Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talebi

Mar 4, 2020 | Nafaka Avukatı

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talebi Örneği

ADANA X AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

KONU                   :Yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi hususundadır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim ile davalı taraf  X Asliye Hukuk Mahkemesinin X tarihli  X Sayılı ilamı ile boşanmışlar ve boşanma kararı kesinleşmiştir.  Anılan boşanma kararı ile davalı tarafa aylık X yoksulluk nafakası bağlanmıştır.

Müvekkilimin nafaka borcunu lehine ortadan kaldıran hallerin mevcut olduğu tarafımızca öğrenilmiştir. Davalı taraf, müvekkilimin nafaka yükümlülüğünün sona ermemesi adına resmi olarak evlilik yapmamaktadır. Davalı taraf, 2009 yılından bu yana x kişisi ile fiili evli olarak aynı evde yaşamıştır. Davalı taraf, resmi olarak bu bey ile evlilik yapmamasına rağmen fiilen imam nikahı yaparak evliliğini sürdürmüştür. Bu fiili evliliği bütün komşu ve akrabaları bilmektedir. Davalı tarafın bu bey ile birlikte yaşadığına dair akrabaları ve komşuları mahkemenizde tanıklık edeceklerdir.

Bütün bunların yanında, davalı taraf davacı müvekkile nazaran daha varlıklı ve refah bir yaşam sürmektedir. Ayrıca vefat eden babasının emekli maaşını sadece kendisi almaktadır. Müvekkil davacı ise köyde 1.600 TL emekli maaşı dışında herhangi bir yerden geliri bulunmamaktadır. Emekli maaşının da yarısından fazlasını kredi borcuna ödeme yapıp kendisine ayda yalnızca 500 TL kalmaktadır. Müvekkilim 500 TL ile geçimini idare ettirmektedir.

Ayrıca başka biri ile fiili olarak evlilik yapması davalının maddi açıdan da güçlenmesini sağlamış ve davalının yoksulluk durumu ortadan kalkmıştır.

Türk Medeni Kanunu md.176/3’e göre, ‘irat şeklinde ödenmesi sözleşme veya hakimin hükmüyle kararlaştırılmış olan maddi tazminat veya yoksulluk nafakası, alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.’ Yoksulluk nafakası, hayatını idame ettirebilmesi adına boşanan çiftlere sağlanan bir imkan olduğu göz önünde bulundurularak nafakanın kaldırılmasına ilişkin koşulların gerçekleştiği hususu TMK md 176 /3 ile beraber değerlendirilmelidir.

Yine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2015/9969 Esas, 2015/16668 Kararında da: ”…yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı davalının evlenme olmaksızın başka birisiyle fiilen evli gibi yaşaması tanık beyanları ile ispatlanmış olduğunu belirtmiştir. Tanık beyanında imam nikahı kıyılarak altı ay tarafların birlikte yaşadığını belirtmiştir. Bütün bu nedenlerle yoksulluk nafakasının kaldırılması talebinin kabul edilmesi gerek olup mahkemenin kararını bozmuştur.” 

Davalı taraf evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşadığı sırada velayetleri kendisinde olan  müvekkilim ile müşterek 4 çocuğuna karşı ‘anne’ olarak yükümlülüklerini yerine getirmemiş, çocuklarını dışarı atmış türlü işkencelerde bulunmuştur. Müvekkilim çocuklarına sahip çıkmış ve onların eğitim ve diğer masraflarını karşılamıştır. Yapılan ödeme belgeleri de ekte sunulmuştur.

Yasa hükümleri gereğince davalıya bağlanmış olan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmek için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Davalı taraf, müvekkilime karşı X Aile Mahkemesinde X tarihli X Esas nolu dosya üzerinden nafakanın arttırımı talebi ile dava açmıştır.  Mahkemenizde görülmekte olan her iki dava arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. Bu davaların ikisinde de taraflar aynı olup, davaların birisinde verilecek karar diğerini de etkileyecektir. Bu nedenlerden dolayı davaların birleştirilmesi talebinde bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER           :TMK, HMK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             :Tarafların mali ve sosyal durum araştırmaları, bilirkişi, yemin, keşif, isticvap. Tanık (daha sonra bildirilecektir) vs. her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda izah edilen nedenlerle; haklı davamızın kabülünü, davalı taraf adına ödemekle yükümlü olunan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını ve yargılama ve vekalet ücretinin davalı tarafça ödenmesine karar verilmesine saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talebi Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.