir son aya ait tasdikli maaş bordrosunun gönderilmesi,

3-Üzerinde kayıtlı taşınır taşınmaz malının olup olmadığı ve bunlar hakkındaki bilgilerin bildirilmesi (tapu kaydı, plaka vs.),

4-Bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa kaç kişi olduğu, bu kişilerin çalışıp çalışmadıkları, devam ettikleri okul var ise eğitim durumlarının, belirlenip sonucun mahkememize gönderilmesi rica olunur.

Aşağıda isim ve adresi yazılı bulunan şahısların muris babasından kalan adına kayıtlı taşınır yada taşınmaz mallarının bulunup bulunmadığının tahkik ve tespit ettirilerek neticeden duruşmanın bırakıldığı … tarihinden önce mahkememize bilgi verilmesi rica olunur.

Katip-E-İMZA, Hakim 21158- E-İMZA

DAVACI :
T.C NO :
Adres :

Ek: 1 adet evrak ve istinabe talepnamesi

Son düzenleme tarihi 30 Ekim 2020 07:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.