Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yolsuz Tescil Ne Demektir?

Yolsuz Tescil Ne Demektir?

Yolsuz tescil ise, gerçek hukuki sebebe dayanmayan tescildir. Yolsuz tescilde, tescilden yararlanan tarafın iyi niyetli olup olmamasına bakılmaksızın kaydın terkini veya düzeltilmesi dava yoluyla istenebilir.

TMK md 1024/2 ye göre; bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. Örneğin, sahte bir vekaletnameye dayanılarak yapılan satış işleminde, alıcı (ilk el) TMK md 1023. maddesine dayanarak iktisabının geçerli olduğunu ileri süremez.

Bir tescil ya baştan itibaren yolsuzdur ya da sonradan yolsuz hale gelmesi veya hukuksal değerini yitirmesiyle yolsuz hale gelebilir. “Yolsuz tescilin tek istisnası TMK md 1023 de hükme bağlanan “iyiniyet” kuralıdır.

Bu kurala göre; tapu sicilindeki kayda iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya diğer bir ayni hakkı iktisap eden kimsenin iktisabı geçerli olur. Anılan bu maddenin uygulanabilmesi için;

  • ortada geçerli bir hukuki muamelenin bulunmaması,
  • geçerli olmayan bir muameleye dayanılarak tapuda bir intikal işleminin yapılması,
  • ikinci el konumunda olan kişinin yolsuz olarak tescil edilen tapu kaydının doğru olduğunu güvenerek iktisapta bulunması gerekir.HGK 30.5.2001-1/464-470 “

Yolsuz tescil, üçüncü kişilerin tapu kütüğündeki bu kayda güvenerek iyiniyetle aynihak kazanmalarına (TMK m. 1023) ve böylece gerçek hak sahibinin, hakkını kaybetmesi veya zarara uğraması tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Keza, gerçek hak durumunu göstermeyen yolsuz tescile göre hak sahibi gözüken kişi, diğer şartların da varlığı halinde, TMK md 712 hükmünden yararlanarak olağan zamanaşımı yoluyla aynihak (taşınmazın mülkiyetini) kazanabilir.

Yine yolsuz tescil, gerçek hak sahibi olmayan ve fakat sicilde hak sahibi olarak gözüken kişi lehine karine teşkil eder ve bundan, adına yolsuz tescil yapılan kimse yararlanır. Zira TMK md 992/2 göre, hak karinesi, tapudaki kayıt sahibine ait olduğundan, gerçek hak sahibinin bu karineden yararlanması söz konusu olmayacak ve gerçek hak sahibi örneğin, üçüncü kişilere karşı müdahalenin men’i veya zilyetlikle ilgili davaları açamayacaktır. Öte yandan sicilde hak sahibi gözükmeyen gerçek malik, sicilde hak sahibi olarak gözükür hale gelmedikçe, hiçbir tasarrufi işlem yapamaz; bu meyanda örneğin taşınmazı devir ve temlik edemez, taşınmaz üzerinde sınırlı aynihak tesis edemez. (TMK md 705/2, c. 2) İşte, bütün bu sakıncaların ortadan kaldırılması ve tapu kaydının gerçek hak durumunu gösterir hale getirilmesi için, sicilin düzeltilmesi imkanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Adana’daki tapu-gayrimenkul avukatınız ile yolsuz tescilin eski haline getirilmesini talep etmeniz gerekmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı


Kaynak:

  1. Yılmaz, Sge

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.