Yurtdışına Yerleşme Niyetinin Gerçekleşmemesi Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dava Dilekçesi

May 6, 2020 | Dava Dilekçesi

Yurtdışına Yerleşme Niyetinin Gerçekleşmemesi Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ (   ) AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Saim İNCEKAŞ

 –

DAVALI:

KONU:         

1)Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik ve sadakat yükümlüğünün ihlali sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi,

2)Müvekkile lehine 20.000 TL maddi, 30.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi taleplerimizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davalı ağır kusur ve davranışlarıyla evlilik birliğinin temelden sarsılmasına ve ortak yaşamın taraflar için çekilmez hale gelmesine neden olmuştur. Şöyle ki;

1-) TARAFLAR X YILINDA EVLENMİŞTİR. BU EVLİLİK SONUCU MÜŞTEREK ÇOCUK BULUNMAMAKTADIR.

Davacı müvekkile ile davalı X tarihinde görücü usulü tanışarak evlenmişlerdir. Evlilik sürecinde müşterek çocuk bulunmamaktadır.

Davacı müvekkile İngiltere’de doğmuş ve hayatını orada idame ettirmektedir. Türk ve İngiliz vatandaşlıklarına sahiptir. İngiltere’de devlet memuru statüsünde laboratuvarda çalışmaktadır. Müvekkilenin önceki evliliğinden olma 1997 doğumlu X ve 2008 doğumlu X adında bakmakla yükümlü olduğu iki çocuğu vardır.

Müvekkile İngiltere’de ikamet etmesine rağmen Adana’ya çeşitli zamanlarda ziyarete gelmiştir. Yine bu ziyaretlerden birisinde davalı X ile tanışmış ve 13 Aralık 2018 tarihinde nikah gerçekleşmiştir.

2-) EVLİLİK KARARI DAVALI X’NIN İNGİLTERE’YE YERLEŞMESİ NİYETİ İLE ALINMIŞTIR. ANCAK EVLİLİKTEN HEMEN SONRA DAVALI ALINAN BU ORTAK KARARA UYMAMIŞTIR.

Müvekkile X İngiltere’de ikamet etmektedir. Adana’ya ziyaret amacı ile geldiği sırada davalı X ile tanışmış ve taraflar evlilik sürecine girmiştir.

Davacı müvekkile X, kendisinin de evlenmek istediğini ancak İngiltere’de yaşadığını ve bu evliliğin yürümesi için davalı X kendisi ile İngiltere’ye gelmesi gerektiğini beyan etmiştir. Davalı X ise İngiltere’ye kendisinin de gelmek istediğini ve gerekli tüm işlemlerin başlatılması için ne gerekiyorsa yapacağını beyan etmiştir.

Evlilikten hemen sonra davacı müvekkile, davalının İngiltere’ye yerleşebilmesi gerekli işlemleri başlatmıştır. Bu süreçte gerekli tüm harcamalar müvekkile X tarafından yapılmıştır. (EK 1- IELTS sınavı harç ve konaklama için 500 £ transfer dekontu) İşlemler neticesinde davalı X’nın Ankara’da yapılacak olan bir sınava girmesi gerekmiştir. Ancak İngiltere’ye yerleşme vaadiyle evliliğin gerçekleşmesini sağlayan davalı X bu sınava dahi girmemiş, İngiltere’ye gitmekten vazgeçtiğini söylemiştir. (EK 2- Davalının sınava girmediğini gösterir mesaj görüntüleri)

Maddi ve manevi yönden İngiltere’de hazırlık içerisinde olan davacı müvekkil Korkut bu durum karşısında adeta kendisini tuzağa düşürülmüş bir şekilde hissetmiştir.

3-) DAVALI EŞ SADAKAT VE DÜRÜSTLÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMIŞTIR.

Davalı X evlilik bilinç ve sorumluluğuna hiçbir zaman sahip olmamış, çevresine dahi evli olduğundan ve eşi ile görüştüğünden bahsetmemiştir. Şöyle ki;

Davalının kuzeninin eşi olan X’a ait sahte bir facebook hesabı aracılığı ile davacı müvekkile ile iletişime geçilmiştir. X davacı müvekkileye “Hala birlikte misiniz, X sizin evli olmadığınızı söylüyor, X seninle hiç konuşmadığını ve mesajlaşmadığını söylüyor, X senden boşandığını söylüyor” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. (EK 3 -Davacı müvekkileye yazan hesap ile yapılan sohbete dair görüntüler) Bu durum üzerine davalı X’ın evliliği herkesten gizlediği ve kendisini herkese bekar tanıttığı yalanları gün yüzüne çıkmıştır.

4-) DAVALI HAKARETAMİZ SÖZLER İLE DAVACI MÜVEKKİLEYİ BOŞANMAYA ZORLAMIŞTIR.

