Yüreğir Boşanma-Aile Avukatı

Eki 14, 2018 | Boşanma Avukatı

Yüreğir Boşanma-Aile Avukatı

Boşanma, yasal olarak evliliğin sona ermesine ‘boşanma’ denir. Günümüz şartlarında boşanma oldukça yaygındır.  Boşanma tarihsel olarak evlilik kadar eskidir. Tüm toplumlarda ‘boşanma’ durumu görülmüştür.

Boşanma Nedir, Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma Dava Süreci ve Bilinmesi Gerekenler

Yazımızda şu başlıkları ele alacağız: Yüreğir Aile Avukatı, Yüreğir Anlaşmalı Boşanma, Boşanma Avukatları, Yüreğir’de Boşanma Davası, Boşanma Nedenleri, Mut’ta Nasıl Boşanma Davası Açabilirim, Boşanma Dilekçesi, Boşanmaya Cevap Dilekçesi, Yüreğir’de Açılan Boşanma Davası Ne Kadar Sürer…

Boşanma Davası İki Farklı Yol İle Açılabilir:

Yüreğir ilçesinde Boşanma davası açarken 2 yol izlenebilir. Bunlardan birisi ‘çekişmeli boşanma’ diğeri ise ‘anlaşmalı boşanma‘ davasıdır.

Boşanma Nedenleri ve Sebepleri Nelerdir?

Medeni Kanunda yer alan boşanma sebepleri şunlardır:

 1. Zina
 2. Hayata kast, şiddet
 3. Eşe pek kötü muamele
 4. Eşin yüz kızartıcı suç işlemesi
 5. Terke dayalı boşanma
 6. Akıl hastalığı nedeni ile boşanma
 7. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma
 8. Fiili olarak ayrı yaşayan eşler arasında boşanma

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma için öncelikle aranan şart eşlerin evliliklerinin 1 yılı doldurmuş olmasıdır. Yüreğir ilçesinde yaşayıp evlilikleri henüz 1 yılı doldurmamış eşler anlaşmalı boşanma davası açamazlar. Bu eşler ancak ‘çekişmeli boşanma’ davası açabileceklerdir.

Yüreğir’de Boşanma Sürecini Nasıl Başlatırım?

Boşanma davasının hukuki olarak başlatılabilmesi için öncelikle ‘boşanma dilekçe’ si Yüreğir Aile Mahkemesi’ne sunulmalıdır. Boşanma dilekçesi ve ilgili harçlar mahkemeye sunularak boşanma süreci başlatılmış olur. Dilekçenin sunulmasının akabinde sırası ile Ekonomik Sosyal Durum araştırması, cevap ve cevaba cevap dilekçeleri şeklinde süreç devam eder.

Dilekçeler aşamasının sona ermesiyle birlikte ‘boşanma davasında ön inceleme duruşması’ yapılır. Akabinde mahkemece dilekçede sunulan tanıklar dinlenir ve belirtilen diğer delillerin toplanması sağlanır. Tanıkların ifadelerine karşı taraflar beyanda bulunurlar. Mahkeme tüm bu hususları göz önünde bulundurarak kararını verir.

Mahkemenin karar aşamasından sonra ise gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi gerekir. Bu husus kararın kesinleşmesi için zorunludur. Taraflar karara karşı öncelikle istinaf mahkemesine itirazda, sonrasında ise temyiz ederek yargıtay mahkemesine itirazda bulunabilirler.

Tüm bu süreçlerin sonrasında boşanma kararı kesinleşir ve nüfus müdürlüğünce eşlerin sicillerine bekar ibaresi işlenir.

Yüreğir İlçesinde Boşanma Davası Ne Kadar Sürer, Yüreğir’de Boşanma Davası Ne Kadar Uzar?

Boşanma davası ‘anlaşmalı boşanma’ ise davanın açılması ve kararın kesinleşmesi ortalama olarak 2 ay sürmektedir. Davanın açılması ile aynı hafta içerisinde duruşma günü alınabilmektedir. En hızlı ve tarafları yıpratmayan süreç anlaşmalı boşanma davasıdır.

Boşanma davası ‘çekişmeli boşanma’ ise davanın açılması ve kararın kesinleşmesi toplam olarak 10 ila 18 ay arasında bir süreye kapsar. Bu sürecin uzaması davada yer alan avukatlara ve işlerini ne kadar iyi yaptıklarına bağlıdır.

