Yoksun kalınan kira gelirine yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Yoksun kalınan kira gelirine yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

Dava dilekçesinden alınan başvurma harcı bu dilekçede yer alan bütün istemleri kapsar. Davacı-davalı kocanın maddi tazminat isteği taşınmaz nedeniyle yoksun kalınan kira geliri ve düğün giderlerine; davalı-davacı kadının maddi tazminat isteği ise ziynet eşyalarının bedeline yönelik olup; bu tür maddi tazminat istekleri, boşanma isteğinin eki (fer’i) niteliğinde olmayıp, ayrı peşin ve nispi harca tabi bağımsız birer taleptir.

Bu nedenle, tarafların maddi tazminat talepleri konusunda kendilerinden ayrıntılı açıklama istenerek, kendilerine peşin nispi harcı tamamlama imkanı verilmesi (Harçlar Kanunu md.30-32), harç tamamlandığı takdirde öncelikle düğün giderleri ve yoksun kalınan kira bedeline ilişkin taleplerin Borçlar Kanunundan kaynaklandığı gözetilerek görev hususu da değerlendirilerek; tarafların bu talepleri hakkında gösterdikleri delilleri toplanarak; gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 22.09.2011, E. 2010/12200, K. 2011/13860.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 14:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.