Davalının çevresine söylediği yalanlar gün yüzüne çıkmıştır. Bu durumun öfkesini davacı müvekkileye yansıtmış ve hakaretamiz sözler ile boşanmaya zorlamıştır. (EK 4– Whatsapp üzerinde davalı tarafından davacı müvekkileye gönderilen ses kaydı )

Davalı kendisinin davacıyı sevmediğini, ona aşık olmadığını, bu evliliğin en baştan beri yanlış olduğunu dile getirmiştir. ( EK 5- Davalının evliliğin sona ermesi ve arkadaş kalmak istediğini söylediği mesaj görüntüsü ) Bu tutum karşısında müvekkile evliliğin ne taraflar için ne de toplum için artık bir yararının kalmadığını anlamış, derin elem ve keder duymuştur.

5-) DAVALI EVLİLİK SÜRESİNCE DAVACI MÜVEKKİLEDEN SÜREKLİ PARA İSTEMİŞ, ÖYLE Kİ DAVALI BU PARALAR İLE KENDİSİNE ARABA ALMIŞTIR. MÜVEKKİLE X DAVALI X TARAFINDAN AŞK OYUNLARI İLE DOLANDIRILMIŞTIR.

Davalı X evliliğin henüz ilk gününden itibaren davacı müvekkileden para istemiştir. Bu doğrultuda davacı müvekkile tarafından davalıya birçok para transferi gerçekleştirilmiştir.( EK 6- Davacı müvekkile tarafından gerçekleştirilen para transferi dekontları )  Davalı gönderilen paralar ile kendisine araba dahi almıştır. ( EK 7- Alınan arabaya dair yollanan 5.000 £ transfer dekontu ve arabanın ruhsatı )

Nitekim davacı müvekkile kendisinin duyguları kullanılarak dolandırıldığının farkına varıp para yollamayı kesince davacı X gerçek niyetini gözler önüne sermiştir. Bu andan itibaren davalı Süha hiçbir zaman davacı müvekkileyi sevmediğini ve bu evliliğin sona ermesi gerektiğini söylemiştir. ( EK 8- Davalı X davacı müvekkileyi boşanmaya zorladığı mesaj görüntüsü )

6-) MÜVEKKİLE LEHİNE 30.000 TL MADDİ ve 30.000 TL MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR. BU TUTAR DAVALI TARAFI YOKSULLUĞA DÜŞÜRMEYECEKTİR.

Davalının evliliğin temelinden sarsılmasındaki kusurunun ağırlığı ve yoğunluğu gözetildiğinde davacı müvekkile lehine tazminata hükmedilmesi zarureti hasıl olmuştur.

Müvekkile eşinin X’ye geleceği düşüncesi ile evinin lokasyonunu değiştirmiş ve ileriye yönelik birçok harcama yapmıştır. Nitekim evliliğin sona ermesi nedeniyle tüm bu mevcut ve beklenen menfaatleri son bulacaktır. Bu nedenle 30.000 TL maddi tazminat talep ederiz.

Müvekkile hakaretamiz söz ve davranışlar, duygularının ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kullanılması ve evlilik bilincinden uzak davranışlara maruz kalmış, bu vakıalar müvekkilenin kişiliğinde telafisi güç enkazlar yaratmıştır. Bu süreçte zorunlu olarak antidepresan kullanacak derecede yıpranmıştır. Bu nedenle 30.000 TL manevi tazminat talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, HMK ve diğer tüm yasal mevzuat hükümleri

DELİLLER:

  • Tanık,
  • Bilirkişi incelemesi,
  • Mali ve ekonomik durum araştırması,
  • Mesajlaşma görüntüleri,
  • Dekont ve belgeler,
  • Her türlü yasal delil.

TANIKLARIMIZ: (Davacı müvekkilenin X’da çevresi bulunmamaktadır, bu nedenle Sayın Mahkeme’ye bir tanık bildirebilmekteyiz.)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik ve sadakat yükümlüğünün ihlali nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini,
  • Müvekkilenin madden ve manen uğradığı zarar sonucu , davalı aleyhine 30.000 TL maddi 30.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini,

Vekaleten, saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                           Davacı Vekili

                                                                                                     Av. Saim İNCEKAŞ

 

EKLER:

 

-1- IELTS sınavı harç ve konaklama için 500 £ transfer dekontu

-2- Davalının sınava girmediğini gösterir mesaj görüntüleri

-3- Davacı müvekkileye yazan hesap ile yapılan sohbete dair görüntüler

-4- Whatsapp üzerinde davalı tarafından davacı müvekkileye gönderilen ses kaydı

-5- Davalının evliliğin sona ermesi ve arkadaş kalmak istediğini söylediği mesaj görüntüsü

-6- Davacı müvekkile tarafından gerçekleştirilen para transferi dekontları

-7- Alınan arabaya dair yollanan 5.000 £ transfer dekontu ve arabanın ruhsatı

-8- Davalı X’nın davacı müvekkileyi boşanmaya zorladığı mesaj görüntüsü

-9- Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.