Hızlı Boşanma Nasıl Olur? Hızlı Boşanma Yolları Nelerdir?

Öncelikle hızlı boşanmak isteyen bir eş hak kaybına uğramamaya dikkat etmelidir. Bir an önce boşanalım bitsin niyetinde iken nafaka, maddi-manevi tazminat ve mal paylaşımı gibi konulardan büyük zararlar içerisinde çıkabilir. Ancak genel olarak ‘anlaşmalı boşanma’ sürecinin en hızlı boşanma yolu olduğunu söylemek mümkündür.

blank

Nasıl Hızlı Boşanılır? Hızlı Boşanma Yolları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona ermekte ve taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde her hususta anlaştıkları için herhangi bir ihtilaf meydana gelmeden süreci atlatmaktadırlar.

Boşanma Davasını Kimin Açtığı Önemli Mi? Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalıdır?

Boşanma davasında önemli olan hangi tarafın daha az kusurlu olduğudur. Dolayısı ile davayı kimin açtığının bir önemi yoktur. Önemli olan davada kusur oranlarını deliller ışığında ispatlayabilmektir.

Taraflardan birisi boşanma davası açtığında diğer taraf ‘karşı dava’ açma hakkına sahiptir. Dolayısı ile Yüreğir’de boşanma davasını öncelikle kimin açtığının hiçbir önemi yoktur.

Taraflardan kadın veya erkeğin hangisinin daha önce boşanma davasını açtığının bir önemi bulunmamaktadır.

Yüreğir’de Boşanma Davası Nasıl Açılır, Nasıl İlerler – 2018

Boşanma davası eşlerden birinin bulunduğu yerdeki ‘Aile Mahkemesi’ne açılır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla ‘Asliye Mahkeme’si görevlidir.Boşanma davası açmak isteyen eş avukatı ile hazırlamış olduğu boşanma dilekçesini 3 adet olacak şekilde hazırlar ve adliyede bulunan mahkeme tevzi kısmına sunar.

Boşanma davası açmak isteyen eşin mahkemeye sunduğu dilekçelerin hukuken kabul görmesi için ilgili harçları yatırmaları gerekir. Bu harçlar genellikle nispi harç, başvuru harcı, peşin harç gibi kalemlerden oluşur. Bir boşanma davasında 2018 yılı için ortalama 130 lira harç alınmaktadır. Harç haricinde mahkemenin yapacağı masrafların karşılanması anlamına gelen ‘gider avansı’ mahkemece dava açan eşten istenir. Bunun tutarı ise 200 liradır. Toplamda 350 liralık bir gider ile boşanma davası açılmaktadır.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar, Boşanma Davası İçin Ne Gerekli? -2018

Boşanma davasını açarken gerekli olan tek belge T.C. kimlik numaranızın yer aldığı kimliğiniz veyahut ehliyetinizdir. Boşanma davasının açılıında tek gerekli evrak kimliğiniz olsa da ilerleyen süreçlerde davaya etki edebilmek ve davadan lehinize bir karar çıkartabilmek için çeşitli evraklar temin etmeniz gerekir. Boşanma için gerekli evraklar yazımızda tüm bu evraklara değindik.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır, Nereye Verilir?

Mahkemeye sunulacak bir dilekçenin nasıl hazırlanması gerektiği ve hangi hakların talep edilip hangi esasa yönelik konulara değinilmesi gerektiği kanuna uygun bir şekilde dile getirilmelidir. Bu konuda ‘Boşanma Dilekçesi Örneği -2018‘ yazımızdan örnek bir boşanma dilekçesini inceleyebilirsiniz. Dilekçede bulunan eksiklikler ve kanuna aykırı bilgiler büyük hak kayıpları yaşamanıza yol açabilecektir. Bu nedenle boşanma davası dilekçesinin içeriği dikkatlice ve uzman bir avukat tarafından hazırlanması önerilir.

blank

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Boşanma dilekçesi nereye verilir?

Örneğin dilekçede yer alan bir eksiklik yüzünden boşanma davasının reddi mümkündür. 

Bir başka örnek olarak dava dilekçesinde eksik talep edilen maddi ve manevi tazminat nedeniyle haricen büyük miktarda harçlar yatırılarak maddi manevi tazminat talebinde bulunulması gerekebilir.

