Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Yurt dışına yapılacak tebligatlar çoğu zaman tartışma konusu olabilmektedir. Özellikle mahkemede çalışan personelle bu konuda tartışmalar yaşanabilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan aşağıda yer alan tebliğ bu konuda bazı hususlara açıklık getirmiştir.

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2020 yılında yapılacak uygulamada: I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar ile açıklanan hususların göz önünde tutulması, II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatı uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için, A. Tebligat talebinde; (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 50 TL posta gideri alınması; a) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde, ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğine gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi, b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğrudan iletilmesi, c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, (2) Diğer ülkeler için ise 90 TL posta gideri alınması, a) İlgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dış temsilciliğe gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi, b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönderilmesi, c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, (3) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınarak; a) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 95 ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı muhatabın adı belirtilerek evrak ile birlikte “ABC LEGAL, 633 Yesler Way, Seattle, WA 98104, USA” adresine gönderilmesi, ABD hükümetine yapılacak tebligatlarda 95 ABD Doları masrafın yatırılmaması, tercümeli evrakın Bakanlığımıza gönderilmesi, b) Avustralya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden tebliğ yapılacak Capital Territory (ACT) Eyaletinde 365 Avustralya Doları, posta kodu 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km’den uzak olmayan yerler için 200 Avustralya Doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğumuz adına düzenlenmesi, c) Bahamalar yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde masraf talep edildiğinden muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD Doları, muhatabın şirket olması halinde 160 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda 165 Avro masrafın peşin ödenmesi talep edilmekte, adrese göre masrafın yatacağı adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlar genellikle ücretsiz olmakla birlikte adli memur aracılığıyla yapılan tebligatlarda masraf talep edildiğinden 60 Avro veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına havaleyi yapanın kimliği ve tebligatın yapılacağı muhatabın adıyla birlikte dosya referans numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837) RIB: 30004 02837 00011021524 94 IBAN: FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX” hesabına, 48,75 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3) 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 France” adresine gönderilmesi, f) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarında çekin (alıcı kısmına “Ministry of Finance” yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilmesi; tebliğ yapılacak belge örneğinin evrak ile birlikte gönderilmesi, g) Kuzey İrlanda adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 70 GBP veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Council of Sworn Bailiffs” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “Registration No. 90001497619 Registered office: 82-3 Brivibas Street, Riga, LV-1001, Latvia Bank: Swedbank AS Account No.: LV93HABA0551038096742 SWIFT code: HABALV22” hesabına, 113,97 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Council of Sworn Bailiffs Brivibas Street 82-3 Riga, LV-1001 Latvia” adresine gönderilmesi, h) Litvanya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB “DnB bankas”, code of legal entity 126198978” hesabına, 110 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Ministry of Justice, Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius LITHUANIA” adresine gönderilmesi, ı) San Marino adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino” adresine gönderilmesi, i) Singapur adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligat işlemlerinde 70 Singapur Doları masraf talep edilmekte olup Singapur Dolarının ülkemizde dolaşımda bulunmaması nedeniyle ABD Doları veya Türk Lirası karşılığının mahkeme veznesine adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligat işlemlerinde 400 Baht masraf talep edilmekte olup Tayland Bahtı ülkemizde dolaşımda bulunmadığından ABD Doları veya Türk Lirası karşılığının mahkeme veznesine adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Ministry of Justice, Transparency & Human Rights, Directorate of Pardon Award and International, Judicial Co-operation, Section of International Judicial Co-operation in, Civil Cases 96 Mesogeion Av. Athens 11527 / GREECE” adresine gönderilmesi, B. İstinabe talebinde; (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 50 TL posta gideri alınması, ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, (2) Diğer ülkeler için ise 90 TL posta gideri alınması, ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazısında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, (3) Bilirkişi incelemesi istenilen istinabe taleplerinde, yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 1.000 TL’nin mahkeme veznesine ekonomik ve sosyal durum araştırmaları için 1.000 TL avansın mahkeme veznesine yatırılmasının sağlanması, Köln şehrindeki açıklama kısmına “9709.000.1230.7” nolu muhasebe numarası ve dosya numarası yazılmak suretiyle 15 Avronun yatırılarak makbuz örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi, Kiel şehri ile Essen ve Düsseldorf Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde bulunan şehirlerde asgari 8.953 Danimarka Kronu (DKK) (Baba, anne ve Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarınca istinabe taleplerinin yerine getirilmesinde masraf talep edildiğinden 100 ABD Doları tutarındaki ücretin mahkeme veznesine devletadlî makamı tarafından istenmesi halinde masrafın ödeneceğine dair ilgilisinden Türkçe “Taahhütname” alınması, taahhütnamenin tercüme ettirilmemesi, örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi, istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmemesi, III. Ortak hükümler kapsamında; (1) Yukarıdaki maddeler uyarınca masrafın mahkeme veznesine Adli yardım talepli olması veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle masrafların re’sen Hazineden karşılandığı dosyalarda; a) İstenen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin veya tarih ve sayısının Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi, b) Yabancı adli makamlarca peşinen istenen masrafların Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen adli yardımlaşma evrakına eklenmesi, c) Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 20:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.