Yurtdışındaki çalışmayla sağlanan dövizin alınıp harcanmasına yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Yurtdışındaki çalışmayla sağlanan dövizin alınıp harcanmasına yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davacı-davalı, yurtdışındaki çalışmalarıyla sağladığı 40.000 İsviçre Frangı’nı kocasının alıp harcadığını, daha sonra da iade etmediğini ileri sürerek, bu paranın (TL) tutarında karşılığı olan 46.000 TL.’nin davalıdan faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.

Bu istek, boşanmanın eki niteliğinde olmayıp aile mahkemesinin görevine girmemektedir. Mal rejimi dışında genel hükümlere tabidir. O halde, davacı-davalı kadının, bu talebi yönünden görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 01.02.2011, E. 2009/19544, K. 2011/1553.)

Yurtdışındaki çalışmayla sağlanan dövizin alınıp harcanmasına yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı-davacınm, birleşen boşanma davasına ilişkin dava dilekçesindeki, davalı tarafından çekildiği iddia edilen 32.160 Amerikan Dolannın iadesine ilişkin isteği boşanmanın fer’isi niteliğinde olmayıp, ayrıca nisbi harca tabi bağımsız bir taleptir.

Dava açılırken yatırılmış bulunan başvurma harcı dava dilekçesinde yer alan tüm talepleri kapsar. Öyleyse bu taleple ilgili davalı-davacıya nisbi peşin harç noksanlığım ikmal etmesi için süre verilmesi (492 s. K. md. 30-32), harcın ikmal edilmesi halinde, talebin hukuki niteliği de belirlenerek görev yönü de düşünülmek suretiyle hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu yönler nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 22.12.2010, E. 2009/20318, K. 2010/21732.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 16:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.