Boşanma Davasında Duruşmaya Eşlerin Çıkması Zorunlu Mudur?

Bu sorunun cevabı için yukarıda bahsettiğimiz üzere 2 çeşit durumda soruyu ele almamız gerekir. Boşanma davası ‘anlaşmalı boşanma’ olarak açılmış ise bu durumda ilk duruşmaya eşlerin katılması zorunludur. Eşlerin avukatlarının duruşmaya katılması yeterli olmaz. Dolayısı ile avukat ve eşler duruşmada birlikte bulunmalıdır. Bunun nedeni ise hakim bizzat eşlere ‘anlaşmalı boşanma protokolü’nde yer alan maddeleri kabul edip etmediklerini sormak zorundadır. Eşlerin duruşmada protokolü onaylaması sonucunda mahkmece boşanma kararı verilir.

Diğer bir çeşit olan ‘çekişmeli boşanma’ davasında ise eşler mahkemeye gelmek zorunda değildirler. Taraflar vekil olarak kendilerine tutacakları avukatları ile mahkemede kendilerini temsil ettirebilir. Duruşmada karşı karşıya gelmek istemeyen taraflar genellikle bu yolu tercih eder. Yurtdışındaki işi nedeni ile veyahut yurtiçindeki iş yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılamayacak tarafların avukatının duruşmaya katılması yeterlidir.

Yüreğir’de Açtığım Boşanma Davasının Mahkemesine Gidilmezse Ne Olur?

Bu durumda eğer dava ‘anlaşmalı boşanma’ davası ise hakim davayı reddedecektir. Ancak eğer söz konusu boşanma davası ‘çekişmeli boşanma davası’ ise tarafın avukatının duruşmaya katılması yeterlidir. Tarafın bir avukatı dahi yok ise duruşmaya katılmaması durumunda dava reddedilmez. Ancak gerekçeli bir şekilde savunmasını yapamadığı için mahkemeye katılmayan taraf büyük mağduriyetler yaşayabilir. Örneğin aleyhine büyük miktarda tazminat ve nafakaya hükmedilebilir.

Boşanma Davasında Avukat Şart Mıdır? Boşanma Davasında Avukatın Önemi Var Mıdır? Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki Türkiye’de mahkemeler huzurunda kişi kendisini savunma hakkına sahiptir. Kişinin hiçbir dava için bir avukat tutma zorunluluğu yoktur. Dolayısı ile Yüreğir’de açacağınız bir boşanma davasında avukat şart değildir. Özellikle tarafların anlaşmalı olarak her konuda ortak karara vardığı anlaşmalı boşanma davalarında avukatın bulunmamasının ciddi bir önemi yoktur. Ancak taraflara ileriye yönelik inşai haklara yol açan bu davada bir avukat tutarak hiçbir pürüze mahal bırakmamaları önerilir.

blank

Boşanma Davasında Avukatın Önemi Var Mıdır? Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Diğer yandan ‘çekişmeli boşanma’ davalarında ise tarafların bir avukat tutması neredeyse şarttır. Çekişmeli bir boşanma davasında avukat büyük önem arz eder ve aleyhinize doğabilecek kritik kararları engeller. Örneğin mahkemece yüksek miktarlarda maddi ve manevi tazminat almanızı, sosyal ve ekonomik durum çerçevesinde yüksek miktarlarda nafaka alınmasını davanın gidişatı belirler. Davanın gidişatına ise en büyük etkiyi avukatınız yaratır.

Tüm bunların yanında hukuka aykırı velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi kararlarda avukatınız istinaf mahkemesine karşı yapacağı itirazda adaletin yerini bulmasını sağlar.

Boşanma davaları genel olarak çok teknik ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Yargıtayın ilgili daireleri her geçen gün yeni içtihat niteliğinde kararlara imza atmaktadır. İyi bir boşanma avukatı tüm bu içtihatları takip ederek müvekkilinin somut durumuna uygular ve müvekkilinin lehine olan kararı yerel mahkemenin alması için yol gösterir. Eşlerden boşanma davasında süreci tek başlarına yürütmeleri beklenemeyecek kadar zor bir durumdur.

Kocası Tarafından Dövülen Kadın Ne Yapmalı?

