Yolsuz Tescil Ne Demektir?

Eki 14, 2019 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Yolsuz Tescil Ne Demektir?

Yolsuz tescil ise, gerçek hukuki sebebe dayanmayan tescildir. Yolsuz tescilde, tescilden yararlanan tarafın iyi niyetli olup olmamasına bakılmaksızın kaydın terkini veya düzeltilmesi dava yoluyla istenebilir.

TMK md 1024/2 ye göre; bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. Örneğin, sahte bir vekaletnameye dayanılarak yapılan satış işleminde, alıcı (ilk el) TMK md 1023. maddesine dayanarak iktisabının geçerli olduğunu ileri süremez.

Bir tescil ya baştan itibaren yolsuzdur ya da sonradan yolsuz hale gelmesi veya hukuksal değerini yitirmesiyle yolsuz hale gelebilir. “Yolsuz tescilin tek istisnası TMK md 1023 de hükme bağlanan “iyiniyet” kuralıdır.

Bu kurala göre; tapu sicilindeki kayda iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya diğer bir ayni hakkı iktisap eden kimsenin iktisabı geçerli olur. Anılan bu maddenin uygulanabilmesi için;

  • ortada geçerli bir hukuki muamelenin bulunmaması,
  • geçerli olmayan bir muameleye dayanılarak tapuda bir intikal işleminin yapılması,
  • ikinci el konumunda olan kişinin yolsuz olarak tescil edilen tapu kaydının doğru olduğunu güvenerek iktisapta bulunması gerekir.HGK 30.5.2001-1/464-470 “

Yolsuz tescil, üçüncü kişilerin tapu kütüğündeki bu kayda güvenerek iyiniyetle ayni hak kazanmalarına (TMK m. 1023) ve böylece gerçek hak sahibinin, hakkını kaybetmesi veya zarara uğraması tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Keza, gerçek hak durumunu göstermeyen yolsuz tescile göre hak sahibi gözüken kişi, diğer şartların da varlığı halinde, TMK md 712 hükmünden yararlanarak olağan zamanaşımı yoluyla ayni hak (taşınmazın mülkiyetini) kazanabilir.

Yine yolsuz tescil, gerçek hak sahibi olmayan ve fakat sicilde hak sahibi olarak gözüken kişi lehine karine teşkil eder ve bundan, adına yolsuz tescil yapılan kimse yararlanır. Zira TMK md 992/2 göre, hak karinesi, tapudaki kayıt sahibine ait olduğundan, gerçek hak sahibinin bu karineden yararlanması söz konusu olmayacak ve gerçek hak sahibi örneğin, üçüncü kişilere karşı müdahalenin men’i veya zilyetlikle ilgili davaları açamayacaktır. Öte yandan sicilde hak sahibi gözükmeyen gerçek malik, sicilde hak sahibi olarak gözükür hale gelmedikçe, hiçbir tasarrufi işlem yapamaz; bu meyanda örneğin taşınmazı devir ve temlik edemez, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesis edemez. (TMK md 705/2, c. 2) İşte, bütün bu sakıncaların ortadan kaldırılması ve tapu kaydının gerçek hak durumunu gösterir hale getirilmesi için, sicilin düzeltilmesi imkanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Adana’daki tapu-gayrimenkul avukatınız ile yolsuz tescilin eski haline getirilmesini talep etmeniz gerekmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı


Kaynak:

  1. Yılmaz, Sge

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.