Yurtdışına Çıkış Yasağının Kaldırılması Dilekçesi Örneği

Yurtdışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İçin Yazılması Gereken Dilekçe


……………… NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEPTE BULUNAN         : ………………

                                  ADRES

MÜDAFİİ    : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

SORUŞTURMA NO           : …………(………….Cumhuriyet Başsavcılığı)

KONU                   : Müvekkil ……….. Hakkında Pasaport Sisteminden Konulan “Yurtdışına Çıkış Yasağı Şerhi”nin Kaldırılması Talebidir.

AÇIKLAMALAR  :

                Müvekkil, hakkında yürütülen ………… numaralı soruşturmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Savcılık kanalıyla hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konulmamıştır.

                Müvekkil X Havaalanında pasaport sistemi üzerinden “yurtdışına çıkış yasağı şerhi” konulduğunu öğrenmiştir. Müvekkilin asıl birliği zaten KKTC’dir. Ayrıca dilekçemizin ekinde sunulmuş olan …………….. tarihinde Karargah Subaylığı (Kurmaylık) Sınavı KKTC’de yapılacaktır. Müvekkilin ikametgahı da sistemden görüleceği üzere KKTC’dir. Müvekkil de söz konusu sınava iştirak etmek için ……….. günü başvuru yapmış olup sınav merkezi tercihini o zaman KKTC olarak belirlemiştir. Şu aşamada sınav merkezini değiştirmesi usul olarak mümkün değildir. Soruşturmanın başlamasıyla konulan yurt dışına çıkış yasağı şerhinin mevcutiyeti, müvekkili telafisi imkansız zararlara sürükleyecektir. Zira müvekkilin önceden başvurduğu ve tarihi ……………. olan sınava iştirakini imkansız kılacaktır.

                Müvekkil Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığı tüm zamanlar boyunca fetöcülerin baskısı altında kalmıştır. Müvekkilin ………. Cumhuriyet Başsavcılığının …………. soruşturma sayılı dosyasına delil olarak gösterilen ………. Cumhuriyet Başsavcılığının ……… soruşturma sayılı dosyası, Anayasa Mahkemesinin………….. sayılı bireysel başvurusu, Ankara …… İdare Mahkemesinin ………… E. Sayılı dosyaları ile müvekkilin FETÖ terör örgütü mensuplarından görmüş olduğu yıldırma politikası gözler önünde iken ve hatta darbe öncesinde görev yeri değiştirilmek suretiyle darbe girişimine engel olmasına imkan verilmemesi birlikte değerlendirildiğinde müvekkilin FETÖ terör örgütü üyesi olmadığı hatta bu yapıya karşı yıllar yılı karşı durduğu tartışılmazdır. Sırf hakkında soruşturma başladı diyerek mahkeme kararı dahi olmaksızın yurt dışı çıkış yasağı neticelerini kolay yoldan sağlayan müvekkilin pasaportuna konulan tahdidin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Hukuki süreç yargıda yaşanan iş yoğunluğu sebebiyle halen devam etmektedir. Müvekkilin söz konusu soruşturma dosyasında hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi an meselesidir. Ancak tahdidin kaldırılması için müvekkilin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinin beklenmesi telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır. Yıllar yılı fetöcülerin müvekkile yapmış olduğu yıldırma politikasından ve müvekkilin bu baskıdan yılmayarak yıllarca vatanına hizmet etmesinin ödülü bu olmamalıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi neticesinde çürük elmaların bir bir ayıklandığı, müvekkile baskı yapan subayların hakkında karar veren askeri hakim ve savcıların gerçek yüzlerinin ortaya çıkmış olması ve buna müvekkilin de yapmış olduğu şikayetler ile kısmen vesile olması neticesinde tam rahat bir nefes alan müvekkil hakkında başlatılan soruşturmanın tutar bir yanı bulunmamaktadır. Bu haksızlığın yanında ayrıca bir de yurt dışına çıkış şerhi ikmali ……………’de yapılacak olan kurmaylık sınavına iştirakini mümkünsüz kılarak müvekkilin başarılı mesleğinde yükselmesine engel olacaktır.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle müvekkilin pasaportu üzerine konulan tahdidin kaldırılarak yurt dışına çıkışına izin verilmesi için gereğinin ifasını saygı ile bilvekale arz ve talep ederim.

                                                               ……………. Müdafii

                                                              Av. …………………….

                                

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.