Öncelikle böyle bir durumda en yakın karakola uğramanız ve şiddet olayını anlatarak durumu polisler tarafından tutanak altına aldırmanızı öneririm. Hemen sonrasında polis ekiplerince hastaneye gönderilirsiniz ve darp raporu için doktor muayenesinden geçersiniz. Elinizde bulunan bu tutanak ve darp raporu ile uğradığınız şiddetin maddi ve manevi olarak karşılığını açacağınız boşanma davasında eşinizden alabilecek duruma gelirsiniz. Yine eşinize karşı korkunuzun devam etmesi durumunda Aile Mahkemesince ‘uzaklaştırma‘ kararı alabilirsiniz. Uzaklaştırma kararı eşinizin yanınıza yaklaşması durumunda hapse atılacağı anlamını taşıyan bir karardır.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya, Hangi Durumlarda Anneye Verilir? Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayetinin kime verileceğine Mahkeme karar verir. Mahkeme bu kararı verirken çocuk için yararlı olanı yani ‘çocuğun üstün yararı’nı gözetir. Bu şu anlama gelir; anne veya babanın mutluluğuna veyahut yararına değil, çocuğun ruhen ve fiziken gelişiminin ve mutluluğunun hangisi yanında daha sağlam olacağına bakılır. 

Mahkeme çocuğun üstün yararına yani velayetin anneye mi babaya mı verileceğini yorumlarken şu gibi kriterleri inceler: Cinsiyet, Eşin sosyal durumu, Eşin Maddi Durumu, Eşin çocuk ile ilişkisi ve uyumu…

Yüreğir’de Boşandıktan Sonra Evlenme Süresi Erkek  Ne Kadardır? -2018

Yasalarımızda erkek için boşandıktan sonra belirli bir bekleme süresi mecburiyeti yoktur. Erkek boşandıktan hemen 1 gün sonra dahi evlenebilir. Ancak kadınlar için durum farklıdır. Yasalarımızda kadınların boşandıktan sonra yeniden evlenebilmeleri için belirli bir süre beklemeleri koşulu bulunmaktadır.

Yüreğir’de Kadın İçin Yeniden Evlenme Süresi (İddet) Ne Kadardır? Kadın İçin Bekleme Süresi Ne Kadardır?

Kanunlarımız tarafından boşanan bir kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük bir iddet ( bekleme süresi ) zorunluluğu getirilmiştir. Bunun amacı kadının hamile olması durumunda çocuğunun önceki eşinden olma ihtimalini ortadan kaldırmaktır.

300 günlük iddet (bekleme süresi)ni beklemeden evlenmek isteyen kadın devlet hastanesinden alacağı ‘hamile değildir’ şeklindeki raporu nüfus müdürlüğüne sunarak anında yeni evliliğini gerçekleştirebilir.

Yoksulluk Nafakası Ne Kadar? Yoksulluk Nafakasını Kaldırma Şartları Nelerdir?

Yoksulluk nafakası boşanma nedeni ile ekonomik olarak zorluğa düşecek eşe verilir. Yoksulluk nafakası söz konusu eşin yeni bir iş bulması durumunda veyahut yeni bir evlilik yapması durumunda mahkemece kaldırılır. Yoksulluk nafakasının miktarı eşlerin sosyal ve ekonomik şartları göz önüne alınarak belirlenir.

İştirak Nafakası Nedir? İştirak Nafakası Nasıl Kaldırılır?

İştirak nafakası ise boşanma sonucunda müşterek çocukların hak kazandığı nafaka türüdür. Velayet sahibi olmayan eşe çocuğun 18 yaşına basana kadarki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mahkemece hükmedilir. İştirak nafakasının ortadan kalkması mümkün değildir. Ancak velayet sahibi eşin ekonomik durumunun çok iyi olması durumunda çocuklar için iştirak nafakasını istememesi durumunda iştirak nafakası ortadan kalkabilir. Ancak bu ortadan kalkma yine velayet sahibi eşin ekonomik durumunun bozulması anında geçersiz hale gelir ve mahkemece yeniden iştirak nafakasına hükmedilebilir.

Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Belirlenir? Tazminat Talebi Nasıl Olur?

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat tarafların kusur oranına, ekonomik durumlarına ve evliliğin süresine göre belirlenir. Boşanma davasında tazminat daha ağır kusurlu eş tarafından daha az kusurlu olan eş lehine ödenen bir kalemdir.

Mahkemece tarafların eşit kusurlu bulunması durumunda taraflara herhangi bir tazminat yüklenmez. Bu durumda boşanma kararı verilerek mahkeme sonuçlandırılır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Arttırımı Mümkün Müdür?

Lehine nafaka hükmedilen tarafın hayatındaki değişimler sonucunda nafakanın arttırılması talebinde bulunması mümkündür. Aleyhine nafaka hükmedilen eşin ekonomik durumundaki değişiklikler sonucu da nafaka arttırım talebinde bulunulabilir. Anlaşmalı boşanmada kararlaştırılmış olması nafakanın yıllarca aynı oranda kalacağı anlamına gelmez.

Boşanma Davasında Ses ve Görüntü Kaydı Delil Olur Mu?

Ses ve görüntülerin davada delil olarak kullanılabilmesi için ‘hukuka uygun’ olarak düzenlenmiş olmaları gerekir. Ses ve görüntülerin hukuka uygunluğu başka bir konudur. Ancak hukuka uygun olarak kaydedilmiş ses ve görüntüler mahkemede delil olarak kullanılabilecektir.

Hukuk aykırı ses ve görüntülerin mahkemeye delil olarak sunulması ilgili tarafın başına büyük dertler açacaktır. Öncelikle delilleri hukuka aykırı olduğu için mahkemece kabul edilmez. Akabinde ise diğer eş ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ nedeni ile diğer eşe karşı ceza davası açma hakkını elinde bulundurur.

Mal Paylaşımı Davası, Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı için öncelikle tarafların evlenme tarihleri önem taşır. Kanunumuz 1990 yılından itibaren 3 adet değişikliğe uğramıştır. Tarafların hangi mal paylaşım rejimine dahil oldukları evlendikleri tarihle ilgilidir.

İkinci olarak tarafların evlilik içerisinde edinilmiş mallara ne oranda katkı yaptıkları, yaptıkları katkı payını kanıtlamaları gibi durumlarda mal paylaşımı oranı değişiklik gösterir.

Yüreğir’de Açılan Bir Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlık ücretinin barolar tarafından belirlenen bir asgari sınırı vardır. Ancak bunun yukarısında her avukat uzmanlığı ölçüsünde ücretlendirilmesini kendisi belirler. Bu hususta boşanma davasının zorluğu, dava konusu ekonomik ve manevi beklentilerin derecesi gibi kriterler avukatın vereceği emeği ve hukuk deneyimini gerektireceği için avukatlık ücreti noktasında değişkenlik yaratır.

TBB tarafından belirlenen asgari avukatlık ücret tarifesi’nde belirtilen ücretler bir avukatın belirleyebileceği en az ücret anlamına gelmektedir. Bir avukat bu tabloda yer alan ücret sınırından daha az bir ücretlendirme yapamaz. Yapması durumunda bu kanuna göre bir suç teşkil eder. Kaldı ki bu sınırın altında iş yapan bir avukattan belli bir uzmanlık ve deneyim beklenmez ve güven kazanılamaz.

Anlaşmalı Boşanma Mı Yoksa Çekişmeli Boşanma Mı Açmalıyım?

Yüreğir ilçesinde ikamet eden ve boşanma alanında deneyimli bir avukat olarak öncelikle her çifti ‘anlaşmalı boşanma’ sürecine davet ederim. Bu süreç hem hızlı hem de tarafların kin ve nefret gütmeden ayrılıklarını sağlar. Ancak anlaşmalı boşanma için tarafların her konuda uzlaşmaları ve birbirlerinden büyük beklentileri olmaması gerekir. Dolayısı ile pek az boşanma davası anlaşmalı olarak açılır. Özellikle uzun yıldır evli olan, ekonomik durumları iyi olan, çocuk sayısı fazla olan ve evlilik sürecinde edinilmiş mal miktarı fazla olan çiftlerin aynı masada anlaşmalı boşanma protokolüne uymalarını beklemek benim için dahi zor olmuştur. Çoğu zaman tüm hususlarda anlaşıldıktan sonra küçük bir detay nedeni ile dahi taraflar anlaşmalı boşanmak yerine çekişmeli boşanma davasına dönebilmektedirler.

Çekişmeli boşanma davasını özellikle mağduriyetin bulunduğu somut olaylarda önermekteyim. Mağduriyetini mahkeme huzurunda kanıtlayarak hakkını tam anlamı ile alması gerekir kişinin. Bu süreç adaleti ilgilendiren hassas bir süreçtir.

Karşı Taraf Boşanmak İstemese de Boşanmam Mümkün Mü? Ne Kadar Sürer?

Öncelikle sorunun cevabını verelim. Evet eşlerden birisi boşanmak istemese dahi boşanma kararı almak mümkün.Eşlerden birisinin açtığı boşanma davasında, diğer eşin mahkemeye çıkarak boşanmak istemediğini söylemesi durumunda ne olur?

Bu durumda Yüreğir Aile Mahkemesi’nce kusur oranları incelenir. Daha ağır kusurlu eş bu durumuna rağmen halen boşanmak istemese de mahkemece boşanma kararı verilir. Bu durum hakkaniyete ve adalete uygundur. Ağır kusurlu olan eş karşı tarafı mahkemede süründürme kastıyla davranmamalıdır. Eski kanun döneminde bu tarz hakkaniyete aykırı durumlar görülmekte idiyse de yeni Medeni Kanun çerçevesinde böyle bir durum artık mümkün değildir.

Boşanma Davasında Hakimin Vereceği Kararlar Nelerdir? Hakim Davayı Reddedebilir Mi?

Türk Medeni Kanunu ‘aile’ yapısına önem vermekte ve aileyi korumaktadır. Bu kapsamda aileyi korurken boşanma sayısının artmasını engeller nitelikte davranışlar sergiler. Dolayısı ile mahkeme huzurunda yoktan nedenlerle açılmış bir boşanma davasını hakkimin reddetme yetkisi bulunmaktadır. Taraflar Medeni Kanun’da yer alan boşanma sebeplerine dayanmalı ve tanık ve diğer deliller ile somut durumu ispat etmelidirler. Yetersiz ve gerekçesiz bir şekilde açılmış olan boşanma davası hakim tarafından reddedilir.

Medeni Kanun’da yer alan boşanma sebepleri şunlardır: 

 1. Zina,
 2. Eşin Hayatına Kast,
 3. Eşe Kötü Muamele
 4. Eşe Karşı Onur Kırıcı Davranışlarda Bulunmak,
 5. Yüz Kızartıcı Suç İşlemek,
 6. Ahlaka Aykırı Hayat Sürmek,
 7. Eşi ve Ortak Evi Terketmek,
 8. Akıl  Hastalığı Nedeni ile Boşanma,
 9. Evliliğin Temelinden Sarsılması

Hakimin Ayrılık Kararı Vermesi Ne Anlama Gelir? Ne Zaman Tekrar Dava Açabilirim?

Hakim eşlerin boşanma isteklerinin gerekçesiz olduğunu görürse ve eşlerin barışmalarına bir ihtimal verir ise eşler hakkında ‘ayrılık’ karar vermesi mümkündür. Ayrılık kararı verilmesi durumunda eşler ancak 3 yıl sonra yeniden barışamazlar ise boşanma davası açabilirler. Bu durumda hakim somut durumu yeniden değerlendirerek karar verecektir.

En Çok Görülen Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Medeni Kanun’da yukarıda saymış olduğumuz boşanma nedenlerinden en fazla başvurulanı ‘evliliğin temelinden sarsılmasına dayalı’ boşanma davasıdır. Niteliği gereği bu sebep diğer sebepleri genelleyen ve birleştiren bir yapıya sahiptir. Bir çok sebebin bir arada bulunduğu boşanma davalarında genellikle ‘evliliğin temelinden sarsılmasına dayalı’ boşanma davası açılır.

Boşanma Davası Nerede Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası eşlerin birisinin ikamet ettiği yerde veyahut eşlerin her ikisinin son 6 ay boyunca birlikte yaşadıkları yer Aile Mahkemesinde açılabilir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Mahkemesinde dava açılabilecektir.

En Çok Boşanmanın Olduğu İl ve İlçeler

Boşanma sayılarının en fazla olduğu il ve ilçeler şu şekildedir: Adana Boşanma, Mersin Boşanma, Ceyhan BoşanmaKozan Boşanma,Yüreğir Boşanma-Aile Avukatı.

 • https://av-saimincekas.com/adana-bosanma-avukati/
 • https://av-saimincekas.com/seyhan-bosanma-avukati/
 • https://av-saimincekas.com/mut-bosanma-aile-avukati/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.